Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 18 - 31 2018-12-05

Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme
A Critical Essay on Social Work Ontology

Kaan SEVİM [1]

108 363

Sosyal çalışma bir bilim olarak kesin kabul görmüş olsa da ontolojik yapısı hala tartışılmaktadır. Sosyal çalışma kendisini bu problemden kurtarabilmesi için diğer sosyal bilimlerle olan etkileşimini daha fazla irdelemelidir. Sosyal çalışma kendisini eklektik bir bilim olarak tanımlamasına rağmen bilgi temelinde diğer disiplinler ile olan bağlantı noktalarını tam olarak çizememiştir. Sosyal çalışma ve diğer disiplinler arasındaki farkların genellikle uygulama noktasında olduğuna yönelik vurgu yapılmaktadır. Sosyal çalışmanın kendi bilimsel zeminini daha da sağlamlaştırabilmesi için mesleğin ve disiplinin ontolojisine daha eleştirel bir gözle bakmalıdır. Bu çalışma, sosyal çalışmanın meslekleşme ve bilimselleşme sürecinde, disiplinin ontolojisine ve mesleğin temel değerlerine yönelik eleştirel bir deneme ortaya koymaya çalışacaktır. 

Although social work is accepted as a science, its ontological structure is still open to discussion. Social work should scrutinize its interaction with other social sciences in order to get rid of this problem. Although social work defines itself as an eclectic science, it has not been able to draw the connection points with other disciplines on the basis of knowledge. It is emphasized that the differenc es between social work and other disciplines are generally at the point of application. Social work should have a more critical view of the ontology of the profession and discipline in order to further strengthen its scientific ground. This study will attempt to demonstrate a critical essay to the ontology of the discipline and to the basic values of the profession in the process of professionalization and scientificization of social work.

 • Nader, L. (1972). Up the anthropologist: perspectives gained from studying up. D. Hymes (Ed.), Reinventing anthropology, 284-311. New York: Pantheon Books.
 • Wallerstein, I. (1997). Sosyal bilimleri düşünmek – 19. yüzyıl paradigmasının sınırları. İstanbul: Avesta Yayınları.
 • Özbudun, S. ve Uysal G. (2013). 50 Soruda antropoloji. İstanbul: 7 Renk.
 • Özakpınar, Y. (2000). Psikolojinin kavramsal yapısı. Ankara: Ötüken.
 • Browne, K. (2014). Sosyolojiye giriş. (Çev.) İbrahim, K. İstanbul: Say Yayınları.
 • Heraud, B. J. (1970). Sociology and social work: perspective and problems. Oxford, New York, Toronto: Pergamon Press.
 • Lymbery, M. (2005). Social work with older people: context, policy and practice. United Kingdom: Sage Publicaiton Ltd.
 • Hillman, J. (1973). The dream and the underworld. Eranos, 42, 237-321
 • Kalogerakı, S. (2004). Greek mythology. Greece: Mediterraneo Edition.
 • Stone, O.M. (1950). What can social case work contribute to the social sciences? American Sociological Review, 15(1), 66-73.
 • Montaigne. (1964). Denemeler. ( Sabahattin, E. Çev.). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Leiby, J. (1978). A history of social welfare and social work in the united states. New York: Columbia University Press.
 • Perlman, H. (1957). Social casework: a problem-solving process. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Bell, K. (2012). Towards a post-conventional philosophical base for social work. British Journal of Social Work, 42, 408-423.
 • Hare, I. (2004) Defining social work fort he 21st century. The International Federation Of Social Workers’ revised definition of social work. International Social Work, 47(3), 407-424.
 • Akbaş, E. (2017). Sosyal çalışmada çağdaş eleştirel perspektifler. Ankara: SABEV
 • Warburton, N. (2006). A’dan Z’ye düşünmek. Ankara: Dost Kitabevi
 • Tomanbay, İ. (1999). Sosyal çalışma sözlüğü. Ankara: SELVİ Yayınevi
Primary Language tr
Subjects Social Work
Journal Section Derleme Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5697-2074
Author: Kaan SEVİM (Primary Author)
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 5, 2018

Bibtex @review { scd489142, journal = {Sosyal Çalışma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1412}, address = {Istanbul Sabahattin Zaim University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {18 - 31}, doi = {}, title = {Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme}, key = {cite}, author = {SEVİM, Kaan} }
APA SEVİM, K . (2018). Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2 (2), 18-31. Retrieved from http://dergipark.org.tr/scd/issue/40790/489142
MLA SEVİM, K . "Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme". Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2018): 18-31 <http://dergipark.org.tr/scd/issue/40790/489142>
Chicago SEVİM, K . "Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme". Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2018): 18-31
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme AU - Kaan SEVİM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Çalışma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 31 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-1412 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Social Work Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme %A Kaan SEVİM %T Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme %D 2018 %J Sosyal Çalışma Dergisi %P -2587-1412 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD SEVİM, Kaan . "Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme". Sosyal Çalışma Dergisi 2 / 2 (December 2018): 18-31.
AMA SEVİM K . Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme. TRJSW. 2018; 2(2): 18-31.
Vancouver SEVİM K . Sosyal Çalışma Ontolojisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme. Sosyal Çalışma Dergisi. 2018; 2(2): 31-18.