Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 46 - 72 2019-06-29

Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Özgür TÖNBÜL [1]

66 86

 Bu araştırmanın amacı, aile eğitimi programının annelerin çocuk yetiştirme tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırma, ön-test son-test, kontrol grupsuz deneysel bir çalışmadır. Araştırma gönüllü olan 15 anne ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 15’i deney grubunda olan anneler oluşturmaktadır. Deney grubuna araştırmacı tarafından iletişim becerileri ve anne baba tutumlarını güçlendirmeye yönelik olarak on hafta sürecek şekilde hazırlanan “Aile Eğitimi Programı” uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı PARI-Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda “Aile Eğitimi Programının” annelerin sıkı disiplinini azaltmada etkisinin olduğu ancak aşırı annelik, demokratik tutum ve eşitlik tanıma, geçimsizlik, ev kadınlığı rolünü reddetme alt boyutlarında anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. 

Aile; Aile eğitimi; Anne baba tutumları
 • Alkan-Ersoy, Ö., Kurtulmuş, Z. ve Çürük-Tekin, N. (2014). Aile Çocuk Eğitim Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına ve Ev Ortamını Düzenlemelerine Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:22, No:3, 1077-1090.
 • Anjel, M. (1993). The Transliteral Equivalance, Reliability and Validity Studies Of The Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ) Mother-Form: A Tool For Assessing Child Abuse. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bolat, E. (2011). Anne Baba Eğitiminin Beş-Altı Yaş Çocuğa Sahip Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutum ve Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bozyiğit, S. (2013). Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çağdaş, A. ve Seçer, Z. (2006). Anne Baba Eğitimi. Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Güzel, Ş. (2006). Dört Altı Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Aile Eğitimine Yönelik İhtiyaç Duydukları Konuların Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hamamcı, Z. 2005. Üç-Altı Yaşlarında Çocukları Olan Anne Babaların Aile Eğitimİhtiyaçlarının Belirlenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 319; 28-36.
 • Özerk, H. (2006). Anababaların Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Tutumlarının, Bilgi Düzeylerinin ve 11-18 Yaş Grubu Öğrencilerin Kendini Değerlendirmelerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özyürek, A. ve Tezel-Şahin, F. (2005). 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, 19-34.
 • Seçer, Z., Sarı, H. ve Olcay, O. (2006). Anne Tutumlarına Göre Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, 539-557.
 • Şanlı, D. (2007). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tatlı, S., Selimoğlu H. ve Bademci, D. (2012). Çocukları Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:3, 101-114.
 • Tezel-Şahin, F. ve Özyürek, A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 395-414.
 • Tezel-Şahin, F. ve Özyürek A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Uyanık-Balat, G. (2007). İlköğretime Başlayan Çocukların Anne Babalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Okul Öncesi Eğitimden Yararlanma Düzeylerine Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, Cilt: 32, Sayı:143, 89-99.
 • Yavuzer, H. (1993). Ana Baba ve Çocuk. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Yavuzer, H. (2004). Ana Baba Okulu. Remzi Kitabevi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5046-3140
Author: Özgür TÖNBÜL
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, AİLE DANIŞMANLIĞI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI), AİLE DANIŞMANLIĞI (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2019

Bibtex @research article { opdd556583, journal = {Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi}, issn = {}, address = {Turkish Psychological Counseling and Guidance Association}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {46 - 72}, doi = {}, title = {Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TÖNBÜL, Özgür} }
APA TÖNBÜL, Ö . (2019). Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2 (1), 46-72. Retrieved from http://dergipark.org.tr/opdd/issue/46711/556583
MLA TÖNBÜL, Ö . "Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019): 46-72 <http://dergipark.org.tr/opdd/issue/46711/556583>
Chicago TÖNBÜL, Ö . "Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019): 46-72
RIS TY - JOUR T1 - Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi AU - Özgür TÖNBÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 72 VL - 2 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of School Counseling Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi %A Özgür TÖNBÜL %T Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi %D 2019 %J Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi %P - %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD TÖNBÜL, Özgür . "Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 / 1 (June 2019): 46-72.
AMA TÖNBÜL Ö . Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. OPDD / JSC. 2019; 2(1): 46-72.
Vancouver TÖNBÜL Ö . Aile Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2019; 2(1): 72-46.