Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 237 - 247 2018-07-30

TÜRK TV DİZİLERİNDEKİ KARAKTERLERLE KURULAN İLİŞKİNİN DOĞASINI ANLAMAK
Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters

Emine Zehra KASAP [1] , Feyza AĞZITEMİZ [2] , Necla KIZIL [3] , Ahmet YILDIRIM [4]

182 376

Bu çalışmanın amacı izleyicilerin Türk TV dizilerindeki karakterlerle kurdukları etkileşimin altında yatan motivasyon ve örüntüleri keşfetmektir. TV dizileri Türk halkı için çok önemli bir yer tutmakta ve bazen bu diziler bireylerin hayatlarını fazlasıyla etkileyebilmektedir. İzleyicilerin TV dizilerindeki karakterlerle kurdukları tek yönlü ilişki “parasosyal etkileşim” kavramı ile açıklanmaktadır.  Bu nitel fenomenolojik çalışma 13 gönüllü Türk katılımcıyla parasosyal etkileşim kapsamı üzerine yürütülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ve doküman inceleme olmak üzere iki ayrı veri toplama tekniği kullanılmıştır. Veriler, tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular 2 ana tema üzerinde yoğunlaşmıştır: izleme motivasyonu (rehberlik, algılanan gerçeklik, algılanan benzerlik ve kıyas), ve parasosyal çıktılar (önceki tutumları pekiştirme, ders çıkarma, modelleme ve gerçeklik algısında sapma).
The aim of this study is to explore the underlying motives and patterns beneath the interaction established with Turkish TV serial characters. Turkish people generally give importance to the TV serials, and sometimes these serials affect individuals’ life exceptionally. Parasocial interaction is a one-way relationship which the audience establishes with the characters of TV serials. This qualitative phenomenological study was conducted in the context of parasocial interaction with 13 Turkish individuals. Both semi-structured interview and document review techniques were used. Data were analyzed using thematic content analysis. The findings suggested that there are 2 main themes: viewing motivation as counseling, perceived realism, perceived similarity and comparison; and parasocial outputs as reinforcement of the previous attitudes, lessoning, modeling, and deviation in perception of the reality. 
 • ARSLAN, Ö. (2013). “TV dizilerinde yer alan karakterler ile kurulan parasosyal etkileşim: Bağlanma biçimleri ve yalnızlık açısından bir inceleme” (Unpublished Master’s Thesis), Ankara University, Ankara.
 • BANDURA, A. (1971). Social learning theory, General Learning Press, New York.
 • BATIGÜN, A.D., & SUNAL, A. B. (2017). “TV dizilerinde yer alan karakterlerle kurulan parasosyal etkileşim: Evlilik doyumu, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo demografik değişkenler açısından değerlendirme”, Türk Psikoloji Dergisi, 32(79):52-62.
 • ERJEM, Y., & ÇAĞLAYANDERELİ, M. (2006). “Television and youth: The effects of national television serials on the role modeling behaviors of youngsters”, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1):15-30.
 • GILES, D. C. (2002). “Parasocial interaction: A review of the literature and a model for future research”, Media Psychology, 4(3):279-305.
 • HORTON, D. & WOHL, R. R. (1956). “Mass communication and para-social interaction”, Psychiatry, 19(3):215–229.
 • KLIMMT, C., HARTMANN, T., & SCHRAMM, H. (2006). “Parasocial interactions and relationships”. (Eds. Jennings Bryant, Peter Vorderer), Psychology of Entertainment, pp. 291-313, Taylor & Francis Group, New York and London.
 • LEVY, M. R. (1979). “Watching TV news as para-social interaction”, Journal of Broadcasting, 23(1):69–80.
 • PERSE, E. M. (1986). “Soap opera viewing patterns of college students and cultivation”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 30(2):175-193.
 • PERSE, E. M., & RUBIN, R. B. (1989). “Attribution in social and parasocial relationships”, Communication Research, 16(1):59-77.
 • RUBIN, A. M. & PERSE, E. M. (1987). “Audience activity and soap opera involvement: A Uses and effects investigation”, Human Communication Research, 14(2), 246–268.
 • RUBIN, R. B. & McHUGH, M. P. (1987). “Development of parasocial interaction relationships”, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 31(3):279–292.
 • RUMPF, R. E. (2012). “The predictors of parasocial interaction and their effects on perceived persuasiveness”, Doctoral dissertation, San Diego State University.
 • TIAN, Q., & HOFFNER, C. A. (2010). “Parasocial interaction with liked, neutral, and disliked characters on a popular TV series” Mass Communication and Society, 13(3):250-269.
 • Radio and Television Supreme Council. (2012). Television Watching Trends Survey.
 • Gaffur ‘pijamaları’ yok satıyor. Retrieved December, 12, 2006, from http://m.haber7.com/yasam/haber/203036-gaffur-pijamalari-yok-satiyor.
 • İnanılmaz! Saadettin Köpek’e pusu kurmak için belediyeden otobüs istediler. Retrieved April 14, 2018, from http://www.hurriyet.com.tr/gundem/inanilmaz-saadettin-kopeke-pusu-kurmak-icin-belediyeden-otobüs-istediler-40804438
Primary Language en
Subjects Social
Published Date 2018 Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6886-3027
Author: Emine Zehra KASAP
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-5836-1800
Author: Feyza AĞZITEMİZ (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2258-6367
Author: Necla KIZIL
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-0856-9678
Author: Ahmet YILDIRIM
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Dates

Publication Date: July 30, 2018

Bibtex @research article { rs440515, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {237 - 247}, doi = {}, title = {Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters}, key = {cite}, author = {KASAP, Emine Zehra and AĞZITEMİZ, Feyza and KIZIL, Necla and YILDIRIM, Ahmet} }
APA KASAP, E , AĞZITEMİZ, F , KIZIL, N , YILDIRIM, A . (2018). Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2), 237-247. Retrieved from http://dergipark.org.tr/rs/issue/38651/440515
MLA KASAP, E , AĞZITEMİZ, F , KIZIL, N , YILDIRIM, A . "Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 237-247 <http://dergipark.org.tr/rs/issue/38651/440515>
Chicago KASAP, E , AĞZITEMİZ, F , KIZIL, N , YILDIRIM, A . "Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 237-247
RIS TY - JOUR T1 - Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters AU - Emine Zehra KASAP , Feyza AĞZITEMİZ , Necla KIZIL , Ahmet YILDIRIM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 247 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6441 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters %A Emine Zehra KASAP , Feyza AĞZITEMİZ , Necla KIZIL , Ahmet YILDIRIM %T Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD KASAP, Emine Zehra , AĞZITEMİZ, Feyza , KIZIL, Necla , YILDIRIM, Ahmet . "Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 2 (July 2018): 237-247.
AMA KASAP E , AĞZITEMİZ F , KIZIL N , YILDIRIM A . Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 237-247.
Vancouver KASAP E , AĞZITEMİZ F , KIZIL N , YILDIRIM A . Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 247-237.