Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1212 - 1253 2018-12-30

Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları
Employment-Focused Social Work Practices of Municipalities

Umut Solmaz [1]

101 687

Yerel yönetim kavramı, Osmanlı’dan beri var olan ve belediye sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarına hizmeti amaçlayan kurumun temsili adıdır. Yerel yönetimler, uzak erimli olarak vatandaşların refahını sağlamak adına çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Yapmış oldukları istihdam, sosyal entegrasyon çalışmaları bu amacı karşılamaya yöneliktir. Yapılan istihdam odaklı çalışmalar aslında birer sosyal hizmet uygulamalarıdır. Bu uygulamalar yerel yönetimlerde meslek edindirme kursları, engellilerin istihdamı gibi projelerle uygulanmaktadır. Çalışma kapsamında yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik rolünü ortaya çıkarma ve sosyal belediyecilik kapsamında bölge sınırları içinde bulunan vatandaşlara yönelik ne tür istihdam odaklı sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığını tespit edip ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla konuyla alakalı literatür taraması yapılmış, ulaşılan kaynaklar bir düzen halinde sunulmuştur. Bu çalışmayla birlikte belediyelerin engelli, yaşlı, kadın gibi toplumdaki dezavantajlı bireylere yönelik olarak istihdam odaklı sosyal hizmet uygulamaların bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat topluma tekrardan adapte olma çabası içinde bulunan hükümlü bireyler ve engelli gibi dezavantajlı gruplara yönelik istihdam odaklı sosyal hizmet uygulamaların sınırlı kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

The concept of local government is the representative name of the institution which has existed since the Ottoman Empire and aims to provide services to the public. Local governments are aiming to work to ensure the prosperity of citizens in a far-reaching manner. Their employment and social integration studies are aimed at this aim. Actually employment-focused works  are called  social service applications. These applications are implemented in projects such as vocational training courses and employment of disability in local administrations. Within the scope of the study, it was aimed to reveal the role of local administrations in social municipalities and to determine what kind of employment oriented social service applications are made to citizens within the scope of social municipalities.  For this purpose, a related literature search was conducted and the resources reached were presented in a regular order. With this work, the municipalities have reached employment-oriented social work practices for disadvantaged people in society such as disabled, elderly, and women. However, employment-focused social work practices for disadvantaged groups such as convicted individuals struggling to cope with collective re-enactment have been limited.

 • Arnavutköy Belediyesi, Haberler. 19.05.2018 tarihinde http://www.arnavutkoy.bel.tr/icerik/199/6108/ayem-ve-asyam-yeni-binasinda.aspx adresinden alınmıştır.
 • Arnavutköy Belediyesi, Haberler. 19.05.2018 tarihinde http://www.arnavutkoy.bel.tr/icerik/143/6107/abim-is-basinda.aspx adresinden alınmıştır.
 • Artan, T. (2011). Yeni yerel yönetim yapılanmasında sosyal hizmetler: İstanbul Örneği. (Doktora Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Erişim No: 291492).
 • Ataşehir Belediyesi. (2013). Faaliyet raporu. Ataşehir Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.atasehir.bel.tr/faaliyet-raporlari
 • Ataşehir Belediyesi. (2015). Faaliyet raporu. Ataşehir Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.atasehir.bel.tr/faaliyet-raporlari Bağcılar Belediyesi, Haberler. 19.05.2018 tarihinde http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/7768/kursa-katildilar-meslek-sahibi-oldular.aspx adresinden alınmıştır.
