Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 33 - 39 2015-12-01

OTOMOTİV KABLO ÜRETMİNDE ERGONOMİK RİSK ANALİZİ
ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING

İlker Bogac Ulutas [1] , Tulin Gunduz [2]

271 401

Meslek hastalıkları arasında özellikle Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının (KİSH), hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde dikkat çekici bir artış göstermesi, işletmelere ve dolayısıyla sosyal güvenlik sistemlerine ciddi finansal yükler getirmekte ve nitelikli insan gücünü azaltmaktadır. Bu çalışmada, kablo imalatı yapılan bir fabrikada KİSH ile ilişkili problemler tespit edilmiş ve fiziksel risk etmenlerinin iyileştirilmesi için yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Üretim alanında video çekimleri yapılmış, bunun üzerinden Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Yöntemi kullanılarak ergonomik risk analiz metotları uygulanmış, ilgili bölümler için gerekli düzenlemeler önerilmiştir. Bu düzenlemeler sonrası tekrar analiz yapılarak elde edilen sonuçların etkinliği değerlendirilmiştir. Yapılan ergonomi analizleri ile KİSH riski azaltılmıştır.
Musculoskeletal diseases are one of the most important issues among occupationFal health illnesses because the workforce, not only developing but also developed countries are affected and burdens social security systems with high financial costs, further decreases qualified emloyees. This study analysis the musculoskeletal diseases in a cable manufacturing facility and provides new applications to eliminate physical risk factos. Based on video records, Quick Exposure Check (QEC) are made for ergonomic risk analysis and required arrangements are suggested for the related departments. Then, results are assesed in terms of efficiency. Finally, it was seen that ergonomics analysis have decreased musculoskeletal disease risks.
  • http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm . http://www.sgk.gov.tr/ http://www.csgb.gov.tr David G, Woods V, Buckle P. Further development of the usability and validity of the Quick Exposure Check (QEC) HSE Books, ISBN 0 7176 6, 68, 2005.
  • Li, G. ve Buckle, P. 1999. Current techniques for assessing physical exposure to workrelated musculoskeletal risks, with emphasis on posture-based methods. Ergonomics, 42(5), 674-695.
  • Özcan E, 2011. İş yerinde ergonomik risklerin değerlendirilmesi ve Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi (HMD), Mühendis ve Makine, (616), 86-89.
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Other ID JA25YD89NN
Journal Section Articles
Authors

Author: İlker Bogac Ulutas

Author: Tulin Gunduz

Bibtex @ { pap270993, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {33 - 39}, doi = {10.17261/pressacademia.2016118137}, title = {ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING}, key = {cite}, author = {Ulutas, İlker Bogac and Gunduz, Tulin} }
APA Ulutas, İ , Gunduz, T . (2015). ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING. PressAcademia Procedia, 1 (1), 33-39. DOI: 10.17261/pressacademia.2016118137
MLA Ulutas, İ , Gunduz, T . "ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING". PressAcademia Procedia 1 (2015): 33-39 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/25681/270993>
Chicago Ulutas, İ , Gunduz, T . "ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING". PressAcademia Procedia 1 (2015): 33-39
RIS TY - JOUR T1 - ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING AU - İlker Bogac Ulutas , Tulin Gunduz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118137 DO - 10.17261/pressacademia.2016118137 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 39 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118137 UR - https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118137 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING %A İlker Bogac Ulutas , Tulin Gunduz %T ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING %D 2015 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17261/pressacademia.2016118137 %U 10.17261/pressacademia.2016118137
ISNAD Ulutas, İlker Bogac , Gunduz, Tulin . "ERGONOMICS RISK ANALYSIS IN AUTOMOBILE CABLE MANUFACTURING". PressAcademia Procedia 1 / 1 (December 2015): 33-39. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118137