Year 2019, Volume 34, Issue 1, Pages 73 - 77 2019-02-20

Correlation of some of agro - morphological and physiological traits in maize inbred lines developed in Konya conditions
Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu

Elif Özdemir [1] , Bayram Sade [2]

64 175

The trial was conducted at Research and Application area of Selcuk University Agriculture Faculty during 2013 growing season. The seeds of 31 dent corn lines were used as materials and 12 agro – morphological and physiological traits were investigated. All correlation combinations among the traits were calculated. According to the results very significant correlations were detected among first ear height × photosynthetic efficiency (0.64**), leaf area × leaf angle (0.57**), and significant correlations among leaf area × first ear height (0.32*), leaf number × first ear height (0.32*), leaf area × photosynthetic efficiency (0.29*), leaf area × malondialdehyde (0.28*) and leaf area × chlorophyll content (0.26*) traits. According to the results of the study it was observed that one of the characters with significant correlations can give knowledge to researchers about other correlated properties so more information can be produced with lower time and labour.

Tarla denemesi 2013 yılı yetiştirme sezonunda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Denemede 31 adet atdişi mısır hattına ait tohumluklar kullanılmış, genotiplerin her birinde toplamda 12 adet agro-morfolojik ve fizyolojik özellik incelenmiştir. Bu karakterlerin birbirleri ile olan tüm korelasyon kombinasyonları hesaplanmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre ilk koçan yüksekliği × fotosentetik verim (0.64**) ve yaprak alanı × yaprak dikliği (0.57**) özellikleri arasında çok önemli korelasyonlar belirlenirken yaprak dikliği × ilk koçan yüksekliği (0.32*), yaprak sayısı × ilk koçan yüksekliği (0.32*), yaprak alanı × fotosentetik verim (0.29*), yaprak alanı × malondialdehit (- 0.28*) ve yaprak alanı × klorofil miktarı (0.26*) özellikleri arasında önemli ve anlamlı ikili ilişkiler olduğu belirlenmiştir.  Bu çalışmada aralarında önemli korelasyonların belirlendiği karakterlerin birisinden yola çıkarak diğerleri ile ilgili bilgilere ulaşılabileceği, dolayısıyla daha az zaman, işgücü ve emek ile daha fazla veri üretilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

 • Ayrancı, R., Sade, B., 2004. Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek atdişi melez mısır (Zea mays L. indentata Sturt.) çeşitlerinin belirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi 2: 6-14.
 • Bates, L. S., Waldren, R. P., Tear, I. D., 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39: 205-207.
 • Cömertpay, G., 2008. Yerel mısır populasyonlarının morfolojik ve DNA moleküler işaretleyicilerinden SSR tekniği ile karakterizasyonu. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 118s, Adana.
 • Elmalı, H., Soylu, S., 2008. Melez atdişi mısırda farklı taban gübresi çeşitlerinin tane verimi, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(44): 104-112.
 • Erdal, Ş., 2016. Mısırda normal ve kuraklık stresi koşullarında tane verimi ile ilişkili seleksiyon kriterlerinin belirlenmesi. Derim, 33(1): 131-143. doi:10.16882/derim.2016.92026
 • Kızılgeçi, F., Albayrak, Ö., 2016. Relationships of grain yield and some quality parameters with physiological parameters in some triticale advanced lines. In: International Engineering, Science and Education Conference, Cilt 1, 1-3, Diyarbakır.
 • Madhava Rao, K.V., Sresty, T.V.S., 2000. Antioxidative parameters in the seedlings of pigeonpea (Cajanus cajan L. Millspaugh) in response to Zn and Ni stresses. Plant Science, 157: 113-128.
 • Musila, R.N., Diallo, A.O., Makumbi, D., Njoroge, K., 2010. Combining ability of early-maturing quality protein maize inbred lines adapted to eastern Africa. Field Crops Research, 119: 231-237. doi: 10.1016/j.fcr.2010.07.009
 • Öktem, A., Çölkesen, M. 1997. Harran ovası ikinci ürün koşullarına uygun erkenci mısır (Zea mays L.) genotiplerinn ve incelenenen özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1: 131-143.
 • Özdemir, E., 2012. Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.)' da priming uygulamalarının fizyolojik parametreler üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 112 s., Konya.
 • Sade, B., Soylu, S., Palta, Ç., 2005. Melez mısır çeşitlerinde tane verimi ve verim unsurları arasındaki ilişkilerin korelasyon, path ve faktör analizi yöntemleri ile değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 989-994, Erzurum.
 • Sade, B., Soylu, S., Yetim, E., 2011. Drought and oxidaitive stress. African Journal of Biotechnology, 10 (54): 11102-11109. doi: I: 10.5897/AJB11.1564
 • Şeflek, A., 2010. Dallı darı (Panicum virgatum L.) çeşitlerinin verim, bazı morfolojik, fenolojik ve fizyolojik özelliklerinin tespiti. Yüksek Lisans Tezi. S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 87s, Konya.
 • Tezel, M., 2007. Mısırda (Zea mays L.) verim ve verim unsurları için kalıtım parametrelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 128s, Konya.
 • TMO, 2017. TMO 2016 Yılı hububat raporu. Avaliable from URL: http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/hububatraporu2016.pdf. (Erişim Tarihi: 15 09.2018).
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Field Crops
Authors

Orcid: 0000-0003-3153-1739
Author: Elif Özdemir (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3245-9919
Author: Bayram Sade
Institution: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 20, 2019

Bibtex @research article { omuanajas466502, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {73 - 77}, doi = {10.7161/omuanajas.466502}, title = {Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu}, key = {cite}, author = {Özdemir, Elif and Sade, Bayram} }
APA Özdemir, E , Sade, B . (2019). Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34 (1), 73-77. DOI: 10.7161/omuanajas.466502
MLA Özdemir, E , Sade, B . "Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019): 73-77 <http://dergipark.org.tr/omuanajas/issue/43320/466502>
Chicago Özdemir, E , Sade, B . "Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019): 73-77
RIS TY - JOUR T1 - Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu AU - Elif Özdemir , Bayram Sade Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.466502 DO - 10.7161/omuanajas.466502 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 77 VL - 34 IS - 1 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.466502 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.466502 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Agricultural Sciences Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu %A Elif Özdemir , Bayram Sade %T Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 1 %R doi: 10.7161/omuanajas.466502 %U 10.7161/omuanajas.466502
ISNAD Özdemir, Elif , Sade, Bayram . "Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 1 (February 2019): 73-77. https://doi.org/10.7161/omuanajas.466502
AMA Özdemir E , Sade B . Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2019; 34(1): 73-77.
Vancouver Özdemir E , Sade B . Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(1): 77-73.