Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 344 - 357 2018-11-30

TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME

Emrah Budak [1]

96 479

İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte medyanın küresel ölçekte etkili olması ulusal olarak yayın yapan haber organlarını uluslararası bir boyuta taşımıştır. Küresel ölçekte büyük yer edinen medya şirketleri farklı ülkelerde yayın yaparak, o ülkenin toplumuna enformasyon sağlamaktadır. Sağlanan enformasyonun doğruluğu ve gerçekliği ise tartışmalı bir hal almıştır. Çünkü medya organları içinde bulundukları ekonomi politik yapıya uygun yayınlar yapmaktadır. Medyanın kendisini fonlayan finans grubunun istediği yönde enformasyon akışı sağladığı bilinmektedir. Bu çalışmada da Türkiye’de yayın yapan Amerika’nın Sesi (Voice of America VoA), Deutche Welle (Almanya), BBC Türkçe (İngiltere) ve Sputnik News (Rusya) haber kuruluşlarında Suriye’deki savaş durumu üzerine sunulan haber içerikleri eleştirel söylem analizi yöntemi ile incelenmiştir. Haber metinlerinin incelenmesi neticesinde haber kuruluşlarının kendisini finanse eden ülkenin çıkar ve ideolojileri ile paralel bir söylem ürettiği saptanmıştır.

