Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 295 - 299 2018-09-01

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ)
RISK ANALYSIS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY APPLICATIONS: A CASE STUDY OFA CARGO FIRM

Mehmet Colak [1] , Onur Sanli [2] , Tahsin Cetin [3]

63 153

Amaç- Firmalar oluşan piyasa koşullarında rekabet edebilmek amacıyla depolama, sevkiyat ve diğer ihtiyaçlara uygun kaliteli hizmet vermek ve çalışanların, ürünlerin güvenliğini sağlamak zorundadırlar.

Yöntem- Bu çalışmada; kargo sektöründe uygulanabilecek uygulamaları test ederek, risk analizleri oluşturup, bu sonuçlara göre iş sağlığı ve güvenliği analizinin gerekliliği ve önemini vurgulamak hedeflenmiştir.

Bulgular- Yükleme ve indirme işlemleri sırasında indirme ve yükleme rampasında çalışanların düşme ve ham maddenin paletli rampalara yükleme işlemi sırasında ya da sonrasında devrilme riski bulunmaktadır. Ayrıca yükleme ve indirme işlemleri yapılırken bu çalışmalar sırasında iş ve işçi güvenliği açısından gerekli önlemler alınmadığı takdirde çalışana ve depolanan ürünlere zarar vermektedir.

Sonuç- Riskler dikkate alındığında kargo firmaları risk analizi yaptırarak tehlikeleri ve aksaklıkların ortaya çıkmasını sağlamalıdır. Bu belirlenen risklerden korunmak amacıyla İSG ile ilgili eğitimlerin düzenli olarak verilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Dönemsel olarak belli aralıklarla yapılan bu değerlendirmeler sonucunda kargo firmalarında can ve mal kaybı azalarak, gerek maddi gerekse manevi kayıp azalacaktır.

Purpose- Firms are obliged to provide quality service in compliance with storage, shipment, and other needs in order to compete in the market conditions, also they are obliged to ensure the safety of employees and products.

Methodology- In this study; it is aimed to test the applications that can be applied in the cargos sector, to create risk analyzes and to emphasize the necessity and importance of occupational health and safety analysis according to these results.

Findings- There are the risk of people falling from the ramp during the loading and unloading process and the tipping over of raw material during or after the loading into the pallet ramp. In addition, during loading and unloading operations, if necessary precautions are not taken in terms of occupational and worker saferty during these works, it damages the worker and warehousing products.

Conclusion- When the risks are taken into consideration, cargos companies should perform risk analysis to ensure that hazards and problems will ocur. In this context, it is needed to provide and implement training on occupational health and safety regularly in order to protect against the identified risks. Periodic evaluations are performed at regular intervals that decrease in loss of life and property at cargos companies, both tangible as well as intangible losses will be reduced.

  • Anonim 1 (2018). https://www.csgb.gov.tr/media/6067/2015_80.pdf (Erişim Tarihi: 08.06.2018).
  • Bilir, N., Yıldız, A. N. (2004). İş sağliği ve güvenliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
  • Boone, L. E., Kurtz, D. L. (1992). Contemporary marketing. The Dryden Press International Edition, 7th Edition, P:492- 513.
  • Erkal, S., Şafak, Ş. (1998). Ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesinde karşilaşilacak kazalar ve önlemler. I. Ulusal Kurum Ev İdaresi Kongresi 21-23 Ekim, Ankara.
  • Erdal, M., Görçün, Ö. F., Görçün, Ö., Saygılı, M. S. (2008). Entegre lojistik yönetimi. Beta Yayınları, s. 578- 595.
  • Tokay, S. H., Deran, A., Arslan, S. (2010). Lojistik maliyet yönetiminde izlenebilecek stratejiler ve muhasebe eğitiminden beklentiler. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29.
  • Ünsar, A. S. (2004). İş kazalari ve örgütsel verimlilik. Verimlilik Dergisi sayı: 3, S.89-101.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4780-587X
Author: Mehmet Colak (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-0866-7083
Author: Onur Sanli

Orcid: 0000-0002-7886-981X
Author: Tahsin Cetin

Bibtex @research article { pap458985, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {295 - 299}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.901}, title = {İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Colak, Mehmet and Sanli, Onur and Cetin, Tahsin} }
APA Colak, M , Sanli, O , Cetin, T . (2018). İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ). PressAcademia Procedia, 7 (1), 295-299. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.901
MLA Colak, M , Sanli, O , Cetin, T . "İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ)". PressAcademia Procedia 7 (2018): 295-299 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/458985>
Chicago Colak, M , Sanli, O , Cetin, T . "İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ)". PressAcademia Procedia 7 (2018): 295-299
RIS TY - JOUR T1 - İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ) AU - Mehmet Colak , Onur Sanli , Tahsin Cetin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.901 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.901 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 299 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.901 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.901 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ) %A Mehmet Colak , Onur Sanli , Tahsin Cetin %T İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ) %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.901 %U 10.17261/Pressacademia.2018.901
ISNAD Colak, Mehmet , Sanli, Onur , Cetin, Tahsin . "İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ)". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 295-299. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.901