Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 408 - 413 2018-09-01

TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ
THE GENDER WAGE INEQUALITY IN TURKEY

Gizem Kaya [1] , Raziye Selim [2]

101 296

Amaç- Cinsiyete bağlı ücret eşitsizliğinin bileşenlerini analiz etmek ve bölgeler bakımından farklılıkları incelemek
Yöntem- Tanımlayıcı istatistikler, 2015 yılı TUİK’in Hanehalkı İşgücü Anketi kullanılarak yapılan regresyon analizleri ve Oaxaca ayrıştırma analizi
Bulgular- Çalışmada, Standart Mincer ücret denklemini (1974) tahmin etmede aylık ücret bağımlı değişken, işçinin yaşı, eğitim yılı, deneyim, cinsiyet bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Modele firma büyüklüğü, bölgesel kukla değişkenler ve meslek değişkenleri eklenerek model genişletilmiştir. Genişletilmiş model kullanılarak Oaxaca Ayrıştırma Analizi yardımıyla ücret farklılığının ne kadarının beşeri sermaye ve meslekten ne kadarının cinsiyet ayrımcılığından kaynaklandığı incelenmiştir.
Sonuç- Aylık ücret üzerinde beşeri sermaye değişkenlerinin etkisi anlamlı bulunmuştur. Ayrıca cinsiyete, bölgelere ve mesleklere göre ücret farklılıkları görülmüştür. Oaxaca ayrıştırma yöntemine göre kadınların beşeri sermayesinin erkeklere göre daha iyi olmasına rağmen ücret eşitsizliğinin tamamını gidermede etkili olmadığı bulunmuştur.

Purpose- To analyze the gender wage gap in Turkey and examine the differences by regions.

Methodology- Descriptive statistics, regression analyses by using household labor force survey of TURKSTAT of 2015 and Oaxaca decomposition analysis.

Findings- We use monthly salary as dependent variable; age of employee, years of schooling, experience, gender as independent variables to estimate the standard mincer wage equation (1974), then model is expanded by adding new variables such as firm size, regional dummies and occupations. By using expanded model, we run Oaxaca decomposition method to calculate the effect of gender discrimination and differences in human capital and occupational characteristics in wages.

Conclusion- We find significant effect of human capital variables on monthly salary, and there are significant differences in wages with respect to regions, gender and occupational characteristics. According to the Oaxaca decomposition method, despite the fact that women's human capital is better than men's, it is not enough to finish the wage inequality.

  • Dayioglu, M., Kasnakoglu, Z. (1997). Kentsel kesimde kadın ve erkeklerin isgücüne katılımları ve kazanç farklılıkları. METU Studies 24(3): 329–361.
  • Duruoğlu, T. (2007). Emek piyasasında cinsiyetçi ücret ayrımı: Bursa Organize Sanayi bölgesinde bir araştırma. İletişim kuram ve araştırma dergisi, (24).
  • İlkkaracan, İ., Selim, R. (2007). The gender wage gap in the Turkish labor market. Labour 21(3): 563-593.
  • Mincer, J. (1974). Schooling, experience, and earnings. Human Behavior and Social Institutions No. 2.
  • Oaxaca, R. (1973). Male female wage differentials in urban labor markets. International Economic Review 14(3): 693–709.
  • Özkan, G. S., Özkan, B. (2010). Kadın çalışanlara yönelik ücret ayrımcılığı ve kadın ücretlerinin belirleyicilerine yönelik bir araştırma. Çalışma ve Toplum, 1(24), 91-104.
  • Tansel, A. (2005). Public–private employment choice, wage differentials and gender in Turkey. Economic Development and Cultural Change 53(2): 453–477.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6870-7219
Author: Gizem Kaya (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-0277-1752
Author: Raziye Selim

Bibtex @research article { pap459536, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {408 - 413}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.925}, title = {TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ}, key = {cite}, author = {Kaya, Gizem and Selim, Raziye} }
APA Kaya, G , Selim, R . (2018). TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ. PressAcademia Procedia, 7 (1), 408-413. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.925
MLA Kaya, G , Selim, R . "TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 408-413 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/459536>
Chicago Kaya, G , Selim, R . "TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 408-413
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ AU - Gizem Kaya , Raziye Selim Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.925 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.925 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 408 EP - 413 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.925 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ %A Gizem Kaya , Raziye Selim %T TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.925 %U 10.17261/Pressacademia.2018.925
ISNAD Kaya, Gizem , Selim, Raziye . "TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 408-413. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.925