Year 2018, Volume 5, Issue 10, Pages 225 - 247 2018-12-29

KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet

Osman MUTLUEL [1] , İsmet EŞMELİ [2]

75 219

Bu makale Kindi’nin insan nefsinin bedenden ayrılmasından sonra temizlenmesi ile ilgili görüşünün kaynağı Mecusilik olup olmadığı üzerine yazılmıştır. Kindi’ye göre insan nefsinin beden ile beraber olduğu dönem içinde temizlenmesi gerekir. İnsan hayatta iken, nefis arzu gücü ve öfke gücü sayesinde ahlaki faziletlerden ayrılarak kirlenir. Nefsin temizlenmesi bedenin ölümünden sonra gerçekleşir. Bu temizlenmenin şekli konusunda Zerdüşt dini içinde yer alan ruhun temizlenme süreci arasındaki bir benzerliğin olup olmadığı karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma yapılırken Kindi’nin nefis hakkındaki risaleleri ile Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta ve Mecûsîlik üzerine yapılan çalışmalardan yararlanılacaktır.

Kindi, Zerdüştlük, Nefis, Nefsin temizlenmesi, Avesta
 • Alıcı, Mehmet. “Genel Hatlarıyla Mecusilik ve Zerdüşt’ün Modern Takipçileri”. Ortadoğu Yıllığı 7/7, (2012): 549-578.
 • Alıcı, Mehmet. “Mecûsîlik”, Dinler Tarihi El Kitabı, Edit. Baki Adam. 239-263. Ankara: Grafiker Yayınevi, 2015.
 • Aristoteles. Ruh Üzerine. Çev. Zeki Özcan. Ankara: Birleşik Yayınevi, 2011.
 • Cevizci, Ahmet. Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999.
 • Dalkılıç, Mehmet. İslâm Mezheplerinde Ruh. İstanbul: İz Yayıncılık, 2004.
 • Durusoy, Ali. İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri. İstanbul: İFAV Yayınları, 2012.
 • Gündüz, Şinasi. “Mecûsîlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 28: 279-284. Ankara: TDV Yayınları, 2003.
 • Gündüz, Şinasi. “Mecusilik”, Yaşayan Dünya Dinleri, Edit. Şinasi Gündüz. 507-527. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007.
 • İbn Sînâ, Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî. İşaretler ve Tembihler. Çev. Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli. İstanbul: Litera Yayınları, 2005.
 • el-İsfahânî, Hüseyin b. Muhammed b. Râgıb. el-Müfredât fî ġarîbi’l-Ḳurʾân. Çev: Abdülbaki Güneş, Mehmet Yolcu. İstanbul: Çıra Yayınları, 2010.
 • Kara, Cahid. İslam Toplumunda Mecûsîler. 2. Baskı. Bolu: Boy Yayınları, 2015. Karakaya, Mehmet Murat. “Kindi’de Nefis, Beden ve Kötülük”, Diyanet İlmi Dergi Kindi Özel Sayısı, 54/2 (2018), 119-129.
 • Kindi. Nefis Üzerine. Çev. Mahmut Kaya. İstanbul: İz Yayıncılık, 1999.
 • Kindi. Tarifler Üzerine. Çev. Mahmut Kaya. İstanbul: İz Yayıncılık, 1994.
 • el-Kindî. Resâʾilü’l-Kindî el-felsefiyye I. Nşr. M. Abdülhâdî Ebû Rîde. Kahire: Daru’l-Fikrî el-Arabî, 1950.
 • el-Kindî. Resâʾilü’l-Kindî el-felsefiyye II. Nşr. M. Abdülhâdî Ebû Rîde. Kahire: Daru’l-Fikrî el-Arabî, 1953.
 • Kindi, Felsefî Risaleler. Çev. Mahmut Kaya. İstanbul: İz Yayıncılık, 1994.
 • Kutluer, İlhan. “Ruh”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 35: 193-197. Ankara: TDV Yayınları, 2008.
 • Mutluel, Osman. Kindi ve Felsefesi. Ankara: Fecr Yayınları, 2018.
 • Oymak, İskender. “Mecusilik”, Dinler Tarihi I-II, Edit. Mustafa Alıcı-Süleyman Turan. 341-368. İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2018).
 • Peters, Francis. Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Çev. Hakkı Hünler. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2004.
 • Platon. Phaidon. Çev. Suud K. Yetkin, Hamdi R. Atademir. İstanbul: MEB Yayınları, 1997.
 • Polat, Mahmut. Günümüz İran Zerdüştiliği Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2013.
 • Sayım, Huzeyfe. “Zerdüştîlik’de Kozmogoni ve Yaratılış”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/16 , (Ocak 2004): 91-101.
 • Tümer, Günay-Küçük, Abdurrahman. Dinler Tarihi. Ankara: Ocak Yayınları, 1993.
 • Uysal, Enver. “Kindi ve Farabi’de Akıl ve Nefis Kavramlarının Ahlaki İçeriği”, Bursa: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/2, (2004): 150-151.
 • Yıldırım, Nimet. “Zerdüşt’ün Kutsal Kitabı Avesta”, Şarkiyat Mecmuası, 18, (Ocak 2011): 147-170.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz 2018
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-6325-2780
Author: Osman MUTLUEL (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4551-0309
Author: İsmet EŞMELİ (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { pauifd492056, journal = {Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4899}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {225 - 247}, doi = {10.17859/pauifd.492056}, title = {KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet}, key = {cite}, author = {MUTLUEL, Osman and EŞMELİ, İsmet} }
APA MUTLUEL, O , EŞMELİ, İ . (2018). KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (10), 225-247. DOI: 10.17859/pauifd.492056
MLA MUTLUEL, O , EŞMELİ, İ . "KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 225-247 <http://dergipark.org.tr/pauifd/issue/41917/492056>
Chicago MUTLUEL, O , EŞMELİ, İ . "KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 225-247
RIS TY - JOUR T1 - KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet AU - Osman MUTLUEL , İsmet EŞMELİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17859/pauifd.492056 DO - 10.17859/pauifd.492056 T2 - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 247 VL - 5 IS - 10 SN - -2148-4899 M3 - doi: 10.17859/pauifd.492056 UR - https://doi.org/10.17859/pauifd.492056 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet %A Osman MUTLUEL , İsmet EŞMELİ %T KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-4899 %V 5 %N 10 %R doi: 10.17859/pauifd.492056 %U 10.17859/pauifd.492056
ISNAD MUTLUEL, Osman , EŞMELİ, İsmet . "KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 10 (December 2018): 225-247. https://doi.org/10.17859/pauifd.492056
AMA MUTLUEL O , EŞMELİ İ . KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 5(10): 225-247.
Vancouver MUTLUEL O , EŞMELİ İ . KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 5(10): 247-225.