Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 678 - 705 2018-12-30

Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Teachers' Views on Values Education in Mathematics Curriculum

Demet Deniz [1]

93 486

Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretim programında yer alan değerler eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışmaya amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 10 ortaokul matematik öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak 10 açık-uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir.  Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin değerler eğitiminden haberdar oldukları ancak bununla ilgili  ne hizmet içi  ne de hizmet öncesi bir eğitim almadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenler, matematik derslerinde değerlere yer verirken sabır, dürüstlük gibi bazı değerleri öğretmede zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir ve değerler eğitimiyle ilgili öğretmenlerin bilgilendirilmesi gerektiğini, öğretim programında kazanımlara ilişkin değerlerin daha detaylı olması gerektiğini ve  sadece matematik derslerinde değil ayrı bir ders olarak verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Öğretmenlerden bazıları matematiğin değerlere sahip olmayan bir ders olduğunu düşünmektedir. Ancak matematik derslerinde değerlerin öğretilmesi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyokültürel alanda gelişimlerine katkıda bulunacağından matematik öğretmenlerine değerler eğitiminin önemi hakkında bilgilendirmeler yapılabilir ve matematik derslerinde değerler eğitimine yer vermeleri teşvik edilebilir.

This study aims to investigate the views of secondary school mathematics teachers on values education included in mathematics teaching program.  For this purpose, phenomenological method which is one of the qualitative research methods was used. 10 secondary school mathematics teachers who were chosen by purposive sampling method participated in the study.  A 10 open-ended question survey was used as the data collection tool.  The data were analyzed through content analysis. According to the findings obtained, the teachers are aware of values education but have gotten no in service or pre-service training related to this.  They stated that they have difficulty in teaching values like patience, honesty and etc. in mathematics classes and added that teachers should be informed on values education,  values towards attainments should be covered in more details in the teaching program and that those values should be given not only in mathematics classes but as a seperate class. Some of the teachers think that mathematics is a lesson without values. However, since teaching values in mathematics classes will contribute to the cognitive, affective and sociocultural development of students, mathematics teachers can be informed on the significance of values education and be encouraged to include it in their classes. 

 • Berkant, H. G., Efendioğlu, A., ve Sürmeli, Z. (2014). Değerler eğitimine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(5), 427-440.
 • Durmuş, S. (2004). Matematik eğitiminde değerler üzerine bir deneme. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(7-8), 65-79.
 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), s.76 -96.
 • Karaman, P., ve Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 243-269.
 • Keskin, Y. (2015). Tarih dersi öğretim programı ve ders kitaplarında değerler eğitimi. Turkish Studies, 10(7), 659-674.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Ogelman, H. G., ve Erten Sarıkaya, H. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri: Denizli ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 81-100.
 • Özmen, C., Er, H., ve Gürgil, F. (2012). İlköğretim branş öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17).
 • Seah, W. T. (2008). Valuing values in mathematics education. In Critical issues in mathematics education (pp. 239-253). Springer, Boston, MA.
 • Seah, W. T., Bishop, A. J., FitzSimons, G. E., ve Clarkson, P. C. (2001). Exploring issues of control over values teaching in the mathematics classroom. In Annual Conference Of The Australian Association For Research In Education, Fremantle, Australia.
 • Şahin, T., ve Katılmış, A. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz- yeterlilikleri. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-16.
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com-_yanlis&view=yanlis&kelimez=101 11.10.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Türk, N., ve Nalçacı, A . (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında verilen değerleri edinme düzeyleri (Erzincan örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 39-56.
 • Yılmaz, M., ve Yılmaz, Ö. F. (2017). Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin değer öğretimine ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 737-748.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9310-5482
Author: Demet Deniz
Institution: MUS ALPARSLAN UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus476727, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {678 - 705}, doi = {10.26466/opus.476727}, title = {Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Deniz, Demet} }
APA Deniz, D . (2018). Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 678-705. DOI: 10.26466/opus.476727
MLA Deniz, D . "Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 678-705 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/476727>
Chicago Deniz, D . "Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 678-705
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi AU - Demet Deniz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.476727 DO - 10.26466/opus.476727 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 678 EP - 705 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.476727 UR - https://doi.org/10.26466/opus.476727 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi %A Demet Deniz %T Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.476727 %U 10.26466/opus.476727
ISNAD Deniz, Demet . "Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 678-705. https://doi.org/10.26466/opus.476727
AMA Deniz D . Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. opus. 2018; 9(16): 678-705.
Vancouver Deniz D . Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 705-678.