Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 1 - 10 2019-04-30

Bu çalışmada, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algılarının belirlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği algılarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. 

Çalışmaya İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren restoran ve içecek hizmeti veren işletmelerin 100 çalışanı iştirak etmiştir. Araştırma verileri katılımcılara anket uygulanarak toplanmış ve SPSS 24.0 paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir.

Çalışma sonucuna göre; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algıları yüksek düzeydedir. Kadınların iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre çalışma algıları erkeklere göre daha olumludur. Eğitim uygulamaları hariç olmak üzere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algıları ile yaşları arasında negatif yönlü ve eğitim durumları arasında pozitif yönlü ilişki belirlenmiştir. İşletmedeki pozisyon ve çalışma sürelerine göre çalışanların algılarında farklılık bulunmamıştır.

İş Sağlığı, İş Güvenliği
 • Aksoy, A. (2014). Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Düşüncesinde Değişim.
 • Akyüz, N. (1980). İş Güvenliği, Yayın Evi Bulunmuyor, İstanbul.
 • Baybora, D. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, (Edit), İş Sağlığı ve Güvenliği, Dilek BAYBORA, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
 • Bilir, N., Yıldız, A. N. (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
 • Erkan, C. (1972). İş Sağlığı Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Fıtz-Enz, J. (1999). Büyük Kuruluşlar İnsanı Nasıl Değerlendiriyor, Çeviren: Gülden ŞEN, Sabah Kitapları, İstanbul.
 • Gall, M. D., Gall, J. P. ve Borg, W. R. (2003). Educational research (7. Baskı). USA: Pearson Education.
 • Gerek, N. (2009). İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Halis, M. (2000). Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri, ISO 9002 Kalite belgesi Çalışmaları, Beta Basım Dağıtım A.Ş, İstanbul
 • Karasar, N., 2013, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 25. Baskı, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. Kılkış, İ. (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Basım-Yayım Dağıtım LTD. ŞTİ. Bursa
 • Koşucu, F., Utlu, Z., Eren Ö. 2017. Laboratuvar Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Algısı. Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl: 4, Sayı: 15, s. 596-615.
 • Makine Mühendisleri Odası (MMO). (2012). İş Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu, Ankamat Matbaacılık San. Ltd. Şti, s,7
 • Öztürk, T. (2008). İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bir Bakış, Mühendis ve Makine Dergisi, Cilt, 49, Sayı:579, s, 20-34
 • Saraç, Ç.K. (2016). İş sağlığı ve Güvenlik Kültürü Algısının İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Yıldırım, İ., Akyüz, K. C., Akyüz, İ. ve Alevli, C. (2015). Mobilya Sektöründe Çalışanların İş Güvenliği Algıları Ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi.
 • Yiğit, A. (2013). İş Güvenliği, Dora Basım-Yayım Dağıtım LTD. ŞTİ. Bursa.
 • Gyekye, Seth A. ve Salminen, S. (2009), Educational Status and Organizational Safety Climate: Does Educational Attainment Influence Workers’ Perceptions of Work place Safety? Safety Science, 47, 20–28.
 • Uslu, V. (2014). İşletmelerde İş Güvenliği Performansı Ve İş Güvenliği Kültürü Algılamaları Arasındaki İlişki: Eskişehir İli Metal Sektöründe Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • http://www.guvenlicalisma.org(Erişim Tarihi:23.10.2018)
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0006-259X
Author: Feride Yılmaz (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { ohsacademy539852, journal = {OHS ACADEMY}, issn = {2630-578X}, address = {Rüştü UÇAN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Feride} }
APA Yılmaz, F . (2019). İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ. OHS ACADEMY, 2 (1), 1-10. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ohsacademy/issue/44841/539852
MLA Yılmaz, F . "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ". OHS ACADEMY 2 (2019): 1-10 <http://dergipark.org.tr/ohsacademy/issue/44841/539852>
Chicago Yılmaz, F . "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ". OHS ACADEMY 2 (2019): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ AU - Feride Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - OHS ACADEMY JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 2 IS - 1 SN - 2630-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 OHS ACADEMY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ %A Feride Yılmaz %T İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ %D 2019 %J OHS ACADEMY %P 2630-578X- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Feride . "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ". OHS ACADEMY 2 / 1 (April 2019): 1-10.
AMA Yılmaz F . İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ. OHS ACADEMY. 2019; 2(1): 1-10.
Vancouver Yılmaz F . İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ. OHS ACADEMY. 2019; 2(1): 10-1.