Year 2019, Volume 34, Issue 1, Pages 35 - 39 2019-02-20

Determination of the distribution and density of Seedhead weevil [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae) harmfull on safflower in Ankara province
Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi

Cenk Yücel [1] , Aydemir Barış [2] , Sevgi Ayten [3]

54 174

This study was carried out to determine the distribution and density of the pest, Seedhead weevil (Bangasternus planifrons Brulle) in safflower (Carthamus tinctorius L.) fields in Ankara in the year of 2014 and 2015. The data obtained from the surveys and samplings conducted in Ayaş, Bala, Kalecik, Polatlı and Şereflikoçhisar districts, in which safflower is intensively grown, were evaluated, and B. planifrons was determined in all of the districts in 2014, and the infestation ratios were 4.17, 23.05, 1.16, 6.11 and 1.16 %, respectively. In 2015, the pest was detected in all districts, except Ayaş, and the infestation rates for Bala, Kalecik, Polatlı and Şereflikoçhisar were 24.06, 0.99, 43.57 and 1.75 %, respectively. The average numbers of adults in safflower fields of Ayaş, Bala, Kalecik, Polatlı and Şereflikoçhisar were determined as 4.67, 9.34, 3.38, 6.64 and 3.44 adult plant-1, respectively, in 2014. For the districts in the same order except Ayaş in 2015, the average numbers in the same places were 8.08, 2.75, 6.56 and 2.33 mature infected plants, respectively. As a result of this study, it was determined that B. planifrons causes high yield loss in safflower due to feeding of the larvae in newly formed seeds.

Bu çalışma, Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ili aspir (Carthamus tinctorius L.) ekiliş alanlarındaki yaygınlık ve yoğunluğunu belirlemek amacıyla 2014 ve 2015 yıllarında yürütülmüştür. Aspir ekilişinin yoğun olarak yapıldığı Ayaş, Bala, Kalecik, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde yapılan sürvey ve örneklemelerden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. B. planifrons, 2014 yılında Ayaş, Bala, Kalecik, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin tamamında tespit edilmiş ve sırasıyla %4.17, 23.05, 1.16, 6.11 ve 1.16 bulaşma oranları belirlenmiştir. Zararlı 2015 yılında, Ayaş ilçesi hariç diğer ilçelerde tespit edilirken Bala, Kalecik, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde sırasıyla %24.06, 0.99, 43.57 ve 1.75 bulaşma oranları belirlenmiştir. Bulaşık olduğu alanlarda zararlının 2014 yılındaki yoğunluğu Ayaş, Bala, Kalecik, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde sırasıyla ortalama, 4.67, 9.34, 3.38, 6.64 ve 3.44 adet ergin birey bitki; 2015 yılında ise Ayaş ilçesi hariç sırasıyla ortalama 8.08, 2.75, 6.56 ve 2.33 adet ergin birey bitki olarak saptanmıştır. B. planifrons larvalarının yeni oluşan tohumlarda beslenmesi sonucunda aspirde yüksek verim kaybına neden olduğu bu çalışma ile belirlenmiştir.  

 • Avgın, S.S., Colonelli, E., 2011. Curculionoidea (Coleoptera) from southern Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(62): 13555-13597. doi: 10.5897/AJB11.131
 • Bora, T. ve Karaca, İ., 1970. Kültür bitkilerinde hastalığın ve zararın ölçülmesi. Ege Üniversitesi Yardımcı Ders Kitabı, Yayın No: 167, 8 s, İzmir.
 • Damkacı, S.A., 2013 Konya ilinde aspir (Carthamus tinctorius: Asteraceae) ekim alanlarında zararlı böcekler ve predatörleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 44 s, Konya.
 • Erbey, 2010. Bolkar dağlarının Curculıonıdae (Coleoptera) familyası üzerinde taksonomik ve morfolojik çalışmalar. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 486 s, Ankara.
 • Hoffmann, A., 1954. Fauna de France, Coleopteres, Curculionides, deuxieme partie 59, 487-1208 s, Paris.
 • Jarvis, J.L., Guthrie, W.D., 1987. Ecological studies of the European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae) in Boone County, Iowa. Environmental Entomology, 16: 50-58. doi: 10.1093/ee/16.1.50
 • Köse, T.F., Köse, A., Karaman, Y., 2008. Kurak koşullar-da aspir bitkisinin alternatif olarak değerlendirilmesi. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi,141-146 s, 25-28 Haziran, Nevşehir.
 • Köse, A., 2017. Eskişehir koşulları altında bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin tarımsal performanslarının belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(2): 1-7. doi: 10.15316/SJAFS.2018.55
 • Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., 1978. Ege ve Marmara Bölgelerinin Zararlı Böcek Faunasının Tesbiti Üzerinde Çalışmalar [(Curculionidae, Scarabaeidae (Coleoptera); Pentatomidae, Lygaeidae, Miridae (Heteroptera)]. T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Zir. Müc. Zir. Kar. Gen. Md. Yay., 301 s,Ankara.
 • Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan S., Aksoy, S., 2003. Faunistic studies on Curculionidae (Coleoptera) of western black sea, central anatolia and mediterranean regions of Turkey. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 92 s, İzmir.
 • Sert, O., Çağatay, N., 1994. Sitona, Bangasternus ve Larinus (Coleoptera: Curculionidae) cinslerinden bazı türler üzerinde sistematik çalışmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 18(4): 223-236.
 • Sophian, R., Carnpobasso, G., Dunn P.H., 1992. Contribution to the biology of Bangasternus orientalisCapiomont (Col., Curculionidae). Journal of Applied Entomolgy, 113: 93-102. doi:10.1111/j.1439-0418.1992.tb00640.x
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Plant Protection
Authors

Orcid: 0000-0001-5223-9257
Author: Cenk Yücel (Primary Author)
Institution: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Author: Aydemir Barış
Institution: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Author: Sevgi Ayten
Institution: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 20, 2019

Bibtex @research article { omuanajas444135, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {35 - 39}, doi = {10.7161/omuanajas.444135}, title = {Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yücel, Cenk and Barış, Aydemir and Ayten, Sevgi} }
APA Yücel, C , Barış, A , Ayten, S . (2019). Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34 (1), 35-39. DOI: 10.7161/omuanajas.444135
MLA Yücel, C , Barış, A , Ayten, S . "Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019): 35-39 <http://dergipark.org.tr/omuanajas/issue/43320/444135>
Chicago Yücel, C , Barış, A , Ayten, S . "Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019): 35-39
RIS TY - JOUR T1 - Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi AU - Cenk Yücel , Aydemir Barış , Sevgi Ayten Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.444135 DO - 10.7161/omuanajas.444135 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 39 VL - 34 IS - 1 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.444135 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.444135 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Agricultural Sciences Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi %A Cenk Yücel , Aydemir Barış , Sevgi Ayten %T Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 1 %R doi: 10.7161/omuanajas.444135 %U 10.7161/omuanajas.444135
ISNAD Yücel, Cenk , Barış, Aydemir , Ayten, Sevgi . "Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 1 (February 2019): 35-39. https://doi.org/10.7161/omuanajas.444135
AMA Yücel C , Barış A , Ayten S . Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2019; 34(1): 35-39.
Vancouver Yücel C , Barış A , Ayten S . Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(1): 39-35.