Year 2018, Volume 6, Issue 3, Pages 83 - 87 2018-12-13

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi
Relationship Between Apnea Hypopnea Index, Neutrophil Lymphocyte Ratio And Platelet Lymphocyte Ratio in Patients With Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Ayşe KARAOĞULLARINDAN [1] , Osman Kürşat ARIKAN [2] , Sıdıka Deniz YALIM [3]

92 193

Amaç: Bu çalışmanın amacı, OUAS’lı hastalarda, apne-hipopne indeksi (AHİ)  ile nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve platelet lenfosit oranı (PLO) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve NLO ile PLO nın polisomnografi öncesi hastalığın şiddeti ile ilgili bir belirteç olup olamayacağının incelenmesidir.

 

Materyal ve Metot: : Calışmamız, retrospektif ve kesitsel bir calışma olup, çalışmamızda  mart 2018- nisan 2018 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Kulak Burun Boğaz polikliniğine horlama ve uyku apnesi şikayeti ile başvurup polisomnografi (PSG) yapılan hasta kayıtları değerlendirildi. PSG yapılan hastalardan  Apne Hipopne indeksi (AHİ)  0-4.9 olan 1. Grup, AHİ 5-14.9 olan 2. Grup,  15-29.9 olan 3. grup ve  AHİ  >30  olan  hasta  4. Grup  olarak alındı. Calışmaya dahil edilen hastalardan rutin olarak istenen kan sayımı sonuclarından nötrofil, lenfosit ve platelet sonuçlarına  bakıldı.  Nötrofil, lenfosit ve plateletleri  etkileyecek sistemik hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya 138 hasta alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların 106 erkek, 26’sı kadındı. Genel yaş ortalaması 45,3 (erkeklerde 43,3; kadınlarda 50,4), vücut kitle endeksi (BMI) ortalaması 30.1 (min: 19 – max: 51) bulundu. AHİ ortalaması 23,7 (min: 0, 3-max:103), PLO ortalaması 113,1 (erkeklerde 111.2, kadınlarda 119.5) ve NLO ortalaması 1,93 ( erkeklerde 1.99, kadınlarda 1.72)  olarak saptandı. Alt grupların demografik verileri, BMI, AHİ, PLO ve NLO  değerleri Tablo-1-2 ve 3 te  verildi.

Bizim çalışmamızda en yüksek PLO değeri  grup 2 de , en yüksek NLO değeri grup 3 te saptandı. En düşük NLO ve PLO değeri diğer çalışmalardaki sonuçlardan farklı olarak  grup 4 te saptandı. Fakat gruplar arası incelemede istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hastalığın şiddeti ile PLO ve NLO arasında bir ilişki görülmedi. Bu durumun sebebi, hasta popülasyonunun görece az olması ya da gruplar arası dağılım eşitsizliği olabilir

 

Sonuç:  OUAS’de AHİ ile  NLO ve PLO ilişkisini daha net anlayabilmek için daha kapsamlı prospektif ve cok merkezli calışmalara ihtiyac vardır

Abstract

Aim: The aim of this study was to assess the association

between apnea-hypopnea index (AHI) with neutrophil

lymphocyte ratio (NLO) and platelet lymphocyte ratio

(PLO) according to gender in patients with obstructive

sleep apnea syndrome (OSAS) and to investigate whether

PLO and NLO can be a predictor of disease severity

before polysomnography.

Material and Method This study was designed as

retrospective and cross-sectional, between March 2018

and April 2018, The patients who underwent PSG who

were admitted to the Otorhinolaryngology outpatient clinic

of Adana City Training and Research Hospital with the

complaint of snoring and sleep apnea were evaluated. The

study population was divided in to four groups: (i) first

group described as; AHI 0-4.9 (ii) second group described

as; 5-14.9 (iii) third group described as; AHI 15-29.9 and

(iv) fourth group decribed as AHI ≥30 according to

polyspmnography (PSG). Neutrophil, lymphocyte and

platelet results were evaluated routinely from the blood

count results.

Results: Of the patients included in the study, 106 were

male and 32 were female. The mean age was 45.3 (43,3

for males and 50,4 for females), the mean body mass

index (BMI) was 30.1 (min: 19 - max: 51), the mean AHI

was 23.7 (min: 0,3 max: 103), the mean PLO was 113,1

(male:111.2 , female: 119.5) and the mean NLO was 1,93

(male:1.99, female:1.72 ) . In our study, the highest PLO

value was found in group 2 and the highest NLO value was

found in group 3. The lowest NLO and PLO values were

found in group 4, unlike the results from other studies.