 • Başakşehir Belediyesi. (2013). Faaliyet raporu. Başakşehir Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://basaksehir.bel.tr/icerik/2271/-faaliyet-raporlari?open=0?open=681
 • Başakşehir Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. Başakşehir Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://basaksehir.bel.tr/icerik/2271-/faaliyet-raporlari?open=0?open=681
 • Başakşehir Belediyesi. (2016). Başakşehir Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://basaksehir.bel.tr/icerik/2271/faaliyet-raporlari?-open=0?open=681
 • Bayrampaşa Belediyesi. (2012). Faaliyet Raporu. Bayrampaşa Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.bayrampasa.bel.tr/-icerik.asp?is=270q1347q10q1270q1116q10q12q1hadq1qpis
 • Bayrampaşa Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. Bayrampaşa Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.bayrampasa.bel.tr/-icerik.asp?is=270q1347q10q1270q1116q10q12q1hadq1qpis
 • Bayrampaşa Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Bayrampaşa Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.bayrampasa.bel.tr/-icerik.asp?is=270q1347q10q1270q1116q10q12q1hadq1qpis
 • Beki, A. (2008). Türkiye’de sosyal belediyecilik uygulamaları(Ümraniye Belediyesi Örneği). (Doktora Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanın-dan erişildi (Erişim No: 253670).
 • Bengli, V. (2013). Yerel Yönetim Ombudsmanı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Erişim No: 336248).
 • Beşiktaş Belediyesi, Haberler. 11.05.2018 tarihinde http://besiktas.bel.tr/-Sayfa/7560/rotary-ile-meslek-edindirme-isbirligi adresinden alınmıştır.
 • Beykoz Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. Beykoz Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.beykoz.bel.tr/dokumanlar-/raporlar
 • Beykoz Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Beykoz Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.beykoz.bel.tr/dokumanlar/-raporlar
 • Beykoz Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. Beykoz Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.beykoz.bel.tr/dokumanlar/-raporlar
 • Beykoz Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Beykoz Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.beykoz.bel.tr/dokumanlar/-raporlar
 • Beylikdüzü Belediyesi. (2012). Faaliyet Raporu. Beylikdüzü Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.beylikduzu.istanbul-/icerik/stratejik-plan-ve-raporlar
 • Beylikdüzü Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. Beylikdüzü Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.beylikduzu.istanbul-/icerik/stratejik-plan-ve-raporlar
 • Beylikdüzü Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Beylikdüzü Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.beylikduzu.istanbul-/icerik/stratejik-plan-ve-raporlar
 • Beylikdüzü Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. (Beylikdüzü Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.beylikduzu.istanbul-/icerik/stratejik-plan-ve-raporlar
 • Beylikdüzü Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Beylikdüzü Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.beylikduzu.istanbul-/icerik/stratejik-plan-ve-raporlar
 • Beyoğlu Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. Beyoğlu Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.beyoglu.bel.tr/beyoglu-belediyesi/detay/2017-Yili-faaliyet-Raporu/362/6719/0
 • Beyoğlu Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Beyoğlu Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.beyoglu.bel.tr/beyoglu-belediyesi/detay/2017-Yili-faaliyet-Raporu/362/6719/0
 • Bulut, S. (2010). Türkiye’de Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Düzenlenen İşgücü Eğitim Kurslarının İstihdam Açısından Belirleyiciliği. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Erişim No: 277230).
 • Caner C. ve Ünal F. Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika(lar), sosyal Belediyecilik. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 49, 2, 31-49.
 • Coşkun, R. , Altunışık, R. ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. Sakarya, sakarya Kitabevi.
 • Çağdaş, T. (2011). Türkiye’de Yerel Yönetimlerde İdari Özerklik. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 391-416.
 • Çatalca Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Çatalca Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.catalca.bel.tr/download-/2016_faaliyet_rapor.pdf
 • Demirci, S. (2011). Türkiye’de İstihdam Aracılık Hizmetlerinde Özel İstihdam Bürolarının Rolü. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Erişim No: 280187).
 • Erdem, H. F. (1993). İbni Haldun’un Devlet Görüşü. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, 157-179.
 • Ersöz, Y. H. (2004). Sosyal Politika Perspektifinden Yerel Yönetimler(İngiltere, İsveç ve Türkiye Örneği). İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Esenyurt Belediyesi, Haberler. 11.05.2018 tarihinde http://www.esenyurt-.bel.tr/icerik/70/1152/esbim-gunde-150-kisiyi-istihdam-ediyor.aspx adresinden alınmıştır.
