Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 23 - 32 2015-12-01

VAKUMLU SİSTEMLER İLE YÜK KALDIRMA VE TAŞIMA İŞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH

Hale Alici [1] , Tulin Gunduz [2]

222 265

Çalışanlar iş yerlerinde süreleri ve büyüklükleri farklı olarak kuvvet ve moment uygulamak zorundadırlar. Çalışanlar arasındaki cinsiyet, yaş, sağlık durumu, deneyim, engel hali gibi nedenlerden dolayı farklılıklar vardır. İşin düzenleniş şekli de, uygulanabilecek kuvvet veya momentin sınır değerini etkiler. Çalışanlardan uygulaması beklenen kuvvet ve momentleri belirleyebilmek için, birbirlerinden oldukça farklı, araştırma ve deneyim sonuçlarından yararlanılarak ortaya konmuş çok sayıda hesap yöntemi mevcuttur. Bu çalışmada, vakumlu sistemler ile yük kaldırma ve taşıma işinde çalışanın maruz kaldığı yük analiz edilmiştir. Çalışma şartlarında 9 ile 25 kg arasındaki kauçuk malzemeler, konteynerden vakumlu sistem ile alınarak konveyör banta bırakılmaktadır. Bu iş için görevlendirilen işçi, büyüklük ve ağırlıkları değişen yaklaşık 150 adet kauçuk malzemenin yer değiştirme işlemini her gün düzenli olarak yapmaktadır. Vakumlu sistemler ile yük kaldırma ve yer değiştirme çalışma şartlarının, Federal Almanya İş Güvenliği ve İş Hekimliği Kurumunun Değerlendirme Yöntemi ve REBA Yöntemi ile analizi ve ergonomik risk değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışma ile sağlık yönetimi alanında kas-iskelet sistemi hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunulmuştur.
Workers are applying momentum and power which different duration and time in their working area. There are differences between workers, cause ofsex, age, health status, experience, disabling. Also settling of works effects the limits of power and momentum which applied. There are a lot of different accounting method which obtained reserch and experience to determine power and momentum applied by workers. In this study it was analaysed weight on workers who works in lift and movement job with vacuming systems. Rubber goods between 9 and 25 kg weight were moved from container to conveyor in this study. 150 pcs rubber good which is different weight and size has moved every day by a worker who employed on this job. Analaysis by REBA method and ergonomic risk evalaution has done depend on Assessment Methods of Occupational Safety and Occupational Medicine Institutions of Germany. By the studies has contributed to reducing the disease ofmusculoskeletal system in the health management.
  • Akay D,Dağdeviren M ve Kurt M. Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi. Gazi Üni. Müh.-Mimarlık Fakültesi Dergisi 2003; 18(3): 73-84.
  • Babalık, F.C. (2011), Mühendisler için Ergonomi – İşbilim, Dora Yayınclık, Bursa.
  • Hignett, S., McAtamney, L., 2000. Rapid Entire Body Assessment (REBA). Applied Ergonomics. 31, 201-205.
  • Kara Y, Atasagun Y, Peker, A (2014), Montaj hatlarında çalışma duruşlarının REBA yöntemi ile analizi ve ergonomik risk değerlendirmesi, VII.
  • Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 5-7 Mayıs 2014, İstanbul.
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Other ID JA24BB24FE
Journal Section Articles
Authors

Author: Hale Alici

Author: Tulin Gunduz

Bibtex @ { pap270992, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {23 - 32}, doi = {10.17261/pressacademia.2016118136}, title = {THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH}, key = {cite}, author = {Alici, Hale and Gunduz, Tulin} }
APA Alici, H , Gunduz, T . (2015). THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH. PressAcademia Procedia, 1 (1), 23-32. DOI: 10.17261/pressacademia.2016118136
MLA Alici, H , Gunduz, T . "THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH". PressAcademia Procedia 1 (2015): 23-32 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/25681/270992>
Chicago Alici, H , Gunduz, T . "THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH". PressAcademia Procedia 1 (2015): 23-32
RIS TY - JOUR T1 - THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH AU - Hale Alici , Tulin Gunduz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118136 DO - 10.17261/pressacademia.2016118136 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 32 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118136 UR - https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118136 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH %A Hale Alici , Tulin Gunduz %T THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH %D 2015 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17261/pressacademia.2016118136 %U 10.17261/pressacademia.2016118136
ISNAD Alici, Hale , Gunduz, Tulin . "THE EVELOTION OF LIFTING AND MOVING WITH VACUMING SYSTEMS EFFECTS ON PUBLIC HEALTH". PressAcademia Procedia 1 / 1 (December 2015): 23-32. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118136