Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Ali DERAN [1] , İncilay SAVAŞ [2] , Atilla SÜRER [3]

184 429

Businesses able to provide qualified financial statements to both internal and external users of financial information depends on value of items in the financial statements to be measured and accounted correctly. Property, plant and equipment and its accounting principles that is one of the financial statement items holding an important place in the total assets of businesses was organized in the Turkey Accounting Standards No:16. The purpose of that standard is to regulate accounting transactions relating property, plant and equipment able to determine the investment of users of financial statement in property, plant and equipment of enterprises and changes in that investment.There are two main goals of this study. First is to explain investments in property, plant and equipment of enterprises and accounting principles of changes in these investments. Another object of study is to determine knowledge levels of members of accountıng professıon about TAS 16 according to whether there is a difference in various demographic variables. Study prepared within said goals is extremely important in terms of shedding light on problems encountered in accounting property, plant and equipment located in the financial statements and determining knowledge levels of members of accountıng professıon who prepare these statements.
İşletmelerin hem iç hem de dış çevresindeki finansal bilgi kullanıcılarına nitelikli finansal tablo sunabilmeleri, finansal tablolarında yer alan kalemlerin değerlerinin doğru bir şekilde ölçülmesine ve muhasebeleştirilmesine bağlıdır. İşletmelerin toplam aktifleri içerisinde önemli yer tutan finansal tablo kalemlerinden maddi duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesine ilişkin ilkeler 16 Nolu Türkiye Muhasebe Standardında düzenlenmiştir. Söz konusu standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini sağlayan maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir.Bu çalışmanın önemli iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; işletmelerin maddi duran varlık yatırımları ve bu yatırımlardaki değişimlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esasları açıklamaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise muhasebe meslek mensuplarının TMS 16 Standardına ilişkin bilgi düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Söz konusu amaçlar kapsamında hazırlanan çalışma, işletmelere finansal tablolarında yer alan maddi duran varlıklarının muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan sorunlara ışık tutma ve bu tabloları hazırlayan muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeylerini tespit etme açısından son derece önem taşımaktadır.
 • AKGÜN, Melek (2009), “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması”, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • ALTUNIŞIK, Remzi, COŞKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve YILDIRIM, Engin ( 2010), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı”, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit (2007), “Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamaları, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • KAVAL, Hasan (2005), “Maddi /Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerlemesi ve Diğer Kapsamlı Gelirlerde Raporlanması”, http://www.akademikdenetim.com.tr/dosya/1323450503a0b9Maddi_Maddi_Olmayan_Duran_Varliklar_ve_Diger_Kapsamli_Gelirler_Tablosu _Prof.Dr.Hasan_KAVAL.pdf (Erişim Tarihi: 20.04.2014).
 • KIYMETLİ ŞEN, İlker (2013), “ Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (3); 21-36.
 • ÖRTEN, Remzi ve BAYIRLI, Rıdvan (2007), “TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönemsonu Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları”, MUFAD Dergisi, http://www.mufad.org/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemi d=99999999 (Erişim Tarihi: 25.04.2014).
 • PDNET, “International Accounting Standard 16 (IAS 16), Property, Plant and Equipment” , http://www.cgapdnet.org/Non_VerifiableProducts/ArticlePublication/IFRS_E/IAS _pdf , (Erişim Tarihi: 05.04.2014).
 • SAĞLAM, Necdet, ŞENGEL, “Salim ve ÖZTÜRK, Bünyamin (2007), “UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması”, Ankara: Maliye Hukuk Yayınları.
 • SEKERAN, Uma (1999), “Research Methods For Business”, New York: John Wiley & Sons Inc.
 • ŞEN, Çiğdem (2011), “Türkiye Muhasebe Standardı – 16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulaması”, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz Ağustos 2011, 133-162.
 • TEKİN, Vasfi Nadir (2009), “SPSS Uygulamalı İstatistik Teknikleri”, Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • YÜKÇÜ, Süleyman ve İÇERLİ, Yılmaz (2007), “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardına İlişkin Uygulama Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, (82); 15-27.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali DERAN

Author: İncilay SAVAŞ

Author: Atilla SÜRER

Dates

Publication Date: August 1, 2014

Bibtex @ { niguiibfd211484, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {7}, pages = {75 - }, doi = {}, title = {Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {DERAN, Ali and SAVAŞ, İncilay and SÜRER, Atilla} }
APA DERAN, A , SAVAŞ, İ , SÜRER, A . (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19755/211484
MLA DERAN, A , SAVAŞ, İ , SÜRER, A . "Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014): <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19755/211484>
Chicago DERAN, A , SAVAŞ, İ , SÜRER, A . "Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma AU - Ali DERAN , İncilay SAVAŞ , Atilla SÜRER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - VL - 7 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma %A Ali DERAN , İncilay SAVAŞ , Atilla SÜRER %T Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma %D 2014 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD DERAN, Ali , SAVAŞ, İncilay , SÜRER, Atilla . "Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (August 2014): 75-.
AMA DERAN A , SAVAŞ İ , SÜRER A . Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(2): 75-.
Vancouver DERAN A , SAVAŞ İ , SÜRER A . Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(2): -75.