Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması

Ebru Açık Turğuter [1]

513 2200

Doğa bilimlerinden sonra ortaya çıkan sosyal bilimlerde, yöntem tartışmaları oldukça önemli bir konudur.

Sosyal bilimler tarihinde özel bir tartışmanın adı olan ve Alman Sosyal Bilimciler arasında başlayan

Metodenstreit (yöntemler savaşı/çekişmesi) bu nedenle önemli bir başlangıç noktasıdır. Tartışma sosyal

bilimlerin nomotetik (evrensel) mi yoksa idiografik (tikel)mi olacağı hakkındadır. Tartışma esas olarak sosyal

bilimlerin doğa bilimlerini mi yoksa kültür bilimlerini mi örnek alacağı hakkındadır. Bu çalış manın amacı,

sosyal bilimlerde uzun bir tarihi bulunan ‘yöntem tartışmalar ı’n ı Pierre Bourdieu ve Anthony Giddens ’ın

uzlaşımcı yaklaşımlarından hareket ederek ele almaktır. Çalışmada bu nedenle öncelikli olarak ‘yöntem

tartışmaları’ taraflarıyla birlikte ele alınacaktır. Ardından P.Bourdieu ve A.Giddens’ın yöntem konusundaki

fikirlerine yer verilecektir. Çalışma her iki düşünürün sosyal bilimlerin özel olarak da sosyolojinin yöntemine

olan katkılarının ortaya konmasıyla sonlandırılacaktır.

çifte hermeneutik, düşünümsellik
 • Bourdieu,P.(1991). Epilogue:On Posibility of a field of World Sociology,Social Theory for a Changing Society. New York:Westview Press.
 • Bourdieu,P.(2014). Bilimin Toplumsal Kullanımı.(Çev.).Levent Ünsaldı Ankara:Heretik.
 • Bourdieu,P. & Wacquant,L.(2014). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar.İstanbul:İletişim
 • Craib,I. (1992). Anthony Giddens.London:Routledge
 • Fluery,L. (2009). Max Weber.I.Ergüden (Çev.).Ankara:Dost.
 • Hekman, S. (1999). Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik.H. Arslan - B.Yıldız(Çev.).İstanbul:Paradigma.
 • Giddens,A. (1993). New Rules of Sociological Method -A Positive Critique of Interpretitative Sociologies. Polity Press, Cambridge, 1976 (first published). 17
 • Giddens,A.(1999).Toplumun Kuruluşu: Yapılaşma Kuramının Ana Hatları. H.Özel(Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Giddens,A.(2002).’Hermeneutik ve Sosyal Teori’. (Çev.). H.Arslan. Retorik,Hermeneutik ve Sosyal Bilimler içinde (s.23-38), İstanbul:Paradigma.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. C. Güzel(Yay. Haz.).İstanbul :Kırmızı.
 • Giddens, A. & Pierson C.(2001a). Modernliği Anlamlandırmak: Anthony Giddens'la Söyleşiler.
 • M.Sağlam ve S. Uyurkulak(Çev.). İstanbul: Alfa.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ebru Açık Turğuter

Dates

Publication Date: December 29, 2016

Bibtex @research article { muefd282242, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {9 - 17}, doi = {10.21666/muefd.282242}, title = {Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması}, key = {cite}, author = {Açık Turğuter, Ebru} }
APA Açık Turğuter, E . (2016). Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (OS (SI) 2), 9-17. DOI: 10.21666/muefd.282242
MLA Açık Turğuter, E . "Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2016): 9-17 <http://dergipark.org.tr/muefd/issue/26834/282242>
Chicago Açık Turğuter, E . "Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2016): 9-17
RIS TY - JOUR T1 - Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması AU - Ebru Açık Turğuter Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21666/muefd.282242 DO - 10.21666/muefd.282242 T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 17 VL - 3 IS - OS (SI) 2 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - doi: 10.21666/muefd.282242 UR - https://doi.org/10.21666/muefd.282242 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MSKU Journal of Education Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması %A Ebru Açık Turğuter %T Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması %D 2016 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 3 %N OS (SI) 2 %R doi: 10.21666/muefd.282242 %U 10.21666/muefd.282242
ISNAD Açık Turğuter, Ebru . "Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 / OS (SI) 2 (December 2016): 9-17. https://doi.org/10.21666/muefd.282242
AMA Açık Turğuter E . Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması. MSKUEFD. 2016; 3(OS (SI) 2): 9-17.
Vancouver Açık Turğuter E . Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 3(OS (SI) 2): 17-9.