Year 2018, Volume 2018, Issue 2, Pages 2 - 15 2018-10-26

DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

HİCRAN ÖZLEM ILGIN [1] , HAKAN URUÇ [2]

56 143

Destinasyon imajı, belli bir bölge veya şehre ilişkin bireylerin zihninde yer alan, o yere ilişkin algılar, izlenimler toplamıdır. Bu noktadan hareketle araştırmacılar son dönemde belli destinasyonlara ilişkin algıları ve izlenimleri ortaya çıkartmak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalardan hareketle yapılan alan araştırmalarının belli bir destinasyona ilişkin özellikleri 16 başlık altında topladığı görülmektedir. Bu çalışma ile bu belirlenen 16 ana kategori üzerinden Marmaraereğlisi ilçesinde turistik amaçla ziyarette bulunan kişilere 18 yargıdan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Buna göre katılımcılar Marmaraereğlisi’nin doğal çekiciliği, halkın misafirperver oluşu, iklimin yaşanabilir olması, ilçenin pahalı oluşu, güvenli oluşu, dinlenme ve huzur bulmak için uygun ortam oluşu, müzeler ve tarihi yerler bakımından zengin oluşu, park alanlarının yeterli oluşuna ilişkin olumlu görüş bildirmiştir. Diğer yandan katılımcılar gece hayatı ve eğlence yerlerinin güzel oluşu, spor aktivite alanlarının, alışveriş imkânlarının, turistik aktivitelerin, ulaşım olanaklarının yeterliliği, konaklama imkânlarının, yemek kültürünün zenginliği ve alt yapı problemlerinin varlığı kategorilerinde olumsuz görüş bildirmiştir. 

İmaj, Destinasyon İmajı, Marmaraereğlisi, Turizm
  • Aksoy, Ramazan ve Şule Kiyci (2011). A destinationimage as a type of imageandmeasuringdestinationimage in tourism (Amasra Case).EuropeanJournal of SocialSciences, c.20, s.3: 478-488.
  • Avcıkurt, Cevdet (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme (3. Baskı). İstanbul: Değişim Yayınları.Baloglu, S.,McCleary, K. W. (1999). A Model Of DestinationImage Formation. Great Britain: ElservierScience.
  • Ceylan, Seher (2011). Destinasyon marka imajı ve Pamukkale yöresinde bir uygulama.Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, c.3, s.7: 89-102.
  • İnan, E. A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A., Akyürek, M. S. (2011). Kurvaziyer turizminde turistlerin tavsiye niyetlerinde destinasyon imajının etkisi.Ege Akademik Bakış, s.3: 487-497.
  • Lopes, S. D. F. (2011). Destination Image: Origins, DevelopmentsandImplications. PasosRevista de Turismo y PatrimonioCultural, c.9, s.2: 305-315
  • Özdemir, Ş. ve Karaca,Y.(2009) Kent markası ve marka imajının ölçümü: Afyonkarahisar kenti imajı üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, c.11, s.2: 113-134.
  • Şahbaz, R. P. ve Kılıçlar, A. (2009). Filmlerin ve televizyon dizilerinin destinasyon imajına etkileri.İşletme Araştırmaları Dergisi,c.1, s.1: 31-52.
  • Taşçı, A. D. ve Gartner W. (2007). Destinationimageanditsfunctionalrelationships. Journal of Travel Research. No: 45, Page: 413-425.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler/2018/2
Authors

Author: HİCRAN ÖZLEM ILGIN (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: HAKAN URUÇ
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { sbm425618, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {2 - 15}, doi = {}, title = {DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {ILGIN, HİCRAN ÖZLEM and URUÇ, HAKAN} }
APA ILGIN, H , URUÇ, H . (2018). DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Sosyal Bilimler Metinleri, 2018 (2), 2-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbm/issue/39965/425618
MLA ILGIN, H , URUÇ, H . "DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018): 2-15 <http://dergipark.org.tr/sbm/issue/39965/425618>
Chicago ILGIN, H , URUÇ, H . "DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018): 2-15
RIS TY - JOUR T1 - DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - HİCRAN ÖZLEM ILGIN , HAKAN URUÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 15 VL - 2018 IS - 2 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A HİCRAN ÖZLEM ILGIN , HAKAN URUÇ %T DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2018 %N 2 %R %U
ISNAD ILGIN, HİCRAN ÖZLEM , URUÇ, HAKAN . "DESTİNASYON İMAJI ARAŞTIRMALARI PERSPEKTİFİNDEN MARMARAEREĞLİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 / 2 (October 2018): 2-15.