Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 134 - 142 2018-12-31

Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Tahsin Tonkaz [1] , Ali İslam [2] , Nursel Kara [3] , Orhan Karakaya [4]

83 207

Bu çalışma ile Ordu yöresinde, farklı Karayemiş tiplerinin destek sulamalarına tepkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada 4 farklı sulama konusu buharlaşma kabından ölçülen toplam buharlaşmanın %0, %50, %75 ve %100’ünün uygulanması şeklinde oluşturulmuştur. Deneme 2015 yılı yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak Ordu ilinde 1 Nisan- 30 Eylül tarihleri arasında yürütülmüştür. Bitki boyu ve sürgün gelişimi ve gövde çapı sulama konularından önemli derecede etkilenmiştir. Bu etkileşim pozitif yönde olup en yüksek gövde çapı tam sulama konusundan elde edilmiştir. Beklendiği gibi en düşük gövde çapı sulama yapılmayan kontrol konusundan elde edilmiştir. Karadeniz bölgesi gibi yağışın yeterli gibi göründüğü bölgeler de bile, bölgeye tam uyumlu karayemiş bitkisinin su stresinden önemli derecede etkilendiği görülmektedir. Bu sonuç, bölgede yağış rejimininim düzensizliğini ya da yağışların gerçekten karayemiş bitkisi için yetersiz olduğunu göstermektedir.

Karayemiş, sulama, Karadeniz, bitki gelişimi
 • 1. Bostan S Z, ve İslam A (2002). Trabzon’da Yetiştirilen Mahalli Karayemiş (Prunus LaurocerasusL.) Tiplerinin Pomolojik ve Fenolojik Özellikleri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 27-31.
 • 2. Dehghanisanij H, Naseri A, Anyoji H, ve Anthony E E (2007). Effects of Deficit Irrigation and Fertilizer Use on Vegetative Growth of Drip Irrigated Cherry Trees, Journal of Plant Nutrition, 30(3): 411-425.
 • 3. İslam A (2002). ‘Kiraz’ Cherry Laurel. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 30(4):301-302.
 • 4. İslam A, ve Vardal E (2009). Pomological characteristics of cherry laurel (Prunus laurocerasus L.) grown in Rize. First International Symposium on Pomegranate and Mediterranean Fruit, October 16-19, Adana Acta Hort. (ISHS), 818: 133-136.
 • 5. James L G (1988). Principles of Farm Irrigation System Design. John Wiley and Sons. Inc, Newyork, 543 s.
 • 6. Kanber R (1984). Çukurova Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Birinci ve İkinci Ürün Yerfıstığının Sulanması. Bölge Topraksu Arşt. Enst. Yay. 114 (64), Tarsus, 93 s.
 • 7. Livellara N, Saavedra F, ve Salgado E, (2011). Plant based indicators for irrigation scheduling in young cherry trees. Agricultural Water Management, 98: 684–690.
 • 8. Maçit İ (2008). Karadeniz bölgesi karayemiş (Prunus laurocerasus L.) seleksiyonu II. Aşama. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 9. Pathirana-Liyana C M, Shahidi F, ve Alasalvar C (2006). Antioxidant activity of cherry laurel fruit (Laurocerasus officinalis Roem.) and its concentrated juice. Food Chemistry, 99:121–128.
 • 10. Şülüşoğlu M (2011). The cherry laurel (Prunus laurocerasus L.) tree selection. African Journal of Agricultural Research, 6(15):3574-3582.
 • 11. Şülüşoğlu M (2012). Development of embryo culture protocol for cherry laurel (Prunus laurocerasus L.). Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3-4):347 - 352.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7136-1562
Author: Tahsin Tonkaz (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-2165-7111
Author: Ali İslam

Author: Nursel Kara

Orcid: 0000-0003-0783-3120
Author: Orhan Karakaya

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { ordubtd505973, journal = {Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {2146-6440}, eissn = {2146-6459}, address = {Ordu University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {134 - 142}, doi = {}, title = {Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tonkaz, Tahsin and İslam, Ali and Kara, Nursel and Karakaya, Orhan} }
APA Tonkaz, T , İslam, A , Kara, N , Karakaya, O . (2018). Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2), 134-142. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ordubtd/issue/42031/505973
MLA Tonkaz, T , İslam, A , Kara, N , Karakaya, O . "Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi". Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2018): 134-142 <http://dergipark.org.tr/ordubtd/issue/42031/505973>
Chicago Tonkaz, T , İslam, A , Kara, N , Karakaya, O . "Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi". Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2018): 134-142
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi AU - Tahsin Tonkaz , Ali İslam , Nursel Kara , Orhan Karakaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 142 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-6440-2146-6459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ordu University Journal of Science and Tecnology Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi %A Tahsin Tonkaz , Ali İslam , Nursel Kara , Orhan Karakaya %T Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi %D 2018 %J Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P 2146-6440-2146-6459 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Tonkaz, Tahsin , İslam, Ali , Kara, Nursel , Karakaya, Orhan . "Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi". Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 2 (December 2019): 134-142.
AMA Tonkaz T , İslam A , Kara N , Karakaya O . Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; 8(2): 134-142.
Vancouver Tonkaz T , İslam A , Kara N , Karakaya O . Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; 8(2): 142-134.