Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 1 - 10 2015-12-01

TAŞIMA KAPLARININ ELLE YERLEŞTİRİLMESİNDE ZORLANMAYA NEDEN OLAN ÇALIŞMA DURUŞLARININ ANALİZİ
ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS

Hakan Yetim [1] , Tulin Gunduz [2]

211 329

Globalleşen dünyada rekabetin artmasına bağlı olarak, teknolojik yenilikler ve daha yüksek üretim hızları işletmeler için büyük önem kazanmıştır. Teknolojideki ilerlemeler ve yeniliklere rağmen sanayileri gelişmiş ülkelerdeki iş görenlerde meydana gelen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu, bununda bireylerden ziyade toplumun tamamını etkilediği görülmüştür. İnsan üzerinde fiziksel yüklenme sonucu oluşan yorgunluk ve iş stresinin azaltılmasının verimliliğe ve maliyete büyük katkılar sağladığının anlaşılması ile çalışma duruşlarının önemi de ortaya çıkmıştır. Günümüzde üretime katkısı olmayan tüm eylem ve faaliyetlerin ortadan kaldırılması için ergonomik analizlerden yararlanılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmada kötü duruşların çok olduğu gözlemlenen taşıma kaplarının elle yerleştirmesi işi seçilmiş ve iş görenlerin çalışma duruşlarının incelenmesi için REBA ve BAUA analiz metotlarından yararlanılmıştır. BAUA analiz yöntemi tüm vücut duruşları ile taşınılan yüke ve süresine önem verirken REBA analiz yöntemi üst uzuvların duruşlarına ait puanlarının da hesaplamaya katılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, REBA ve BAUA ergonomi analiz yöntemlerinin, önceden belirlenen bir proseste nasıl sonuçlar verdiği karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Due to increased competition in the globalized world, technological innovations and higher production rates have become very important for businesses. Despite advances and innovations in technology, the employees who work in countries which have developed industry resulting musculoskeletal disorders causes serious economic losses, it has been shown to affect the entire community rather than individuals in it. Reducing the fatigue and stress consists physical overloading on human provides significant contributions on productivity and labor costs. To be understanding of this situation emerges the importance of working stance. Today has started to benefit from the ergonomic analysis for the elimination of all actions and activities that do not contribute to production. Poor posture is observed during the some works such as hand placement business of transporting containers. For study of analysis, these works are selected and the methods of REBA and BAUA are benefited to investigate the posture of employees during work. BAUA analysis method cares about all body posture, carried load and time of carrying but REBA analysis method considers also the score of stance of upper limb. In this study, REBA and BAUA ergonomic analysis methods are evaluated by comparing to learn what the results are in a predetermined process
  • Akay, D., Dağdeviren, M., Kurt, M., 2003. Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, :3, 73-84, Ankara.
  • Babalık, F. C., 2005. Mühendisler İçin Ergonomi İşbilimi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
  • Hignett, S., McAtamney, L., 2000. Rapid Entire Body Assessment (REBA). Applied Ergonomics. 31, 201-205.
  • Kocabaş, M. 2009. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan iş görenlerde zorlanmaya neden olan çalışma duruşlarının analizi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi.
  • Yılmaz, F., Şahin, F., Kuran, B., 2006. İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları ve Tedavisi. Nobel Medicus. 2: 3, 15-22.
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Other ID JA86UH66TB
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Yetim

Author: Tulin Gunduz

Bibtex @ { pap270990, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {1 - 10}, doi = {10.17261/pressacademia.2016118133}, title = {ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS}, key = {cite}, author = {Yetim, Hakan and Gunduz, Tulin} }
APA Yetim, H , Gunduz, T . (2015). ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS. PressAcademia Procedia, 1 (1), 1-10. DOI: 10.17261/pressacademia.2016118133
MLA Yetim, H , Gunduz, T . "ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS". PressAcademia Procedia 1 (2015): 1-10 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/25681/270990>
Chicago Yetim, H , Gunduz, T . "ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS". PressAcademia Procedia 1 (2015): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS AU - Hakan Yetim , Tulin Gunduz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118133 DO - 10.17261/pressacademia.2016118133 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118133 UR - https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118133 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS %A Hakan Yetim , Tulin Gunduz %T ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS %D 2015 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17261/pressacademia.2016118133 %U 10.17261/pressacademia.2016118133
ISNAD Yetim, Hakan , Gunduz, Tulin . "ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING POSTURES THAT CAUSE STRAIN ON WORKERS THAT WORK IN HAND PLACEMENT BUSINESS OF TRANSPORTING CONTAINERS". PressAcademia Procedia 1 / 1 (December 2015): 1-10. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118133