Year 2016, Volume 0, Issue 41, Pages 37 - 76 2017-01-19

Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları
17th-18th Century Ottoman Tombstones in Vezirköprü Region

Recep GÜN [1] , Eyüp NEFES [2] , Yılmaz CAN [3] , Ahmet ÇAKIR [4]

335 5739

Bilindiği üzere mezar taşları, muhtelif hususiyetleri itibariyle kültürel varlıklarımız arasında önemli yer tutmaktadır. Yapıldıkları dönemlerin sosyo-kültürel yapıları, maddi ve manevi değerleri ve hayat anlayışları gibi pek çok konuda malumat ihtiva eden bu taşlar ayrıca Türk süsleme sanatı motif ve kompozisyonlarının en yoğun olarak görüldüğü yerler arasındadır. Vezirköprü’nün farklı yerlerinde kendi hallerine terk edilmiş, elli civarında Osmanlı dönemine ait mezar ve bunlara ait mezar taşları bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda elde ettiğimiz verilerden hareketle tarihi ve sanatsal kıymeti haiz bu taşların h.11-12/ m.17-18. yüzyıllar arasına tarihlenen 16 tanesini inceleyeceğiz. Amacımız söz konusu bu eserlerin sanatsal ve kültürel özelliklerini ortaya çıkarmak ve yapılacak çalışmayla yetkililerin ilgilerini bu noktaya çekmektir.

Anahtar kelimeler: Mezar, mezar taşı, Osmanlı Dönemi, kitabe, Vezirköprü.

As is known, tombstones take an important place among our cultural assets in terms of their various features. Not only do these tombtones involve a great many subjects such as socio-cultural structures in the period when  they have been built, their material and sentimental values and lifestyles but the mentioned ones are among structures which involve  intensely Turkish ornament art, motifs and compositions as well. There are some fifty graves ,which have been  left alone in different parts of Vezirköprü, dating from the Ottoman period and tombstones belonging to these graves. In this study, we will examine the sixteen graves and tombstones belonging to the mentioned graves dated to 11th- 12th centuries AH (17th-18th AD) which have had historical and artistic value with reference to obtained data. Our aim is to reveal the artistic and cultural characteristics of these works, and to attract the attention of the authorities to this issue.

Keywords: Grave, tombstone, Ottoman Period, inscription, Vezirköprü.

Journal Section Articles
Authors

Author: Recep GÜN

Author: Eyüp NEFES

Author: Yılmaz CAN

Author: Ahmet ÇAKIR

Dates

Publication Date: January 19, 2017

Bibtex @ { omuifd287402, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {37 - 76}, doi = {}, title = {Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları}, key = {cite}, author = {GÜN, Recep and NEFES, Eyüp and CAN, Yılmaz and ÇAKIR, Ahmet} }
APA GÜN, R , NEFES, E , CAN, Y , ÇAKIR, A . (2017). Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (41), 37-76. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/27300/287402
MLA GÜN, R , NEFES, E , CAN, Y , ÇAKIR, A . "Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 37-76 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/27300/287402>
Chicago GÜN, R , NEFES, E , CAN, Y , ÇAKIR, A . "Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 37-76
RIS TY - JOUR T1 - Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları AU - Recep GÜN , Eyüp NEFES , Yılmaz CAN , Ahmet ÇAKIR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 76 VL - 0 IS - 41 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları %A Recep GÜN , Eyüp NEFES , Yılmaz CAN , Ahmet ÇAKIR %T Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları %D 2017 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 0 %N 41 %R %U
ISNAD GÜN, Recep , NEFES, Eyüp , CAN, Yılmaz , ÇAKIR, Ahmet . "Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 41 (January 2017): 37-76.
AMA GÜN R , NEFES E , CAN Y , ÇAKIR A . Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(41): 37-76.
Vancouver GÜN R , NEFES E , CAN Y , ÇAKIR A . Vezirköprü Yöresinde Bulunan 17-18. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(41): 76-37.