 • Esenyurt Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. Esenyurt Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.esenyurt.bel.tr-/isDosyalar/uploads/files/2015_YILI_FAALIYET_RAPORU.pdf
 • Eyüp Belediyesi (2014). Faaliyet Raporu. Eyüp Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/pages/plan-program-ve-raporlar/728
 • Eyüp Belediyesi (2015). Faaliyet Raporu. Eyüp Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/pages/plan-program-ve-raporlar/728
 • Eyüp Belediyesi (2016). Faaliyet Raporu. Eyüp Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/pages/plan-program-ve-raporlar/728
 • Güler T. & Yılmaztürk A. (2017). Sosyal Devlet Anlayışının Yerel Karşılığı, sosyal Belediyecilik ve Temel Sorunları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 4-10.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2012). Faaliyet Raporu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi web adresinden erişilen adres: https://www.ibb-.istanbul/SitePage/Index/176
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi web adresinden erişilen adres: https://www.ibb-.istanbul/SitePage/Index/176
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi web adresinden erişilen adres: https://www.ibb-.istanbul/SitePage/Index/176
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi web adresinden erişilen adres: https://www.ibb-.istanbul/SitePage/Index/176
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi web adresinden erişilen adres: https://www.ibb-.istanbul/SitePage/Index/176
 • Kağıthane Belediyesi, Haberler. 19.05.2018 tarihinde http://www.kagithane.istanbul/kagithane_hakkinda/detail/Engelliler-Merkezi/39/198/202 adresinden alınmıştır.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi(Kavramlar, İlkeler ve Teknikler), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaya, S. F. (2013). Türkiye’de Yerel Yönetim Politikaları ve Mevcut Bazı Siyasi Partilerin Yerel Yönetim Yaklaşımları. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Erişim No: 331151).
 • Koçak, O. , Arslan, H. ve Eti, S. (2017). Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Pendik Belediyesi Örneği. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7, 12, 119-144.
 • Koçak, O. ve Tiryaki D. (2010). Türkiye’de Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Eskişehir Örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 3, 213-234.
 • Koçak O. ve Kavi E. (2014). Sosyal Politika Aktörü Olarak Sosyal Girişimci Belediyecilik. Hak-İş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, 3, 3, 26-49.
 • Küçükçekmece Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. Küçükçekmece Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://kucukcekmece.istanbul-/icerikler/yayinlarimiz/faaliyet-raporlari/1946
 • Küçükçekmece Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Küçükçekmece Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://kucukcekmece.istanbul-/icerikler/yayinlarimiz/faaliyet-raporlari/1946
 • Maltepe Belediyesi, Haberler. 19.05.2018 tarihinde http://www.maltepe-.bel.tr/guncel/haberler/180-kadina-girisimcilik-mutfagi-sertifikasi adresinden alınmıştır.
 • Pendik Belediyesi. (2012). Faaliyet Raporu. Pendik Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay-/faaliyet-raporu
 • Pendik Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. Pendik Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay-/faaliyet-raporu
 • Pendik Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Pendik Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/-faaliyet-raporu
 • Pendik Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. Pendik Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/-faaliyet-raporu.
 • Pendik Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Pendik Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/-faaliyet-raporu
 • Sancaktepe Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Sancaktepe Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.sancaktepe.istanbul/tr-/strateji-gelistirme-mudurlugu-raporlar.
 • Sancaktepe Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Sancaktepe Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.sancaktepe.istanbul-/tr/strateji-gelistirme-mudurlugu-raporlar.
 • Sarıyer Belediyesi. (2012). Faaliyet Raporu. Sarıyer Belediyesi web site-sinden erişilen adres: http://www.sariyer.bel.tr/sayfalar/731/faaliyet-raporlari.aspx
 • Sarıyer Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. Sarıyer Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.sariyer.bel.tr/sayfalar/731/faaliyet-raporlari.aspx
 • Sarıyer Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Sarıyer Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.sariyer.bel.tr/sayfalar/731/faaliyet-raporlari.aspx
 • Sarıyer Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. Sarıyer Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.sariyer.bel.tr/sayfalar/731/faaliyet-raporlari.aspx
 • Sarıyer Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Sarıyer Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.sariyer.bel.tr/sayfalar/731/faaliyet-raporlari.aspx
 • Silivri Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Silivri Belediyesi web sitesinden alınan adres: https://www.silivri.bel.tr/uploads/files/2016-faaliyet-raporu-web.pdf.
