Year 2016, Volume 0, Issue 5, Pages 50 - 70 2016-03-31

Stres ve Dini İnanç                                                 

Stres bireyin tehlikeli ya da stresli yaşam durumlarla karşılaştığında gösterdiği doğal bir tepkisidir. Stres günlük hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bir çok insan karşılaştığı yüksek düzey stres ile uğraşmak için çok az bir kaynağa ya da becerilere sahip oldğunu düşünür.

Bu araştırmanın amacı stres, dini inanç, stresin etkisi ve sonuçları hakkında bilgi vermektir. Bunun yanında dini inancın stres üzerine nasıl bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bilgiler stresi kontrol emek ve pozitif becerileri öğrenmek isteyenler için faydalı olacaktır.

Anahtar kelimeler: stres, inanaç, dini inanç, başa çıkma

 

stres, inanç, stres kontrolü, dini inanç, başa çıkma
 • Atkinson, Richard ve diğ., Psikolojiye Giriş II, çev. K. Atatkay-M. Atatkay-A. Yavuz, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1995.
 • Atkinson, Richard ve diğ., Psikolojiye Giriş, çev. Kemal Atakay ve diğerleri, Arkadaş Yayınları, İstanbul 1999.
 • Ayşegül Bilge - Çam, Olcay, “Kanseri Önlemede Önemli bir Faktör Olarak Kadınların Stres İle Başa Çıkma Tarzları ve Sağlık İnanışlarının İncelemesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9.
 • Bachner G. Yaacov - Norm O’rourke - Sara Carmel, “Fear Of Death, Mortality Communication, And Psychological Distress Among Secular And Religiously Observant Family Caregivers Of Terminal Cancer Patients”, Death Studies, 2011, ss. 35: 163–187.
 • Baltaş, Acar– Baltaş, Zuhal, Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, 15. b., İstanbul 1996.
 • Baymur, Feriha, Genel Psikoloji, 2.b.,İnkılap Kitabevi, İstanbul 1973.
 • Budak, Selçuk, “Stres” Psikoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yay., Ankara 2000.
 • Csikszentmihalyi, Mihaly, Akış Mutluluk Bilimi: Yaşam Niteliğini Yükseltmek için Atılması Gereken Adımlar... çev. Semra Kunt Akbaş, Hyb Yayıncılık, Ankara 2005.
 • Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1991.
 • Çifçi, Aişe, Ağır Hastalıklarla Başa Çıkmada Dinin Rolü,(Kanser Hastalığı Örneği) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007.
 • Çufta, Muharem, Kanser Hastalığı ile Başa Çıkmada Dini İnanç ve Tutumların Rolü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) U.Ü. SBE, Bursa 2015.
 • Fuller, Andrew R. Psychology and Religion Classical Theorists and Contemporary Developments, 4. b., Rowman Litlefield Publishers, Lanhan, Bunder, New York, Toronto, Plymouth, UK 2007.
 • Hökelekli, Hayati, Ölüm, Ölüm Ötesi Psikolojisi ve Din, Dem Yay., İstanbul 2008.
 • ………………….., Psikolojiye Giriş, Düşünce Kitabevi Yayınları, İstanbul 2008.
 • İmamoğlu, Abdulvahid – Yavuz, Adem “Üniversite Gençliğinde Dini İnanç ve Umutsuzluk İlişkisi” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, Cilt:XIII, Sayı: 23.
 • James, W. Flower, “İman Bilincinin Evreleri” çev. Ali Ulvi Mehmedoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 19, 2000.
 • Jennifer l. Hodgson et. al. “A Conceptual and Empirical Basis for Including Medical Family Therapy Services in Cancer Care Settings”, The American Journal of Family Therapy, 39: 348–359, 2011.
 • John V. Chad, Hayes Jfrey, “Troubled Spirits Prevalence and Predictors of Religious and Spiritual Concerns Among University Students and Counseling Center Clients”, Journal of Counseling Psychology, 50, 2003.
 • Jones, M. E. Francesca et. al. “Coping With Cancer: A Brief Report On Stress And Coping Strategies In Medical Students Dealing With Cancer Patients”, Psycho- Oncology 20: 219–223 (2011).
 • Joshi, Shobhna – Kumari, Shilpa - Jain, Madhu, “Religious Belief and Its Relation to Psychological Well-being” Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, July 2008, Vol. 34, No.2, pp. 345-354.
