Year 2012, Volume 33, Issue 33, Pages 67 - 100 2012-07-01

Hadis ve İslam Hukuku : Hadis Metinlerinin Anlaşılmasında “Ön-anlama”nın Etkisi
Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation

Salih KESGİN [1]

334 707

In this study we are planning to discuss the importance of the pre-understandings on the the interpretation process of hadith narrations in Islamic Law. By this perpective firstly, importance of interpretation in law will be discussed and through the notion of `pre-understanding`, the problem of understanding and interpretation in Islamic Law will be focused. Secondly, text-based pre-understanding problem will be argued. Under this title, Hadith narrations will be approached in terms of their styles and the affects of these narration styles on the judgement process will be evaluated. Then, thirdly, pre-understandings of the reader will be taken into consideration and their affects on the judgement process will be assessed. Finally, essay will be concluded by an evaluation on the problem of interpretation and over-interpretation of the text -specifically hadith text- in Islamic Law.
Bu çalışmada İslam Hukuku’nun en temel iki kaynağından birisi olan Hadis metinlerinin yorumlanmasında kişisel birikimi ifade eden ön-anlamaların etkisini incelemek hedeflenmektedir. Bu bakış açısıyla öncelikle, genel olarak hukuk bilimlerinde özelde ise İslam Hukuku’nda yorumlamanın önemi üzerinde durulacak ve kişinin anlama ve yorumlama kabiliyetinin temel belirleyenlerinden olan ön-anlamaların yorum faliyetindeki etkisi ortaya konacaktır. Ardından hadis rivayetlerinin aktarım üslubundan kaynaklanan ön-anlama ve anlayan kaynaklı ön-anlama başlıkları altında hadis metinlerinin salt hukuki perspektifle değerlendirilmesai halinde ulaşılabilecek sonuçlar, örnekler üzerinden izah edilecektir.
  • Al-Adawi, Ali b. Ahmed b. Mükerremillah al-Saidi, Hâşiyetü'l-Adevi ala Kifayeti't- Talibi'r-Rabbani, (I-II), Beirut: Dârü'l-Fikr, n.d.
  • Al-Amidi, Sayf al-Din, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, (I-III), Cairo: Muhammad Ali, Subayh, 1968.
  • Abu Davud al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Riyadh: al-Maktabatu al-Rushd, 2003. (cited by chapter, subchapter system.)
  • Abu al-Husayn al-Basri, Kitab al-Mu’tamad fi Usul al-Fiqh, edts.: M. Hamidullah, M. Nekir, H. Hanafi, Damascus: 1964.
  • Abou El-Fadl, Khaled, Speaking in God’s Name Islamic Law, Authority and Women, Oxford: Oneworld, 2001.
  • Weiss, Bernard, The Spirit of Islamic Law, Athens:The University of Georgia Press, 1998. 100 100 . OMÜİFD
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Salih KESGİN

Bibtex @ { omuifd215337, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2012}, volume = {33}, pages = {67 - 100}, doi = {10.17120/omuifd.52720}, title = {Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation}, key = {cite}, author = {KESGİN, Salih} }
APA KESGİN, S . (2012). Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33 (33), 67-100. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20288/215337
MLA KESGİN, S . "Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2012): 67-100 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20288/215337>
Chicago KESGİN, S . "Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2012): 67-100
RIS TY - JOUR T1 - Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation AU - Salih KESGİN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 100 VL - 33 IS - 33 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation %A Salih KESGİN %T Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation %D 2012 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 33 %N 33 %R %U
ISNAD KESGİN, Salih . "Hadith and Islamic Law The Role of Preunderstandings in Hadith Interpretation". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 / 33 (July 2012): 67-100.