Ücret Politikası

R&S - Research Studies Anatolia Journal dergisine makale gönderimi / başvurusu ücretlidir. Yüklenen makaleler için tasarım şirketi hesabına yatırılmak üzere 500 TL/50 USD ücret alınmaktadır. Makale gönderim ücreti, başvuru sırasında ve kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilir. Reddedilen makalelerde ücret iadesi yapılmaz. Makalenizin hakemlerimizce kabul edilmesi halinde yayın için tarafınızdan herhangi bir ek ücret talep edilmez.
Bu ücret, makalenin yazar tarafından sisteme yüklenmesinden sonra dergi tarafından gönderilen bilgi mesajı uyarınca, hakem sürecinin başlatılmasından önce yatırılır. Yayın ücreti yatırıldıktan sonra yazarlardan gelen dekontlar dergi yönetimi tarafından tasarım şirketine gönderilir ve çalışmanın hakem süreci başlatılır. Ücret yatırıldıktan sonra makaleler öncelikle amaç, kapsam, şekil, içerik, literatüre katkı vb. açılardan editör(ler) tarafından değerlendirilir ve hakem değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağına karar verilir.

Gönderim Ücreti: 500.00 TRY

R&S - Research Studies Anatolia Journal 

https://dergipark.org.tr/rs