 • Karaca, Faruk, Dini Gelişim Teorileri, Dem Yayınları, İstanbul 2007.
 • ……………., Ölüm Piskolojisi, Beyan Yayınları, İstanbul 2000.
 • Kavas, Erkan, “Dini Tutum – Stresle Başa Çıkma İlişkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 37, Temmuz 2013.
 • Kayıklık, Hasan, “Psikolojik Açıdan İnanç İman ve Şüphe”, AUİFD XLVI sayı, 2005, ss. 133 – 155.
 • Kenneth, I Pargament, The Psycology of Religion Coping: Theory, Research, Practice, The Guilford Press, New York 1997.
 • Loewenthal, Miriam Kate et. al. “Faith conquers all Beliefs about the role of religious factors in coping with depression among different cultural-religious groups in the UK” British Journal of Medical Psychology, 2001, 74, ss. 293-303.
 • Mehmedoğlu Ali Ulvi - Aygün, Adem (2006). “James W. Flower ve İnanç Gelişim Teorisi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 117-139.
 • Ok, Üzeyir, İnanç Psikolojisi, Yaşamı Anlamlandırma Biçiminin Hayat Boyu Gelişimi, Avrasya Yay., Ankara 2007.
 • Öner, Necati, Stres ve Dini İnanç, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994.
 • Park, L. Crystal “Religion And Meaning” Handbook of The Psychology of Religion And Spirituality, ed. Raymond F. Paloutzian, Crystal L. Park, The Guildford Press 2005, New York, London, pp. 295 – 314.
 • Peker, Huseyin, Din psikolojisi, Sönmez Matbaa ve Yayınevi, Samsun 1993.
 • Phillips, E. Russell, III - Catherine H. Stein, “God’s Will, God’s Punishment, or God’s Limitations? Religious Coping Strategies Reported by Young Adults Living With Serious Mental Illness”, Journal Of Clinical Psychology, 2007, Vol. 63(6), ss. 529–540.
 • Richard, Beck, “The Function of Religious Belief: Defensive Versus Existential Religion”, Journal of Psychology and Christianity, 2004, Vol. 23, No. 3, pp. 208-218,
 • Rowshan, Arthur, Stres Yönetimi, çev. Şahin Cüceloğlu, Sistem Yayıncılık, İstanbul 1998.
 • Siegel, Bernie, Kanser Tıp ve Mucizeler, çev. Adalet Çelbiş, Kaya Matbaacılık, İstanbul 1998.
 • Şahin, Adem, Din kaynaklı Stres Üzerinde bir Araştırma, SÜİFD / 21
 • Şahin, Nesrin, Stresle Başa Çıkma Yolları, 3. b., Türk Psikologlar Derneği Yay., Ankara 1998.
 • Tarhan, Nevzat, Mutluluk Psikolojisi, Stresi Mutluluğa Dönüştürmek, Timaş Yayınları, 16. b., İstanbul 2011.
 • Yazıcı, Basri Hasan, Hayatı Güzel ve Anlamlı Yaşamak, ed. Rahime Demir, Hayat Yayıncılık, İstanbul 2003.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Muharem ĆUFTA

Bibtex @ { pauifd181243, journal = {Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4899}, address = {Pamukkale University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {50 - 70}, doi = {10.17859/pauifd.14501}, title = {STRES VE DİNİ İNANÇ}, key = {cite}, author = {ĆUFTA, Muharem} }
APA ĆUFTA, M . (2016). STRES VE DİNİ İNANÇ. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (5), 50-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pauifd/issue/17359/181243
MLA ĆUFTA, M . "STRES VE DİNİ İNANÇ". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2016): 50-70 <http://dergipark.org.tr/pauifd/issue/17359/181243>
Chicago ĆUFTA, M . "STRES VE DİNİ İNANÇ". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2016): 50-70
RIS TY - JOUR T1 - STRES VE DİNİ İNANÇ AU - Muharem ĆUFTA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 70 VL - 0 IS - 5 SN - -2148-4899 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi STRES VE DİNİ İNANÇ %A Muharem ĆUFTA %T STRES VE DİNİ İNANÇ %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-4899 %V 0 %N 5 %R %U
ISNAD ĆUFTA, Muharem . "STRES VE DİNİ İNANÇ". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 5 (March 2016): 50-70.