Year 2014, Volume 7, Issue 3, Pages 13 - 24 2014-10-23

Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi

Sibel Selim [1] , Doğan Uysal [2] , Pınar Eryiğit [3]

337 2408

With the importance of human capital in recent years, many studies have been done to identify the presence of the relationship between the health and education expenditure that are components of the human capital and economic growth. In general, it is remarkable that health is also another important component feeding that source as well as education is known to be the fundamental source of the human capital. The aim of this study is to research the relationship between economic growth and health expenditure that human capital’s component. For this purpose, in this study, we analyzed the long and short-term relationships between economic growth and health expenditure per capita for the period 2001-2011 in Turkey and the EU 27 countries with panel cointegration and error correction model. The long and short-term model results showed that there is a positive cointegration relationship between economic growth and health expenditure per capita.

Beşeri sermayenin son yıllarda önem kazanmasıyla birlikte beşeri sermayenin bileşenleri olan sağlık ve eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmek için birçok çalışma yapılmıştır. Genelde dikkati çeken, eğitimin beşeri sermayenin asıl kaynağı olduğunun bilinmesiyle birlikte sağlığın da bu kaynağı besleyen bir diğer önemli bileşen olduğudur. Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyüme ile beşeri sermayenin sağlık harcaması bileşeni arasındaki ilişkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada, 27 AB üyesi ülke ve Türkiye’ye ait 2001-2011 yılları arasında kişi başı sağlık harcaması ve ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler panel eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri kapsamında incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre kişi başı sağlık harcaması ve ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemde pozitif bir ilişki bulunmuştur.

 • Ağayev, Seymur (2011), “İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri”, Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı: 2, s. 241 – 254.
 • Bai, Jushan and NG, Serena (2004), “A Panic Attack on Unit Roots and Cointegration”, Econometrica, 72(4): 1127-1178.
 • Baltagi, Badi H. (2008), “Econometric Analysis of Panel Data”, 4rd Edition, Chishester UK, John Wiley & Sons Ltd.
 • Bhargava, Alok, Jamison, Dean T. ve Lau, Lawrence (2000), “Modeling The Effects Of Health On Economic Growth”, GPE Discussion Paper Series, 33, s.1-33.
 • Breitung, Jörg (2005), “A Parametric Approach to the Estimation of Cointegrating Vectors in Panel Data”, Econometric Reviews, 24(2): 151 ‐1
 • Breuer, Janice Baucher, Mcknown, Robert ve Wallace, Myles (2002). “Series-Specific Unit Root Test with Panel Data.”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics ,64(5): 527-546.
 • Choi, In (2001), “Unit Roots Tests for Panel Data.” Journal of International Money and Finance, 20: 2292
 • Çetin, Murat ve Ecevit, Eyyup (2010), “Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD İlkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, s.166-182
 • Dreger, Christian ve Reimers Hans-Eggert (2005), “Health Care Expenditures in Oecd Countries: A Panel Unit Root And Cointegration Analysis”, Iza Discussion Paper, 1469, s. 1-20..
 • Engle, Robert F. ve Granger C. W. J. (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55, s.251–276.
 • Erdil, Erkan ve Yetkiner, Hakan (2004). A Panel Data Approach For Income-Health Causality, [Erişim Adresi: <http://ideas.repec.org/p/sgc/wpaper/47.html>, Erişim Tarihi: 20.01.2014].
 • Filiz, Yasemin (2010), “Ekonomik Büyüme ve Sağlık Harcamaları İlişkisi”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Göçer, İsmet (2013), “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eş-Bütünleşme Analizi”, Journal of Yasar University, 30 (8) ,s.5086-5104 Gujarati, D.N., (2004),”Basic Econometrics”, Fourth Edition, New York: The McGraw-Hill GUJARATİ, D.N., (2004),”Basic Econometrics.
 • Hadri, Kaddour (2000) “Testing for Stationarity in Heterogenous Panels”, Econometrics Journal 3: 148-161. Hahn, Franz R. (2004),” Long-run Homogenity of Labour Demand. Panel Evidence from OECD Countries”, Applied Economics, 36 (11), pp.1199-1203.
 • Heshmati, Almas (2001), “On The Causality Between Gdp And Health Care Expenditure In Augmented Solow Growth Model”, Sse/Efı Working Paper Series İn Economics And Finance, 423, s. 1-19..
 • Im, Kyung So, Pesaran, Hashem and Shin, Yongcheol (2003) “Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels”, Journal of Econometrics, 115(1): 53-74.
 • Jones, Daniel B. (1990), “Public Policies and Economic Growth in the American States”, The Journal of Politics, Cambridge University Press on Behalf of the Southern Political Science Association, Vol. 52, No.1, February,s. 219-233.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sibel Selim

Author: Doğan Uysal

Author: Pınar Eryiğit

Dates

Publication Date: October 23, 2014

Bibtex @ { niguiibfd211492, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {7}, pages = {13 - 24}, doi = {}, title = {Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi}, key = {cite}, author = {Selim, Sibel and Uysal, Doğan and Eryiğit, Pınar} }
APA Selim, S , Uysal, D , Eryiğit, P . (2014). Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 13-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19756/211492
MLA Selim, S , Uysal, D , Eryiğit, P . "Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014): 13-24 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19756/211492>
Chicago Selim, S , Uysal, D , Eryiğit, P . "Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014): 13-24
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi AU - Sibel Selim , Doğan Uysal , Pınar Eryiğit Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 24 VL - 7 IS - 3 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi %A Sibel Selim , Doğan Uysal , Pınar Eryiğit %T Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi %D 2014 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Selim, Sibel , Uysal, Doğan , Eryiğit, Pınar . "Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (October 2014): 13-24.
AMA Selim S , Uysal D , Eryiğit P . Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(3): 13-24.
Vancouver Selim S , Uysal D , Eryiğit P . Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(3): 24-13.