Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 326 - 329 2018-09-01

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS FOR HVAC-R SECTOR

Husniye Ors [1] , Fatih Yumus [2]

28 64

Amaç- Türkiye iklimlendirme sektörü son dönemde üretimini ve ihracatını artıran, diğer taraftan bu iki faktör açısından potansiyeli yüksek olan bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde son dönemde belirleyici olan ve üretimi destekleyen politikalar ile sermaye ve teknoloji yoğun sektörlerin rekabet gücünün düzeyinin artması beklenmekle birlikte Türkiye ihracatının gelişimi göz önüne alındığında 2023 hedeflerine ulaşmanın gerçekleşebilir olmaktan uzak olduğu tartışılmaktadır. Bu çerçevede sektörlerin mevcut rekabet gücünün analiz edilmesi stratejik bir önem taşımaktadır. Yapılan literatür incelemesinde, Türkiye iklimlendirme sektörünün rekabet gücü analizlerinde kullanılması gereken belirleyicilerin neler olduğunu ortaya koyan bir çalışmanın yürütülmediği görülmektedir. Bu çalışmayla ulaşılan, sermaye ve teknoloji yoğun bir sektör olan iklimlendirme sektörünün, sektörün kendine has özellikleri de göz önüne alınarak, rekabet gücünün belirleyicilerinin belirlenmesidir.

Yöntem- Araştırma bu yönü ile keşfedici bir nitelik taşımaktadır. Araştırmada yargısal örnekleme yapılarak sektörde konu ile ilgili uzmanlarla derin mülakat yöntemi kullanılarak birincil veri ile beraber ikincil kaynaklarından veri toplanmıştır. Bu amaca ulaşmak için bilimsel yayınlar ile yayınlanan istatistikler derlenmiş, ayrıca sektörün önde gelen oyuncuları ve uzmanlarıyla bire bir mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Bulgular- Araştırma ile iklimlendirme sektörünün rekabet gücü analizlerinde kullanılabilecek rekabet gücü belirleyicilerinin neler olduğu ortaya konmuştur.

Sonuç- Birincil araştırma ile elde edilen bulgular, gelecekteki araştırmalar için iklimlendirme sektörünün rekabet gücü analizine temel oluşturmuştur.

Purpose- Turkish HVAC-R sector has recently increased its production and export value, as well as being considered as having high potential in terms of these two factors. Thanks to the current public policy which is determinative and supports production; it’s supposed capital and technology intensive sectors’ competitive level to raise up. Nevertheless, it’s discussed broadly that it’s clear of the 2023 goals to come true, in view of the export progress. As a result of these circumstances, analyzing current competitiveness of sectors has a strategical importance. It has been seen in the literature review that, any study has not been executed which puts forward the dynamics to be used to analyze the competitiveness of Turkish HVAC-R sector. With this study, it’s aimed that to be determined the dynamics of competitiveness of HVAC-R sector, which is a capital and technology intensive sector, by taking into consideration its idiosyncratic characteristics.

Methodology- The study is a typical exploratory research with this essence. In the research, deep interview method was used with the sector’s experts those had been chosen by judgement sampling. So data has been primary data as well as the other information has been picked up from secondary data resources. For this data gathering, scientific publishments, various chambers’, associations’, and institutions’ reports was compiled.

Findings- With this research, it has been found out what the determinants of competitiveness that can be used in the analysis of competitiveness of HVAC-R sector are.

Conclusion- The findings that were achieved by primary research, has generated a base for the following researchs of competitive anaylsis of HVAC-R sector.

 • Bağcı, E. (2016). Türkiye’nin imalat sanayi sektörünün uluslararasi rekabet gücü analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 73-92.
 • Bayraktar, Y., Kaya, H. İ. (2016). Yeni ekonomi ve değişen rekabet anlayişi: karşilaştirmali bir analiz. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 11(1), 89-106.
 • Bulu, M., Eraslan, İ. H., Kaya H. (2006). Türk elektronik sektörünün rekabetçilik analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 49-66.
 • Bulu, M., Eraslan İ. H., Şahin Ö. (2004). Elmas (Diamond) Modeli İle Ankara bilişim kümelenmesi rekabet analizi. 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir.
 • Eraslan, İ. H., Bakan, İ., Kuyucu, A. D. (2008). Türk tekstil ve hazir giyim sektörünün uluslararasi rekabetçilik düzeyinin analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 265-300.
 • Eraslan, İ. H., Karataş, A., Kaya, H. (2007). Türk plastik sektörünün rekabetçilik analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 203-219.
 • Gürpınar, K., Barca, M. (2007). Türk mobilya sektörünün uluslararasi rekabet gücü düzeyi ve nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 47-61.
 • Gürpınar, K., Sandıkçı, M. (2008). Uluslararasi rekabetçilik analizinde Michael E. Porter’ın Elmas Modeli yaklaşımı: Türkiye’deki bazi endüstrilerdeki uygulanabilirliğinin ve sonuçlarinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15, 105-125.
 • http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html (Erişim Tarihi: 21.01.2018)
 • Koç, M., Özbozkurt, O. B. (2014). Uluslarin rekabet üstünlüğü ve Elmas Modeli üzerine bir değerlendirme. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(3), 85-91.
 • Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, April, 73-91.
 • Porter, M. E. (2015). Rekabet stratejisi: sektör ve rakip analizi teknikleri. (Çev.Gülen Ulubilgen). İstanbul: Agora Kitaplığı. (Eserin Orijinali 1980’de yayınlandı.)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (2015). Türkiye İklimlendirme Sektör Raporu. Ankara
 • www.isib.gov.tr (Erişim Tarihi: 17.12.2017).
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8319-3340
Author: Husniye Ors (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-0282-5076
Author: Fatih Yumus

Bibtex @research article { pap459004, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {326 - 329}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.908}, title = {İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Ors, Husniye and Yumus, Fatih} }
APA Ors, H , Yumus, F . (2018). İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ. PressAcademia Procedia, 7 (1), 326-329. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.908
MLA Ors, H , Yumus, F . "İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 326-329 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/459004>
Chicago Ors, H , Yumus, F . "İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 326-329
RIS TY - JOUR T1 - İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Husniye Ors , Fatih Yumus Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.908 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.908 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 329 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.908 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.908 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ %A Husniye Ors , Fatih Yumus %T İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.908 %U 10.17261/Pressacademia.2018.908
ISNAD Ors, Husniye , Yumus, Fatih . "İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 326-329. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.908