 • Sultanbeyli Belediyesi. (2012). Faaliyet Raporu. Sultanbeyli Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.sultanbeyli.istanbul/-duyurular/raporlar-ve-planlar
 • Sultanbeyli Belediyesi. (2015). Faaliyet Raporu. Sultanbeyli Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.sultanbeyli.istanbul/-duyurular/raporlar-ve-planlar
 • Sultangazi Belediyesi. (2012). Faaliyet Raporu. Sultangazi Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.sultangazi-.bel.tr/tr/faaliyet-raporu
 • Sultangazi Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Sultangazi Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.sultangazi.-bel.tr/tr/faaliyet-raporu
 • Sultangazi Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Sultangazi Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.sultangazi.bel.tr-/tr/faaliyet-raporu
 • Şahin, Ç. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Remzi Y. Kıncal(Ed), Veri Toplama Teknikleri içinde(s.125-182). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Şişli Belediyesi, Haberler. 19.05.2018 tarihinde https://www.sisli.bel.tr/-icerik/toplum-merkezleri-kayitlari-basladi adresinden alınmıştır.
 • Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, Pro-jeler. Bir Umut Bir Ufuk. 28.04.2018 tarihinde http://www.togemder.org.tr/bir-umut-bir-ufuk-projesi adresinden alınmıştır.
 • Toprak D. ve Şataf C. (2009). Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1, 1, 11-24.
 • Tuzla Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. Tuzla Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.tuzla.bel.tr/icerik/188/1224/faaliyet-raporlari.aspx
 • Tuzla Belediyesi. (2016). Faaliyet Raporu. Tuzla Belediyesi web sitesinden erişilen adres: https://www.tuzla.bel.tr/icerik/188/1224/faaliyet-raporlari.aspx
 • Üsküdar Belediyesi, Haberler. 12.05.2018 tarihinde https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/uskudar-belediyesi-istihdama-katki-icin-kariy/1186 adresinden alınmıştır.
 • Üsküdar Belediyesi, Haberler. 12.05.2018 tarihinde https://www.-uskudar.bel.tr/tr/main/news/deger-sensin-projesi-uskudara-deger-kazandird/1040 adresinden alınmıştır.
 • Üsküdar Belediyesi, Haberler. 12.05.2018 tarihinde https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/istihdamda-usim-modeli/782 adresinden alınmıştır.
 • Yılmaz, H. (2014). Yerel Yönetimler Arası İşbirliğine Örgütlü Bir Rol- Model: Yerel Yönetim Birlikleri. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Erişim No: 361771).
 • Zeytinburnu Belediyesi. (2013). Faaliyet Raporu. Zeytinburnu Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.zeytinburnu.-istanbul/Bilgi-Hizmetleri/Belediye-Yayinlari/Tanitici-Yayinlar/Faaliyet-Raporlari
 • Zeytinburnu Belediyesi. (2014). Faaliyet Raporu. Zeytinburnu Belediyesi web sitesinden erişilen adres: http://www.zeytinburnu.istanbul-/Bilgi-Hizmetleri/Belediye-Yayinlari/Tanitici-Yayinlar/Faaliyet-Raporlari
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1112-3041
Author: Umut Solmaz (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { opus450605, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1212 - 1253}, doi = {10.26466/opus.450605}, title = {Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Solmaz, Umut} }
APA Solmaz, U . (2018). Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1212-1253. DOI: 10.26466/opus.450605
MLA Solmaz, U . "Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1212-1253 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/450605>
Chicago Solmaz, U . "Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1212-1253
RIS TY - JOUR T1 - Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları AU - Umut Solmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.450605 DO - 10.26466/opus.450605 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1212 EP - 1253 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.450605 UR - https://doi.org/10.26466/opus.450605 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları %A Umut Solmaz %T Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.450605 %U 10.26466/opus.450605
ISNAD Solmaz, Umut . "Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1212-1253. https://doi.org/10.26466/opus.450605
AMA Solmaz U . Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları. opus. 2018; 9(16): 1212-1253.
Vancouver Solmaz U . Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1253-1212.