Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1464 - 1505 2018-12-30

Evaluation of Words in Textbooks For Teaching Turkish and English as Foreign Languages in Terms of Frequency of Occurrence
Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi

Akif Yavuz Özdemirel [1] , Şükran Dilidüzgün [2]

61 281

Although Turkish is being taught in compliance with Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), the words used while teaching Turkish and the ones in the textbooks are not based on any frequency lists. Thus, the present study aims to reveal to what extent the most frequent words used in textbooks for teaching Turkish and English coincide with the most frequent words of the basic core vocabulary. To this end, the words used in Istanbul A1 and A2 level Turkish textbooks were compared with the words from “Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü” (Word Frequency Dictionary of Written Turkish) (Göz, 2013). Similarly, the words used in American Headway Starter and 1 (level) English textbooks were compared with the words in New General Service List (Culligan et al, 2014) in terms of similarity. It was concluded that there was a need for a list of words that are frequently used in teaching Turkish as a foreign language to be used in teaching Turkish as a foreign language.

 • Açık, F. (2013). Dil politikaları bağlamında Türkçenin öğretimi. Durmuş, M. ve Okur, A. (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde (ss. 483-492). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Adıgüzel, M. S. (2004). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Yeryüzü Yayınları.
 • Aksan, D. (1982). Türkçe çalışmalarında ve öğretiminde dilbilimin yeri. A. Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, XXX (1-2), 43-49.
 • Aksan, D. (1998). Her yönüyle dil-Ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK yayınları.
 • Aksan, Y., Aksan, M., Mersinli, Ü. ve Demirhan, U. U. (2017). A frequency dictionary of Turkish-Core vocabulary for learners. New York: Routledge.
 • AOÖÇ. (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi öğrenim, öğretim ve değerlendirme. Almanya: Telc GmbH.
 • Arslan, N. ve Durukan, E. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi. International Journal of Language Academy, 2(4), 247-265.
 • Bağcı, H. ve Başar, U. (2013). Yazma öğretimi. Durmuş, M. ve Okur, A. (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde (ss. 309-331) Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi. TÜBAR, XIII, 311-317.
 • Baş, B. (2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler. TÜBAR, XXIX, 27-61.
 • Boylu, E. ve Çal, P. (2017). Suriyeli mültecilerin Türkçe kursuna başlamadan önceki söz varlığı durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 68-94.
 • Culligan, B., Phillips, J., ve Browne, C. (2014). New English Service List 1.01.
 • Demircan, Ö. (1983). Sözcük öğretimi ve Türkçe İngilizce sözcük yapım türleri üzerine bir karşılaştırma. Türk Dili, Dil Öğretimi Özel Sayısı, 379-380.
 • Demirel, Ö. (2012). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dilidüzgün, Ş. (2018). An evaluation of the vocabulary in Turkish textbooks before and after the constructivist approach in the context of frequency. Eurasian Journal of Educational Research (73), 113-130.
 • Göçen, G. (2016). Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi, Sakarya.
 • Göçen, G. ve Okur, A. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 119-136.
 • Göçen, G. ve Okur, A. (2016). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı ve yaygınlığı. Millî Eğitim Dergisi, Söz Varlığı Özel Sayısı, 210, 447-476.
 • Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Güncel Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr, (24.06.2018)
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İnce, B. (2013). Yabancı dil öğretiminin temel ve genel ilkeleri. Durmuş, M. ve Okur, A. (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde (ss. 143-156), Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. (23. b.), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2005). Kelime hazinesi çalışmaları açısından kelime kavramı üzerine bir değerlendirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 293-307.
 • Özdemir, C. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde ders malzemelerinin önemi ve işlevsel ders malzemelerinin nitelikleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 2049-2056.
 • Vandewalle, J. (1999). Pratik Türkçe öğretiminde karşılaşılan bazı sorunlar ve çözümleri, A. Ü. Tömer Dil Dergisi (82).
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilungual Yayınları.
 • West, M. (1959). A general service list of English words. Londra: Longmans.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2006). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1694-3049
Author: Akif Yavuz Özdemirel (Primary Author)
Institution: Bahcesehir University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4094-5215
Author: Şükran Dilidüzgün
Institution: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus467804, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1464 - 1505}, doi = {10.26466/opus.467804}, title = {Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özdemirel, Akif Yavuz and Dilidüzgün, Şükran} }
APA Özdemirel, A , Dilidüzgün, Ş . (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1464-1505. DOI: 10.26466/opus.467804
MLA Özdemirel, A , Dilidüzgün, Ş . "Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1464-1505 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/467804>
Chicago Özdemirel, A , Dilidüzgün, Ş . "Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1464-1505
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi AU - Akif Yavuz Özdemirel , Şükran Dilidüzgün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.467804 DO - 10.26466/opus.467804 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1464 EP - 1505 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.467804 UR - https://doi.org/10.26466/opus.467804 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi %A Akif Yavuz Özdemirel , Şükran Dilidüzgün %T Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.467804 %U 10.26466/opus.467804
ISNAD Özdemirel, Akif Yavuz , Dilidüzgün, Şükran . "Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1464-1505. https://doi.org/10.26466/opus.467804
AMA Özdemirel A , Dilidüzgün Ş . Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi. opus. 2018; 9(16): 1464-1505.
Vancouver Özdemirel A , Dilidüzgün Ş . Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1505-1464.