Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 59 - 64 2019-07-28

MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ

Selami Turan [1] , Fuat Gürbüz [2]

18 23

Ok ve yay, tarih öncesi devirlerden beri savaş aleti olarak kullanılmış ve birçok toplum tarafından gücün sembolü olarak görülmüştür. Okçuluk en gelişmiş haline Orta Asya bozkır kavimleri ile ulaşmıştır. Hiç şüphesiz bu durumun oluşmasında Türklerin karakteristik özellikleri etkili olmuştur. Nitekim siyasi ve askeri başarılar da bu durumun en açık göstergesidir. Tarih boyunca birçok okçuluk risalesi yazılmıştır. Yazılmış olan bu risalelerde genel olarak ok atıcılığı, okçuluğun adabı, ok çeşitleri, yay tutuş şekilleri, menzillerin tarifi, kemankeşler ve kemankeşlerin rekor denemeleri yer almaktadır. İncelemeye tabii tutulan eserde bu özellikler açıkça ortaya konulmaya çalışılacaktır. Okçuluk sanatını ele alan Vahid Paşa’ya ait Minhâcü’r-Rumât isimli eserinin ve bu esere ait bâbların tanıtımı yapılacaktır. Eser içerisinde yer alan yedi bâb, ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.  Esere ait nüshalar, yazarın hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler çalışmamızın diğer konu başlıklarını oluşturacaktır. Mustafa Kâni bin Mehmed, Matrakçı Nasûh, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Mehmed Emin Vahîd Paşa önemli okçuluk risalesi yazarlarındandır.

Ok, yay, Vahîd Paşa, okçuluk risalesi
  • ÇETİN, Atilla,“Mehmed Emin Vahîd Paşa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2003, c.28, s.468.
  • DEVELİOĞLU, Ferid, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara 2006.
  • GÜRGENDERELİ, Rıfat, “Bir Okçuluk Risalesi: Kavsnâme”, TurkishStudies, Ankara 2005, sy.8, s.1313-1324.
  • KAHRAMAN, Âtıf, Osmanlı Devletinde Spor, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1995.
  • PAŞA, Mehmed Emin Vahîd, Minhâcü’r-Rumât, Arşiv no:823, Kütahya Vahîd Paşa Yazma Eser Kütüphanesi.
  • ŞENARSLAN, Necip Fazıl, “Osmanlı Sahasında Tercüme Edilmiş İlk Okçuluk Risalesi: Umdetü’l-Mütenâsilîn”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2016, sy.56, s.1077-1104.
  • YÜCEL, Ünsal, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Selami Turan

Author: Fuat Gürbüz (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 28, 2019

Bibtex @research article { pesausad512105, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {59 - 64}, doi = {}, title = {MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ}, key = {cite}, author = {Turan, Selami and Gürbüz, Fuat} }
APA Turan, S , Gürbüz, F . (2019). MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2), 59-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/512105
MLA Turan, S , Gürbüz, F . "MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 59-64 <http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/512105>
Chicago Turan, S , Gürbüz, F . "MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 59-64
RIS TY - JOUR T1 - MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ AU - Selami Turan , Fuat Gürbüz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 64 VL - 5 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ %A Selami Turan , Fuat Gürbüz %T MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Turan, Selami , Gürbüz, Fuat . "MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (July 2019): 59-64.
AMA Turan S , Gürbüz F . MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ. CC Licence. 2019; 5(2): 59-64.
Vancouver Turan S , Gürbüz F . MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(2): 64-59.