Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 124 - 133 2019-07-28

Enthronement of Sultan II. Abdülhamid
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU

Hamza Semih Vural [1]

12 23

In this study, the disenthrone of the Ottoman Sultan V Murad and the throne of Sultan Abdülhamid II were examined. In the light of the documents found in the Ottoman State Archives, II Abdülhamid's ascend to the throne was evaluated with traditional and unusual aspects. Sultan V Murad was depose by state administrators because of his mental illness and his brother Abdülhamid II came to the throne instead. The difficult situation in the country, the winds of change in the world, in the Ottoman Empire and in the Islamic world caused an intense expectation about Abdulhamid II. Sultan II Abdülhamid's ascent to the throne and the first days of these expectations in terms of meeting the signs gave.

Bu çalışmada Osmanlı padişahı V. Murad'ın tahttan indirilmesi, Padişah II. Abdülhamid'in cülusu, yani tahta çıkması incelenmiştir. Daha çok Osmanlı Devlet Arşivleri'nde bulunan belgeler ışığında, konu geleneksel ve sıra dışı yönleriyle değerlendirilip özetlenmiştir. Sultan V. Murad akıl hastalığı dolayısıyla devlet yöneticileri tarafından tahttan indirilmiş, yerine kardeşi II. Abdülhamid tahta getirilmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu zor durum, dünyadaki, Osmanlı Devleti ve İslam alemindeki değişim rüzgarları II. Abdülhamid'le ilgili yoğun bir beklenti oluşmasına neden olmuş, Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışı ve ilk günleri de bu beklentileri karşılayıp karşılamaması açısından işaretler vermiştir. 

 • Aksun, Ziya Nur (1994), Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, Cilt 4, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Aydın, Mehmed Akif (1993), “Hal”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 18, İstanbul.
 • Çabuk, Vahid (1999), Kuruluştan Cumhuriyet’e Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 9, Emre Yayınları, İstanbul.
 • Eren, Güler (1999), Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt 12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
 • Harb, Muhammed (2012), Sultan II. Abdülhamid, Ark Kitapları, İstanbul.
 • Küçük, Cevdet (1988), “Abdülhamid II”, TDV İslam Ansiklopedisi Cilt 1, İstanbul.
 • Küçük, Cevdet (2006), “Murad V”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 31, İstanbul.
 • Mısıroğlu, Kadir (2007), Sultan II. Abdülhamid, Sebil Yayınevi, İstanbul.
 • Osmanoğlu, Ayşe (2013), Babam Sultan Abdülhamid, Timaş Yayınları, 6. Baskı, İstanbul.
 • Özcan, Abdülkadir (1993), “Cülus”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul.
 • Özcan, Abdülkadir (2002), “Kılıç Alayı”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 25, Ankara.
 • Özgüldür, Yavuz ve Serdar Özgüldür (1994), “1876 Anayasasının Hazırlanmasında Midhat Paşa’nın Rolü ve Fonksiyonu”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt 5, Sayı 05, ss. 311-348.
 • Saib, Ahmed (1983), Abdülhamid’in Saltanatının İlk Günleri, Sadeleştiren ve Yayınlayan: Ruhi TURFAN, İstanbul.
 • Saydam, Abdullah (2006), “Mütercim Rüşdü Paşa” TDV Dia, C.32, İstanbul.
 • Yazır, Elmalılı M. Hamdi (2013), Kur’an-ı Kerim ve Meali, Turkuvaz Matbaacılık, İstanbul.
 • BOA. Y.EE. 0022. 080
 • BOA. Y. EE. 00091
 • BOA. Y. PRK. MŞ. 00001. 00002. 001
 • BOA. A. MKT. NZD. 00356. 00069. 001
 • BOA. Y. EE. 00075
 • BOA. D. 09044. 0001. 00
 • BOA. Y. PRK. NMH. 00001. 00002. 002
 • BOA. Y. PRK. NMH. 00001. 00003. 001
 • BOA. Y. PRK. NMH. 00001. 00013. 001
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hamza Semih Vural (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 28, 2019

Bibtex @research article { pesausad551013, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {124 - 133}, doi = {}, title = {SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU}, key = {cite}, author = {Vural, Hamza Semih} }
APA Vural, H . (2019). SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2), 124-133. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/551013
MLA Vural, H . "SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 124-133 <http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/551013>
Chicago Vural, H . "SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 124-133
RIS TY - JOUR T1 - SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU AU - Hamza Semih Vural Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 133 VL - 5 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU %A Hamza Semih Vural %T SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Vural, Hamza Semih . "SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (July 2019): 124-133.
AMA Vural H . SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU. CC Licence. 2019; 5(2): 124-133.
Vancouver Vural H . SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(2): 133-124.