İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Sevin ALTINKAYNAK

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Editör

Doç. Dr. Yurdanur DİKMEN

Turkey

dikmen@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi


Bölüm Editörleri

 

  Hemşirelik Bilimleri: Prof. Dr. Nursan Çınar

  Ebelik Bilimleri: Dr. Öğr. Üyesi Gönül Kurt

  Spor Bilimleri: Prof. Dr. Ertuğrul Gelen  

  Tıp Bilimleri: Doç. Dr. Cemil Bilir

  Sağlık Yönetimi: Doç. Dr. Mahmut Akbolat

Yayın Kurulu

  Prof. Dr. Ersan Tatlı (Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi)

  Prof. Dr. Asiye Durmaz Akyol (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

  Doç. Dr. Oğuz Işık (Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

  Dr. Öğr. Üyesi Hilal Uslu Yuvacı (Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi)

  Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Durat (Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

  Dr. Öğr. Üyesi Bedriye Ak (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu)

Bilimsel Danışma Kurulu

   Prof. Dr. Ramazan Akdemir (Sakarya Üniversitesi)

   Prof. Dr. Süheyla Altuğ Özsoy (Ege Üniversitesi)

   Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya (Gazi Üniversitesi)

   Prof. Dr. Hakkı Çoknaz (Düzce Üniversitesi)

   Prof. Dr. Ate Dijkstra  (NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, Netherlands)

   Prof. Dr. Juliane Eichhorn (BTU Cottbus-Senftenberg)

   Prof. Dr. Atila Erol (Sakarya Üniversitesi)

   Prof. Dr. Vildan Ertekin (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi)

   Prof. Dr. İsmet Eşer  (Ege Üniversitesi)

   Prof. Dr. Oğuz Karabay (Sakarya Üniversitesi)

   Prof. Dr Ayfer Karadakovan (Ege Üniversitesi)

   Prof. Dr. Gülseren Kocaman (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

   Prof. Dr. Ayhan Lash (Northern Illınois University, USA (Emekli))

   Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

   Prof. Dr. Mukadder Ayşe Selimoğlu (Atatürk Üniversitesi)

   Prof. Dr. Merdiye Şendir (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

   Prof. Dr. Meryem Yavuz Van Giersbergen (Ege Üniversitesi)  

   Prof. Dr. Fahri Yılmaz (Sakarya Üniversitesi)

   Prof. Dr. Aygül Akyüz (Koç Üniversitesi)

   Doç. Dr. Teslime Ayaz (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

   Doç. Dr Ayşe Çevirme (Sakarya Üniversitesi)

   Doç. Dr. Mesut Çimen (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi)

   Doç. Dr. Taşkın Kılıç (Gümüşhane Üniversitesi)

   Doç. Dr. Aziz Öğütlü (Sakarya Üniversitesi)

   Doç. Dr. Dilek Özmen (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

   Doç. Dr. Yunus Emre Öztürk (Selçuk Üniversitesi)

   Doç. Dr. Hafize Öztürk Can (Ege Üniversitesi)

   Doç. Dr. Sevim Ulupınar (İstanbul Üniversitesi)

   Doç. Dr. Sema Yılmaz (Selçuk Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Aysel Bülez (Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi)

   Dr. Ögr. Üyesi Yıldız Denat (Adnan Menderes Üniversitesi) 

   Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gürol Arslan (Dokuz Eylül Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Havva Sert (Sakarya Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Semra Açıksöz (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

   Dr. Gülcan Bağçivan (Gülhane Eğitim ve Ararştırma Hastanesi)

   Dr. Dilek Kara Yılmaz (Uludağ Üniversitesi)


Sekretarya

   Arş. Gör. Dr. Kevser Özdemir

   Arş. Gör. Handenur Gündoğdu

   Arş. Gör. Fatma Tanrıkulu