Year 2018, Volume 8, Issue 1, Pages 46 - 50 2018-12-30

CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS
SERMAYE HAREKETLERİ VE KONTROL MEKANİZMALARI

Meliha Burcu Kines [1]

5 27

Purpose - In our days, the acceleration of capital flows between countries causes debates on current economics theories and policies. Capital flows between countries mainly specified as ‘’hot money’’ may create severe problems for home countries since they may outflow suddenly for varied reasons. The purpose of this study is to investigate the reasons for sudden stop of capital flows in developing and underdeveloped countries and the efficiency of some control mechanisms.

Methodology - In this study, the fundemental changes of foreign capital flows in home countries, the main reasons causing outflow and the efficiency of basic control mechanisms are investigated theoritically based on the literature review.

Contribution- It is observed that at the beginning stage there is a need of control mechanisms for short term capital flows in order to eliminate their negative effects.

Conclusion- In conclusion, it can be said that in the case of adopting an economic development and growth model financed by foreign direct investment and internal resources, Turkey, like South Corea, will acquire the potential of being between the biggest economies around the World.

Amaç- Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan yoğun sermaye hareketleri, mevcut ekonomi teori ve politikalarının da tartışılmasına sebep olmuştur. Başta ‘’sıcak para’’ olarak adlandırılan kısa vadeli sermaye akımlarının ülkelere yatırım yapıp, koşullar değişince ani bir şekilde kaçması birçok problemin doğmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, özellikle az gelişmiş ya da ülkemizin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan sermaye akımlarının kesintiye uğramasının nedenlerini sorgulamak ve aynı zamanda sermaye kontrollerinin etkili olup olmadığı konusunu irdelemektir.

Metodoloji- Bu çalışmada, teorik olarak yabancı sermaye akımlarının girdiği ülkelerde yol açtığı temel değişiklikler, kaçmasına sebep olan başlıca unsurlar ve sermaye kontrol mekanizmalarının etkinliği literatür taraması temel alınarak irdelenmektedir.

Katkı- Kısa vadeli sermayenin olası olumsuz etkilerini bertaraf etmek için başlangıç noktasında sermaye kontrol mekanizmalarına ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.

Sonuç ve Öneriler- Sonuç olarak; doğrudan yabancı sermaye ve/veya iç kaynaklarla finanse edilen bir ekonomik kalkınma ve büyüme modelinin benimsenmesi halinde Türkiye, Güney Kore örneğinde olduğu gibi dünyanın büyük ekonomileri arasında yer edinme potansiyeline sahip olacak bir ülkedir.

 • Brookings Institute, (2011, September). Rethinking Central Banking, Committee on International Economic Policy.
 • Calvo, G. A. (1998). Capital Flows and Capital Market Crisis: The Simple Economics of Sudden Stops, Journal of Applied Economics, 1(1): 35-54.
 • Calvo, G. A. Izquierdo, A. Mejia, L.F. (2004). On the Empirics of Sudden Stops: The Relevance of Balance Sheets Effects, NBER Working Paper, 10520, 22-46.
 • Cassidy, J. (2009). How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
 • Chang, H.J. (1994). The Political Economy of Industrial Policy. New York, NY: St. Martin’s Press.
 • Justiniano A. Primiceri G. (2008). The Time-Variying Volatility of Macroeconomics Fluctuations, American Economics Review, 98(3) : 604-641.
 • Lucas, R. E., (1990, May). Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries? The American Economic Review, Vol. 80(2) : 92-96.
 • Magud, N. E., Carmen M. R., Rogoff, K. S. (2011, February). Capital Controls : Myth and Reality-A Portfolio Balance Approach, NBER Working Paper, 12-27.
 • Magud, N.E. Reinhart, C. M. Vesperoni, E.R. (2012, February). Capital Inflows, Exchange Rate Flexibility and Credit Booms, IMF Working Paper, 19-32.
 • Minsky, H.P. (1993). The Financial Instability Hypothesis. Radical Political Economy, Ed. by Philip Arestis, Malcom Sawyer, NY: Edward Elgar Aldershot.
 • Özatay, F. (2009). Finansal Krizler ve Türkiye. İstanbul : Doğan Kitap.
 • Paya, M. M. (2013). Küresel Ortamda İktisat Politikaları. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Rodrik, D. (2007). One Economics Many Recipes : Globalization, Institutions and Economic Growth, New Jersey : Princeton University Press.
Primary Language en
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2840-4379
Author: Meliha Burcu Kines (Primary Author)

Bibtex @research article { pap506096, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {46 - 50}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.979}, title = {CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS}, key = {cite}, author = {Kines, Meliha Burcu} }
APA Kines, M . (2018). CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS. PressAcademia Procedia, 8 (1), 46-50. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.979
MLA Kines, M . "CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS". PressAcademia Procedia 8 (2018): 46-50 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/42051/506096>
Chicago Kines, M . "CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS". PressAcademia Procedia 8 (2018): 46-50
RIS TY - JOUR T1 - CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS AU - Meliha Burcu Kines Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.979 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.979 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 50 VL - 8 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.979 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.979 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS %A Meliha Burcu Kines %T CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 8 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.979 %U 10.17261/Pressacademia.2018.979
ISNAD Kines, Meliha Burcu . "CAPITAL FLOWS AND CONTROL MECHANISMS". PressAcademia Procedia 8 / 1 (December 2019): 46-50. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.979