Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 255 - 270 2019-07-01

ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF FINANCIAL AND STOCK EXCHANGE PERFORMANCE OF BIST-MANUFACTURING COMPANIES WITH ENTROPI BASED TOPSIS AND VIKOR METHODS

Ayşegül ŞAHİN [1] , Emre BİLGİN SARI [2]

84 191

Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet koşulları, işletme performanslarının günden güne daha iyi olması yönünde bir zorunluluk gerektirmektedir. Günümüzde kaliteden ödün vermeden, maliyet tasarrufu sağlayan ve etkinliklerini arttıran işletmelerin finansal performanslarının da artacağı düşünülmektedir. Çalışmada, BIST’te işlem gören imalat sektöründeki işletmelerin yıllık finansal performans sıralamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Finansal performansın belirlenmesi için finansal göstergeler kullanılmış, bu göstergelerin ağırlıklarının belirlenmesi için objektif ağırlıklandırma amaçlı entropi yönteminden faydalanılmıştır. İşletmelerin finansal performans sıralamalarının yapılması için çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPSİS ve VİKOR yöntemleri tercih edilmiştir. TOPSİS ve VİKOR yöntemleri ile yapılan sıralamalar karşılaştırıldıktan sonra, işletmelerin finansal performansları ile borsa performansı arasında bir ilişki olup olmadığı sıra korelasyon analizi ile incelenmiştir.

Increasing competition due to the influence of globalization necessitates that business performances should be better from day to day. Today, businesses that save costs and increase their efficiency without sacrificing quality is expected to increase their financial performance.  The aim of the study is to determine the annual financial performance rankings of companies in the manufacturing sector that are traded in BIST. The financial indicators were used to determine the financial performance and the entropy method for objective weighting was used to determine the weights of these indicators. TOPSIS and VICOR methods are preferred for the financial performance ranking.  Firstly the rankings made with the TOPSIS and VIKOR methods are compared, then the correlation between the financial performances of the companies and the stock exchange performance.

  • Aytekin, S.- Sakarya, Ş. (2013). “BIST'de İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Topsis Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi.”Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, ss. 30-47. Dumanoğlu, S. (2010). “İMKB'de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi.”Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.XXIX Sayı.II, ss. 323-339. Ömürbek, V., ve Kınay, B. (2013). “Havayolu taşımacılığı sektöründe Topsis yöntemiyle finansal performans değerlendirmesi.”Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.18, Sayı.3, ss. 343-363.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Author: Ayşegül ŞAHİN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0001-5110-1918
Author: Emre BİLGİN SARI (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { muvu340678, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {255 - 270}, doi = {10.29067/muvu.340678}, title = {ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Ayşegül and BİLGİN SARI, Emre} }
APA ŞAHİN, A , BİLGİN SARI, E . (2019). ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 255-270. DOI: 10.29067/muvu.340678
MLA ŞAHİN, A , BİLGİN SARI, E . "ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 255-270 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/340678>
Chicago ŞAHİN, A , BİLGİN SARI, E . "ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 255-270
RIS TY - JOUR T1 - ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Ayşegül ŞAHİN , Emre BİLGİN SARI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.340678 DO - 10.29067/muvu.340678 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 270 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.340678 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.340678 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Ayşegül ŞAHİN , Emre BİLGİN SARI %T ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.340678 %U 10.29067/muvu.340678
ISNAD ŞAHİN, Ayşegül , BİLGİN SARI, Emre . "ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 255-270. https://doi.org/10.29067/muvu.340678
AMA ŞAHİN A , BİLGİN SARI E . ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. JATS. 2019; 12(2): 255-270.
Vancouver ŞAHİN A , BİLGİN SARI E . ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 270-255.