Haber, Söylem, Söylem Analizi, İdeoloji, Ekonomi politik
 • Act governing the Public Broadcasting Corporation “Deutsche Welle” (2004). Deutsche Welle Act, Understanding Germany.
 • Aro, Jessica (2016). The Cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools. European Wiew. 15, 121-132.
 • Bagdikian, B.H. (2004), Yeni Medya Tekeli. (Çev. Emine Eminel). Ankara: Akılçelen Kitaplar.
 • BBC, (1928). BBC Year-Book-1928. London: BBC
 • BBC, (1959), The European Service of the BBC: Two decades of Broadcasting to Europe 1938-1959, London: BBC.
 • Bulut, S. (2009). Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi Ekonomi Politik Yaklaşımlar, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Chomsky, N. (2012). Medya Gerçeği, (çev. A. Yılmaz ve O. Akınhay), İstanbul: Everest Yayınları.
 • Chomsky, N. ve Herman, E. (2012), Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, (çev. E. Abadoğlu), Bgst Yayınları, İstanbul.
 • Darıcılı B. Özdal B. (2017), Enformasyon Savaşı Bağlamında Rusya Federasyonu-Türkiye İlişkilerinin Analizi. İstanbul gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 19-40.
 • Ertekin, B. A. (2015). Uluslararası Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Açısından Deutsche Welle (Dw)’Nin Kamu Diplomasisindeki Yeri ve Önemi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi. 4(7). http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/1699/97-184-3-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alındı.
 • Galtung, J. (2013). “High Road, Low Road: Charting the Course for Peace Journalism”. J. Galtung and D. Fischer (ed.). Springer Briefs on Pioneers in Science and Practice 5. 95-102. Springer, Heidelberg.
 • Golding, P. ve Murdock, G. (2014). Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik. S. İrvan (ed.). Medya, Kültür, Siyaset. Ankara: Pharmakon Yayınları.
 • Güngör, N. (2013), İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • İnce, H. O. (2011), Almanya’da Farklı Olmak: Entegrasyon ve Hoşgörü Kavramına Eleştirel Bir Bakış. Bilig, (58), 173-202.
 • John M. Mackenzie (2017), The cinema, radio and the Empire in Propaganda and Empire Manchester University Press
 • Katherine Costello (2018) Russia’s Use of Media and Information Operations in Turkey https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE278.html adresinden alındı
 • Kılıç, E. (2010), Uluslararası Kamu Yayıncılığında Kamu Haberciliğine Bir Örnek: BBC Türkçe Servisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Krugler, David, F. (2000), The Voice of America and The Domestic Propaganda Battles 1945-1953. University of Missouri Press, Columbia and London.
 • Ljungman, Jakob (2016), A study of the relation between propaganda and soft power. Master Thesis. Uppsala University.
 • Marx, K. ve Engels, F. (2013), Alman İdeolojisi (Feuerbach), (çev. S. Belli), Ankara: Sol Yayınları
 • Nicholas S. (2003), Brushing up your empire: Dominion and colonial propaganda on the BBC’s home service, 1939-45. The journal of Imperial and Commonwealth History 31(2), 207-230.
 • Rawnsley, G.D. (1996), Radio Diplomacy and Propaganda: The BBC and VOA in International Politics, 1954–64, New York: St Martin’s.
 • Schiller, H. (2005), Zihin Yönlendirenler. (çev. C. Cerit), İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Stenton, Zabelle (1989), The Blue Book of British broadcasting: A Handbook for Professional Bodies and Students of Broadcasting, London: Tellex Monitors Ltd.
 • Thussu, Daya Kishan (2000), International Communication: Continuity and Change, London: Arnold.
 • Uttaro, Ralph A. (1982), The Voices Of America In International Radio Propaganda. Law and Contemporary Problems Vol: 45 No: 4 pp. 103-122
 • Van Dijk, Teun (1998), “Opinion and Ideologies in the Press,” Approaches to Media Discourse (Ed.). Allan Bell and Peter Garrett. Oxford, Blackwell Publishers, 21-62.
 • Van Dijk, Teun (2001), “Multidisciplinary CDA: A Plea for Diversity. Methods of Critical Discourse Analysis”. Methods of Critical Discourse Analysis (Ed.). Ruth Wodak and Michael Meyer. Sage Publicaitons, London. 95-121.
 • Yaylagül, L. (2010), Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • https://www.insidevoa.com/p/5829.html
 • Sputnik News, (2016), 22 Ekim 2018 tarihinde https://sputniknews.com/blogs/201612051048175193-deutsche-welle-fake-news/ adresinden alındı.
 • Sputnik News, (2016), 22 Ekim 2018 tarihinde https://sputniknews.com/columnists/201611231047764979-west-weaponizing-fake-news/ adresinden alındı.
 • Deutsche Welle (2016), 22 Ekim 2018 tarihinde https://www.dw.com/en/german-media-worries-about-russian-led-disinformation-campaign/a-19061955 adresinden alındı.
 • https://www.dw.com/en/about-dw/profile/s-30688
 • Deutsce Welle (2018) 22 Ekim 2018 tarihinde https://www.dw.com/en/german-chancellor-angela-merkel-deutsche-welle-is-a-success-story/a-44089172 adresinden alındı
 • https://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whoweare/ataglance
 • https://tr.sputniknews.com/docs/about/hakkimizda.html
 • Milliyet (2014), 18 Ekim 2018 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/rusya-dan-medya-atagi/dunya/detay/1968251/default.htm adresinden alındı.
 • Medyascope (2018) 18 Ekim 2018 tarihinde https://medyascope.tv/2018/09/04/rand-corporation-raporu-rusya-turkiyenin-bati-ile-arasini-acmak-icin-sistemli-medya-operasyonlari-duzenledi/ adresinden alındı.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6896-7558
Author: Emrah Budak (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { pesausad484449, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {344 - 357}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Budak, Emrah} }
APA Budak, E . (2018). TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 344-357. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/39154/484449
MLA Budak, E . "TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 344-357 <http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/39154/484449>
Chicago Budak, E . "TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 344-357
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME AU - Emrah Budak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 344 EP - 357 VL - 4 IS - 3 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME %A Emrah Budak %T TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME %D 2018 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD Budak, Emrah . "TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 3 (November 2018): 344-357.
AMA Budak E . TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME. CC Licence. 2018; 4(3): 344-357.
Vancouver Budak E . TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN ULUSLARARASI HABER ORGANLARI ÜZERİNE EKONOMİ-POLİTİK BİR İNCELEME. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(3): 357-344.