e-ISSN: 2630-6441
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Arif YILDIZ
Kapak Resmi
       

Cilt:5 Sayı:2 (2022 Nisan) Sayısı için makale yayın kabulüne başlanmıştır.
Yayın tarihi 30.04.2022 olarak planlanmaktadır.

R&S - Research Studies Anatolia Journal, Hakemli ve Sosyal ve Beşeri Bilimler bünyesinde yer alan "Davranış Bilimleri, Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü, Halkla İlişkiler, İktisat, İletişim, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Yöneylem Araştırma ve Yönetim Bilimi" konularındaki bilimsel çalışmaları yayımlayan bir dergidir. 2022 Ocak (Cilt:5 - Sayı:1) sayısından itibaren ULUSLARARASI dergi olarak yayın hayatına devam edecektir.

Yazarlarımızın çalışmaları ile birlikte intihal raporlarını ve telif devir formlarını da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenen çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler, ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; döküman, resim, anket vb.. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.

YAYIN ARALIĞI: OCAK, NİSAN, TEMMUZ, EKİM

YAZIM DİLİ: TÜRKÇE & İNGİLİZCE    

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 27 Ekim 2022 Bitiş: 31 Aralık 2022

DUYURU (DERGİ KAPSAMI DEĞİŞİKLİĞİ)

2018 yılında yayın hayatına başlayan R&S - Research Studies Anatolia Journal Dergisi 2022 Ocak (Cilt:5 - Sayı:1) sayısından itibaren yayın hayatına ULUSLARARASI dergi olarak devam edecektir. 

2022 Ocak (Cilt:5 - Sayı:1) sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Saygılarımızla 

Açık Erişim Politikası

Dergi tam metinlerin okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve okuyucuların bunları herhangi bir yasal amaçla kullanmalarına izin verir.

88x31.png

R&S - Research Studies Anatolia Journal Dergisi Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
R&S - Research Studies Anatolia Journal 

https://dergipark.org.tr/rs