Hakkında

2023 Ekim Sayısının (Cilt:6 Sayı:4) yayın tarihi 20 Ekim 2023 olarak planlanmaktadır.


Cilt:7 Sayı:1 (2024 Ocak) Sayısı için makale yayın kabulüne başlanmıştır.


R&S - Research Studies Anatolia Journal, Hakemli ve Sosyal ve Beşeri Bilimler bünyesinde yer alan "Davranış Bilimleri, Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü, Halkla İlişkiler, İktisat, İletişim, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Yöneylem Araştırma ve Yönetim Bilimi" konularındaki bilimsel çalışmaları yayımlayan bir dergidir. .

Yazarlarımızın çalışmaları ile birlikte intihal raporlarını ve telif devir formlarını da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenen çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler, ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; döküman, resim, anket vb.. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.

YAYIN ARALIĞI: OCAK, NİSAN, TEMMUZ, EKİM

YAZIM DİLİ: TÜRKÇE & İNGİLİZCE    

R&S - Research Studies Anatolia Journal 

https://dergipark.org.tr/rs