Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 123 - 129 2018-12-31

Opinions of Disabled and Disabled Candidate Individuals about how They Behave at a Disaster
Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri

Esma Buluş Kırıkkaya [1] , Serpil Gerdan [2]

83 279

Unexpected natural and technological dangers and the result of dangers on communities are defined as disasters. Inourcountry as well as allover the world, the result of the factors both natural and technology origin as our habitats are exposed to disasters and people are victims.These disasters result in loss of life and property, and these changes in people's lives cause trauma. Although the dangers that comes from nature mostly cannot be prevented, the damage / losses to the individual / society can be minimized. One of the most important ways to achieve is to create a safe environment for every individual who makes society. This study includes the results of disaster assessment that is part of the study of students of Kocaeli University Education Faculty in the scope of Community Service Practices in İzmit district of Kocaeli disabled individual, disabled candidate and teachers on the "Disabilities in the Urban Area Problems encountered". The study was realised 30 people with disabilities, 50 people with candidate disabilities and 25 teachers. Some of the interesting results of the study; the people with disabilities are considering to escape directly in disasters, teachers are willing to teach disabled students behaviors related to disasters and also disabled candidates are abilities are prone to give priority to disabled relatives at the time of disaster.

Beklenmedik olarak ortaya çıkan ve toplulukları olumsuz etkileyen doğal veya insan kökenli tehlikelerin topluluklar üzerindeki sonuçları afet olarak nitelendirilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek doğal kaynaklı gerekse teknolojinin veya insan faktörünün bilerek veya bilmeyerek sebep olduğu tehlikelerin sonucu olarak yaşam alanlarımız afetlere maruz kalmakta ve insanlar mağdur olmaktadır. Bu afetler sonucunda can ve mal kayıpları olmakta ve insanların yaşamlarındaki bu değişimler travmalara neden olmaktadır. Kaynağı doğadan gelen tehlikelerin meydana gelmesi çoğu zaman engellenememekle birlikte birey/toplumlara vereceği hasarlar/kayıplar en aza indirgenebilir. Bunu sağlayabilmenin en önemli yollarından biri toplumu meydana getiren her birey için güvenli bir çevrenin oluşturulmasıdır. Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Kocaeli İli, İzmit ilçesindeki engelli birey, engelli adayı birey ve öğretmenler üzerinde “Engellilerin Kentsel Alanda Karşılaştıkları Sorunlar” konulu çalışmanın afet boyutunda değerlendirilmesine ait sonuçlar yer almaktadır. Çalışma, 30 engelli birey, 50 engelli adayı birey ve 25 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir ve bir afet durumunda nasıl davranılacağı konusunda farkındalık düzeyinin belirlenmesini içermektedir. Çalışmanın çarpıcı sonuçlarından bazıları; engellilerin afet anında doğrudan kaçmayı düşündüklerini, öğretmenlerin engelli öğrencilere afetlerle ilgili davranış şekillerini öğretmeye gönüllü olduklarını gösterirken engelli adayı bireylerin ise afet anında önceliği engelli yakınına vermeye eğilimli olduklarını göstermektedir.

 • Ergünay, O., (2009), Afet Yönetimi; Genel İlkeler, Tanımlar, Kavramlar, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Saygılı, S. (2011). “Yaşlı Kimdir?”. Somuncu Baba Dergisi, Sayı 134, 67-68.
 • Özgür, Y., Yaşar, S., Tayfur, T., (200), Engelli Bireylerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorluklar Ve Engelsiz Yarınlar İçin Çözüm Önerileri, https://idealsosyalhizmet.com/engelli-bireylerin-toplumsal-hayatta-yasadiklari-zorluklar-ve-engelsiz-yarinlar-icin-cozum-onerileri/
 • Özbayram, G.,G, (2018), Doğal Afetler Ve Yerel Topluluk Liderleri: Balıkesir Örnek Olay İncelemesi, T.C. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Y. Lisans Tezi,
 • Karakuş, U.,& Önger, S. (2017). 8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afet ve Afet Eğitimi Kavramını Anlama Düzeyleri. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 482-491. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1247
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yumuşak, M., (2014), Engelli Bireylerin Ve Ailelerinin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorluklar Araştırma Raporu, ISBN: 978-605-125-909-3
 • URL-1 http://www.ct.gov/ctcdd/lib/ctcdd/Guide_final.pdf
 • URL-2 https://www.phe.gov/Preparedness/planning/abc/Pages/shelterinplace.aspx
 • URL-3 https://www.ready.gov/individuals-access-functional-needs
 • URL-4 http://www.disastersrus.org/MyDisasters/disability/disability_preparedness.htm
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Published Date 2018-2
Journal Section Articles
Authors

Author: Esma Buluş Kırıkkaya (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Serpil Gerdan
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { resilience477814, journal = {Resilience}, issn = {2602-4667}, address = {İsmail Talih GÜVEN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {123 - 129}, doi = {10.32569/resilience.477814}, title = {Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Buluş Kırıkkaya, Esma and Gerdan, Serpil} }
APA Buluş Kırıkkaya, E , Gerdan, S . (2018). Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri. Resilience, 2 (2), 123-129. DOI: 10.32569/resilience.477814
MLA Buluş Kırıkkaya, E , Gerdan, S . "Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri". Resilience 2 (2018): 123-129 <http://dergipark.org.tr/resilience/issue/41607/477814>
Chicago Buluş Kırıkkaya, E , Gerdan, S . "Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri". Resilience 2 (2018): 123-129
RIS TY - JOUR T1 - Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri AU - Esma Buluş Kırıkkaya , Serpil Gerdan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32569/resilience.477814 DO - 10.32569/resilience.477814 T2 - Resilience JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 129 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-4667- M3 - doi: 10.32569/resilience.477814 UR - https://doi.org/10.32569/resilience.477814 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Resilience Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri %A Esma Buluş Kırıkkaya , Serpil Gerdan %T Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri %D 2018 %J Resilience %P 2602-4667- %V 2 %N 2 %R doi: 10.32569/resilience.477814 %U 10.32569/resilience.477814
ISNAD Buluş Kırıkkaya, Esma , Gerdan, Serpil . "Engelli ve Engelli Adayı Bireylerin Bir Afet Anında Nasıl Davranacaklarına İlişkin Görüşleri". Resilience 2 / 2 (December 2019): 123-129. https://doi.org/10.32569/resilience.477814