However, no statistically significant difference was found

between the groups.

Conclusıons: In OSAS, there is a need for more

comprehensive prospective and multi-centered study to

better understand AHI and NLO, PLO relationship,

Key words: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS),

Polysomnography (PSG), neutrophil, lymphocyte

Obstruktif uyku apne sendromu(OUAS), Polisomnografi(PSG), nötrofil
  • KAYNAKLAR
  • 1. Leon E. et. al.; Red Cell Distribution Width in Obstructive Sleep Apnea Arch Bronconeumol. 2017;53(3):114–1192. Feliciano, A., et al., Hematological evaluation in males with obstructive sleep apnea before and after positive airway pressure. Revista Portuguesa de Pneumologia (English Edition), 2017. 23(2): p. 71-78.3. Chang-Xing Shen et. al.,Evaluation of the predictive value of red blood cell distribution width for onset of cerebral infarction in the patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome) Medicine (Baltimore). 2017 Jul;96(29):e73204. Erdim İ. Et. al.; Blood count values and ratios for predicting sleep apnea in obese children Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 Aug;995. Sökücü S. et. al., . Can Red blood Cell Distribution Width Predict Severity of Obstructive Sleep Apnea Syndrome? J Clin Sleep Med. 2012 Oct 15;8(5):521-56. Subias L. Et. al.;, Red Cell Distribution Width in Obstructive Sleep Apnea Arch Bronconeumol. 2017;53(3):114–1197. A. Felicianoa et. al., Hematological evaluation in males with obstructive sleep apnea before and after positive airway pressure Rev Port Pneumol. 2017;23(2):71---78
  • 8. Ozsu S et. al.; ,Red cell distribution width in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Lung. 2012 Jun;190(3):319-26. 9. Kıvanç T. Et. al., | Importance of laboratory parameters in patients withobstructive sleep apnea and their relationship withcardiovascular diseases 2017 Wiley Periodicals J Clin Lab Anal. 2018 Jan;32(1).
  • 10. Kurt O. et. al., The The importance of laboratory parameters in patients with obstructive sleep apneasyndrome. 2013 Blood Coagul Fibrinolysis. 2013 Jun;24(4):371-4
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Orginal Article
Authors

Orcid: 0000-0002-7120-4962
Author: Ayşe KARAOĞULLARINDAN (Primary Author)
Institution: Adana Numune Hastanesi, Adana, Türkiye
Country: Turkey


Author: Osman Kürşat ARIKAN

Author: Sıdıka Deniz YALIM

Dates

Publication Date: December 13, 2018

Bibtex @research article { nkmj418271, journal = {Namık Kemal Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-0262}, address = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {83 - 87}, doi = {}, title = {Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi}, key = {cite}, author = {KARAOĞULLARINDAN, Ayşe and ARIKAN, Osman Kürşat and YALIM, Sıdıka Deniz} }
APA KARAOĞULLARINDAN, A , ARIKAN, O , YALIM, S . (2018). Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi. Namık Kemal Tıp Dergisi, 6 (3), 83-87. Retrieved from http://dergipark.org.tr/nkmj/issue/41097/418271
MLA KARAOĞULLARINDAN, A , ARIKAN, O , YALIM, S . "Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi". Namık Kemal Tıp Dergisi 6 (2018): 83-87 <http://dergipark.org.tr/nkmj/issue/41097/418271>
Chicago KARAOĞULLARINDAN, A , ARIKAN, O , YALIM, S . "Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi". Namık Kemal Tıp Dergisi 6 (2018): 83-87
RIS TY - JOUR T1 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi AU - Ayşe KARAOĞULLARINDAN , Osman Kürşat ARIKAN , Sıdıka Deniz YALIM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Namık Kemal Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 87 VL - 6 IS - 3 SN - -2587-0262 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Namık Kemal Medical Journal Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi %A Ayşe KARAOĞULLARINDAN , Osman Kürşat ARIKAN , Sıdıka Deniz YALIM %T Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi %D 2018 %J Namık Kemal Tıp Dergisi %P -2587-0262 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD KARAOĞULLARINDAN, Ayşe , ARIKAN, Osman Kürşat , YALIM, Sıdıka Deniz . "Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi". Namık Kemal Tıp Dergisi 6 / 3 (December 2018): 83-87.
AMA KARAOĞULLARINDAN A , ARIKAN O , YALIM S . Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi. NKMJ. 2018; 6(3): 83-87.
Vancouver KARAOĞULLARINDAN A , ARIKAN O , YALIM S . Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Apne Hipopne İndeksi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının İlişkisi. Namık Kemal Tıp Dergisi. 2018; 6(3): 87-83.