Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1699 - 1732 2018-12-30

Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi
The Effect of The Federal Reserve Bank (FED) and European Central Bank (ECB) Decisions on Financial Markets

Zekeriya Oğuz Oğuz Seçme [1] , Ali Hepşen [2]

31 147

Finansal piyasalardaki volatilite, gelecekteki varlık fiyatına veya getiri değişimine ilişkin belirsizliğin bir ölçüsü olarak bilinmektedir. Volatilite modern finansal teoriler için büyük bir risk ölçütü olduğundan, risk yönetimi, stratejik finansal planlama ve politika analizleri için önemli bir faktördür. Volatilite yayılma etkisi ise özellikle kriz üzerine yapılan araştırmalarda incelenmektedir. Çünkü gelişen ekonomik sistemler, yeni finansal mimari yapı ve uluslararası finansal entegrasyonla birlikte kriz dönemlerinde volatilite yayılma etkisinin daha da arttığı bilinmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada ABD, Türkiye, Almanya, İspanya, Macaristan ve Polonya finansal piyasaları arasındaki volatilite yayılma etkisi 2008 küresel krizini kapsayacak şekilde incelenmektedir. Bu etkileşimin araştırılmasında FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kararlarının/şoklarının ele alınan piyasalar üzerindeki etkisi volatilite geçişkenliği kapsamında BEKK-GARCH yöntemiyle araştırılmıştır. Sonuçta Macaristan dışındaki incelenen diğer tüm ülkelerin FED faiz oranı kararlarında kısa dönemde etkilendiği tespit edilmiştir. 

Volatility in financial markets is known as a measure of uncertainty on future asset prices or the returns. Since volatility is a major risk measure for modern financial theories, risk management is an important factor for strategic financial planning and policy analysis. The researches on the crisis was especially examined the volatility spillover effect. It is known that the impact of volatility spillover increases in the period of crisis with developing economic systems, new financial architecture and international financial integration. Thus, in this study, the volatility spillover effects of financial markets between United States, Turkey, Germany, Spain, Hungary, and Poland are examined within the 2008 global crisis. In order to detect the volatility transmission, the effects of the FED’s and the ECB's decisions / shocks on the studied markets were investigated by the BEKK-GARCH method. As a result, it was determined that all other countries examined except of Hungary were affected in FED interest rate decisions in the short term.

 • Akel, V. (2011). Kriz dönemlerinde finansal piyasalar arasındaki volatilite yayılma etkisi. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Baba, Y., Engle, R. F., Kraft, D. F. ve Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric theory, 11(1), 122-150.
 • Bollerslev, T., Engle, R. F., Wooldridge, J. M. (1988). A capital asset pricing model with time-varying covariances. Journal of political Economy, 96(1), 116-131.
 • Demirgil, H., Gök, İ. Y. (2014). Türkiye ve başlıca ABPay piyasaları arasında asimetrik volatilite yayılımı. Yönetim ve Ekonomi Araş-tırmaları Dergisi, 12(23), 315-340.
 • Dymski G., (2005). Financial globalization, social exclusion and financial crisis. International Review of Applied Economics, 19(4), 439–457.
 • Ehrmann, M., Fratzscher, M., Rigobon, R. (2011). Stocks, bonds, money markets and exchange rates: measuring international financial transmission. Journal of Applied Econometrics, 26(6), 948-974.
 • Ehrmann, M., Fratzscher, M. (2009). Global financial transmission of monetary policy shocks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(6), 739-759.
 • Erdem, C., Arslan, C. K., Erdem, S. M. (2005). Effects of macroeconomic variables on Istanbul stock exchange indexes. Applied Financial Economics, 15(14), 987-994.
 • Erdoğan, O., Schmidbauer, H. (1997). Yatırımcıların iki finansal piyasa arasında tercihi: Koşullu korelasyon yaklaşımı. İMKB Dergisi, 8(30), 1-19.
 • Fratzscher, M. (2002). Financial market integration in Europe: on the effects of EMU on stock markets. International Journal of Finance & Economics, 7(3), 165-193.
 • Fukada, T. (2013). Linkage between Financial Development, Financial Crisis and Globalization in India: VARX and ARDL co-integration assessments. Journal of Applied Economics and Business Research, 3(4), 232-248.
 • Gan, P. T. (2014). The precise form of financial integration: Empirical evidence for selected Asian countries. Economic Modelling, 42, 208-219.
 • Goldberg, L. G., Lothian, J. R., Okunev, J. (2003). Has international financial integration increased?. Open Economies Review, 14(3), 299-317.
 • Günçavdı, Ö., Ülengin, B. (2006). On the determinants of the monthly demand for imports in Turkey: A VECM approach. Yapı Kredi Economic Review, 17(2), 3-15.
 • Kasman, S., Vardar, G., Tunç, G. (2011). The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks’ stock returns and volatility: Evidence from Turkey. Economic Modelling, 28(3), 1328-1334.
 • Lee, H. H., Yi, I., Park, D. (2013). Impact of the global financial crisis on the degree of financial integration among East Asian Countries. Global Economic Review, 42(4), 425-459.
 • Mishkin. F.S. (2005). Is Financial Globalization Beneficial?. National Bu-reau of Economic Research Working Paper, 11891, http://www.nber.org/papers/w11891 .
 • Özdemir, A. K. (2012). Parasal aktarım mekanizmasında kredi yaklaşımı: Türkiye üzerine ampirik bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Schmukler S. L. (2004). Financial globalization: Gain and pain for developing countries. Economic Review, 89(2), 39-66.
 • Uysal Ö. (2009). Finansal entegrasyon sürecinde Avrupa birliği ülkeleri ile Türkiye hisse senedi piyasalarını entegrasyonunun ölçülmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yonis, M. (2011). Stock market co-movement and volatility spillover between USA and South Africa. Unpublished Master Thesis, Master Programme in Economics, UMEA University, Sweden.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0471-3211
Author: Zekeriya Oğuz Oğuz Seçme (Primary Author)
Institution: İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3379-7090
Author: Ali Hepşen
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { opus479223, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1699 - 1732}, doi = {10.26466/opus.479223}, title = {Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi}, key = {cite}, author = {Seçme, Zekeriya Oğuz and Hepşen, Ali} }
APA Seçme, Z , Hepşen, A . (2018). Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1699-1732. DOI: 10.26466/opus.479223
MLA Seçme, Z , Hepşen, A . "Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1699-1732 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/479223>
Chicago Seçme, Z , Hepşen, A . "Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1699-1732
RIS TY - JOUR T1 - Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi AU - Zekeriya Oğuz Oğuz Seçme , Ali Hepşen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.479223 DO - 10.26466/opus.479223 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1699 EP - 1732 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.479223 UR - https://doi.org/10.26466/opus.479223 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi %A Zekeriya Oğuz Oğuz Seçme , Ali Hepşen %T Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.479223 %U 10.26466/opus.479223
ISNAD Seçme, Zekeriya Oğuz , Hepşen, Ali . "Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1699-1732. https://doi.org/10.26466/opus.479223