Year 2016, Volume 13, Issue 35, Pages 0 - 0 2016-09-24

Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders

Alper DEMİRBUGAN [1]

862 531

Özet

             ‘Gelir grupları etkisi analizi,’ yatırım projelerini ‘kaynak kullanımında etkinlik’ açısından değerlendiren ‘ekonomik değerlendirme yaklaşımının’  temel bileşenlerinden biridir. Girdi ve çıktı piyasalarında dışsallıkların varlığı piyasa fiyatları ile etkinliği yansıtan  ‘proje kârlılık ölçütü’ ile ‘kaynak dağılımında etkinliği yansıtan ‘ekonomik kârlılık ölçütü’ arasında farklılığa neden olur. Bu farklılık toplumsal gelir gruplarının gelir düzeyinde değişim anlamına gelir. ‘Gelir grupları etkisi analizi’ ile projeden kaynaklanan net toplumsal faydanın projenin finansmanını sağlayan gruplar ve diğer toplumsal gruplar arasındaki dağılımı incelenmektedir. Bu çalışmada ‘gelir dağılımı etkisi analizi’ önce kuramsal çerçevede ele alınmakta sonra konu entegre bir termik santral projesi olan Ant Enerji ve Termik Santrali Projesine( ANTES) uygulanmaktadır.

 • Kaynakça
 • Asıan Development Bank(ADB).(2013). Cost Benefit Analysis for Development:A Practical Guide. Mandalugong City, Philippines.
 • Ant Enrgy San. ve Tic. Ltd. Şti. (2010). Ant Enerji Termik Santrali(ANTES) ve Santrale Yakıt Sağlayan Maden Sahaları ÇED Raporu. Çınar Mühendislik, Ankara.
 • Boardman,A., Greenberg,D., Wınnıng,A. Ve D. Weımer. (2001), Cost – Benefit Analysis Concepts and Practice. Second edition, Printice Hall. Inc., New Jersey.
 • Campbell,H.F., Brown,R.,(2005). Benefıt – Cost Analysis: Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheet., Cambridge University Press.
 • Carbon Trust.(2013). Conversion Factors:Energy and Carbon Conversions 2013 Update. http://www.carbontrust.com.
 • Çalışma Genel Müdürlüğü.(2014). Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşvereneMaliyeti. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari(Erişim Tarihi:01.08.2015)
 • Demirbugan,A.(2014). Madencilik Projelerinin Cevresel Dışsallıklar Göz Önünde Bulundurularak Ekonomik Değerlendirmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7,2, 403-421.
 • Department Of Clımate Change And Energy Effıcıency(Dccee).(2012).Australian National Greenhouse Accounts Factors. Commonwealth of Australia.
 • European Commıssıon.(2015). The Emission Trading System(EU-ETS). The EU Emissions Trading System (EU ETS) - European Commission(Erişim Tarihi:01.08.2015)
 • European Investment Bank(EIB).(2014).Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emissions Variations.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı.(2015).Güncel KDV Oranları Listesi, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=829&tx_ttnews[pointer]=1&cHash=ff829b46cb(Erişim Tarihi:01.08.2015)
 • Intergovernmental Panel On Climate Change(IPPC). (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Geneva2,Switzerland.
 • T.C. Resmi Gazete.(2014). Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tebliği, Resmi Gazete No:17.85 krş.
 • T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı.(2014).2014 Yılı Gümrük Tarife Cetveli,http://www.gtb.gov.tr/duyurular/2014-yili-gumruk-tarife-cetveli-aciklandi(Erişim Tarihi:01.08.2015).
 • Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK).(2014). İşgücü Maliyeti ve Kazanç İstatistikleri, Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Olan İş Yerleri Aylık Ortalama İşgücü Maliyetleri ve Bileşenleri,http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1008(Erişim Tarihi:01.08.2015)
 • Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.(2014).Güncel Fiyatlar, http://www.tppd.gov.tr/Sayfalar/index.html(Erişim Tarihi:01.08.2015)
 • Unıted States Envıronmental Protectıon Agency(EPA). (2005). Emission Facts, Office of Transportation and Air Quality, Washington DC.
 • USAID/INDIA.(2009).Reform Project Compendium With Practitioner’s Guide, State Fiscal Management Reform, The Project Appraisal Practitioners Guide.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Alper DEMİRBUGAN

Dates

Publication Date: September 24, 2016

Bibtex @ { mkusbed259997, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders}, key = {cite}, author = {DEMİRBUGAN, Alper} }
APA DEMİRBUGAN, A . (2016). Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (35), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/259997
MLA DEMİRBUGAN, A . "Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/259997>
Chicago DEMİRBUGAN, A . "Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders AU - Alper DEMİRBUGAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 35 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders %A Alper DEMİRBUGAN %T Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 35 %R %U
ISNAD DEMİRBUGAN, Alper . "Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 35 (September 2016): 0-0.
AMA DEMİRBUGAN A . Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(35): 0-0.
Vancouver DEMİRBUGAN A . Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(35): 0-0.