Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 15 - 33 2018-07-03

The effect of subliminal advertising on consumer buying intentions
Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi

Mehmet Marangoz [1] , Ayşe Gülgün İşli [2]

166 198

The aim of this study is to examine of subliminal advertising on consumer’s intention to purchase. Two subliminal advertising’s banners is prepared; in the one copy that is hidden a smiley face and in the other copy that is hidden an angry face. A total of 38 questions, consisting of 4 demographics, 30 emotions and 4 purchasing intentions, were made and evaluated for 300 participants. The result of the banner advertising that has a smiley face visual; purchase intensions are changing due to age, education level. In addition, to be given warm senses that in the subliminal advertising’s banner affects in a positive way. The result of the banner advertising that has an angry face visual; purchase intensions are not changing due to demographic variables. The fact remains that to be given warm senses that in the subliminal advertising’s banner affects in a nagative way on consumer’s intention to purchase.

Bu çalışma bilinçaltı reklamcılığın duyguları tetikleyerek tüketicilerin satın alma niyetine bir etki yaratıp yaratmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bir kopyasında gülen yüz görseli, bir kopyasında kızgın yüz görseli gizlenen iki bilinçaltı reklam afişi oluşturulmuş; afişe uygun 4 demografik, 30 duygular üzerine ve 4 satın alma niyeti olmak üzere toplam 38 sorudan oluşan anket formu 300 katılımcıya yapılmış ve değerlendirilmiştir. Gülen yüz görselinin bulunduğu reklam afişine maruz kalan katılımcıların; yaş ve eğitim düzeyinin tüketicilerin satın alma niyetine etki ettikleri görülmüş, ayrıca görselin sıcak duyguları tetikleyerek, tüketicilerin satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Kızgın yüz görselinin bulunduğu reklam afişi için çıkan sonuçta; demografik unsurların tüketicilerin satın alma niyetine etkisi görülmemiş, bununla beraber görselin negatif duyguları tetikleyerek, tüketicilerin satın alma niyetine olumsuz yönde etki ettiği ortaya çıkmıştır. 

 • Altın, A., Aktaş, R., & Erkuş-Duman E. (2009). On A Multivariable Extension for the Extended Jacobi Polynomials. J. Math. Anal. Appl., 353(1), 121-133.
 • Biel, A. L., & Bridgewater, C. A. (1990). Attributes of Likeable Television Commercials. Journal of Advertising Research, 30(3), 38–44.
 • Biel, A. L. (2004). Sevimlilik: Neden Sevilen Reklamlar Daha Çok Satar, Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın Rölü. Der: John Philip Jones, Çev: Mustafa Dilber, Didem Ünal Biçicioğlu, İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları.
 • Bilen, İ. (2013). Bilinçaltınız Elimizde. Malatya: Bilsam Yayınları.
 • Borça, G. (2013). Marka Sunumu, İndirilme tarihi: 14 Mayıs 2016, URL: http://www.markam.biz/icerik-marka-sunumu-23.html
 • Cüceloğlu, D. (2012). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Çakır, V. ve Çakır, V. (2007). Televizyon Reklamlarının Algılanan Değeri ve Reklam Tutumu İlişkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0(30), 37-58
 • Darıcı, S. (2013). Bilinçaltı Reklamcılık ve İletişim Teknikleri, İstanbul: İstabul Gelişim Üniversitesi Yayınları.
 • Dobrenkov, V. I. (1979). Eric Fromm’un ve Yeni Freudculuğun Eleştirisi. Çev: Dr. Oya Tangör - Levent Küey, İstanbul: Sorun Yayınları.
 • Edell, J. A., & Burke, M. C. (1987). The Power of Feelings in Understanding Advetising Effects. Journal of Consumer Research, 14(3), 421-433.
 • Fordham, F. (2015). Jung Psikolojisinin Ana Hatları, Çev: Yalçıner, A., Ankara: Say Yayınları.
 • İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişim. Ankara: Verso Yayıncılık.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım.
 • Kapar, S. (2009). Resimde Sembolik İmgelemi Oluşturan Psikolojik Etkenler, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi/Journal Of Fine Arts Faculty, 0(15), 43-46.
 • Koç, E. (2013). Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejileri. Ankara: Global Yerel Yaklaşım, Seçkin Yayıncılık.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control. New Jersey: Prentice Hall International Inc., 9th Ed.
 • Küçükbezirci, Y. (2013). Bilinçaltı Mesaj Gönderme Teknikleri Ve Bilinçaltı Mesajların Topluma Etkileri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, 8(9),1879-1894.
 • Moriarty, S. E. (1991). Creative Advertising. New Jersey: Prince Hall.
 • Morris, J. D. (1995). Observation: SAM: The Self-Assessment Manikin; An Efficient Cross-Cultural Measurement of Emotional Response. Journal of Advertising Research, 35(6), 63-68.
 • Soh, H. (2009). Measuring Trust İn Ad. Development and Validation Of The Adtrust Scale. Journal Of Advertising, 38(2), 83–103.
 • Stafford, M. R. (1998). Advertising Sex-Typed Services: The Effects of Sex, Service Type, and Employee Type on Consumer Attitudes. Journal of Advertising, 27(2), 65-82.
 • Sungur, S. (2007). Bilinçaltı Reklamcılık ve Toplumsal Etkileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi dergisi, 29(1), 169-182.
 • Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tokol, T. (1994). Pazarlama Yönetimi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • Türkkan, R. O. (2000). İkna ve Uzlaşma Sanatı. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Uztuğ, F. (2003). Markan Kadar Konuş Marka İletişimi Stratejileri. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Weilbach, W. W. (2003). How Advertising Affects Consumers, Journal of Advertising Research, 43(2) , 230-234.
 • Yükselen, C. (2003). Pazarlama İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar. Ankara: Detay Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mehmet Marangoz (Primary Author)
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Ayşe Gülgün İşli
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bibtex @research article { pjess401936, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {15 - 33}, doi = {}, title = {Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi}, key = {cite}, author = {Marangoz, Mehmet and İşli, Ayşe Gülgün} }
APA Marangoz, M , İşli, A . (2018). Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 5 (1), 15-33. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pjess/issue/38130/401936
MLA Marangoz, M , İşli, A . "Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 15-33 <http://dergipark.org.tr/pjess/issue/38130/401936>
Chicago Marangoz, M , İşli, A . "Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 15-33
RIS TY - JOUR T1 - Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi AU - Mehmet Marangoz , Ayşe Gülgün İşli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 33 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi %A Mehmet Marangoz , Ayşe Gülgün İşli %T Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi %D 2018 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Marangoz, Mehmet , İşli, Ayşe Gülgün . "Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 / 1 (July 2018): 15-33.