Year 2016, Volume , Issue 25, Pages 323 - 338 2016-12-29

SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ahmet Sait ÖZKUL [1]

182 540

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda açılan yükseköğretim kurumları içerisinde işletmecilik, ticaret ve muhasebe eğitiminde en öne çıkan kurum Ticaret Mektebidir. Okul 1883 yılında “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlîsi” adıyla açılmıştır. Okulun adı 1915 yılında Ticaret Mekteb-i Âlîsi olmuştur. Servet-i Fünûn Mecmuâsı’nda “Ticaret Mekteb-i Âlîsi” hakkında yayınlanan 1915 tarihli üç yazı bulunmaktadır. Bu yazılarda; Ticaret Mektebinin Türk ve Müslüman vatandaşlara ticaret öğretmek için üstlendiği önemli misyon, Ticaret Mektebinin daha iyi eğitim vermesi için yetkili makamlar tarafından yayınlanan tavsiye niteliğindeki rapor ve bu mektep vasıtasıyla Türk ve Müslüman halka ticaretin ve ticaret eğitiminin nasıl benimsetilebileceği konusunda çözümler yer almaktadır. Çalışmada ilk olarak bu yazılar hakkında bir değerlendirme yapılmış ve daha sonra bu yazıların günümüz alfabesine transkripsiyonu gerçekleştirilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde Ticaret Eğitimi, Ticaret Mektebi, Ticaret Mekteb-i Âlîsi, Servet-i Fünûn Mecmuası.
  • Andı, K. (2006). “Servet-i Fünûn Mecmuası”, Türkiye Araştırmaları Literatür
  • Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7: 533-544.
  • Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA) A.AMD. 350-10.
  • Baykan, M., Aytuna, F., Celen, B. (Editörler), (2007). Loncadan Oda’ya-
  • İstanbul Ticaret Odası’nın 125. Yılı Anısına, Müka Matbaa, İstanbul.
  • Çankaya, A., (1968/1969). Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, 3. Cilt, Mars
  • Matbaası, Ankara.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Sait ÖZKUL

Bibtex @research article { sbe292206, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {323 - 338}, doi = {}, title = {SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Sait ÖZKUL, Ahmet} }
APA Sait ÖZKUL, A . (2016). SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 323-338. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbe/issue/27211/292206
MLA Sait ÖZKUL, A . "SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 323-338 <http://dergipark.org.tr/sbe/issue/27211/292206>
Chicago Sait ÖZKUL, A . "SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 323-338
RIS TY - JOUR T1 - SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Ahmet Sait ÖZKUL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 338 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Ahmet Sait ÖZKUL %T SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD Sait ÖZKUL, Ahmet . "SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (December 2016): 323-338.