Year 2017, Volume 10, Issue 20, Pages 652 - 665 2017-12-31

İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu

Ahmet Beyhan Özdemir [1] , Pınar Boztepe Mutlu [2]

181 270

İCADINDAN GÜNÜMÜZE PORTRE FOTOĞRAFINDA “YEREL VE GLOBAL” KİMLİK KURGUSU*

LOCAL AND GLOBAL IDENTITY CONSTRUCT IN PORTRAIT PHOTOGRAPHY SINCE ITS INVENTION

Öz    

Günümüzde sanatsal üretimin yerel ve evrensel kodlarıyla beraber iktidarın küresel dağılımına bağlı olduğu tartışmaları mevcuttur. Bireyci ve pragmatist bir çağın zorunlulukları, ‘kimlik ve temsil’ olgusunun eleştirel bir çerçevede tartışılmasını da gerektirir. Öznel ya da sosyal, her türlü iletişim alanını etkileyen dil, uyum ve temsil ilişkileri, çağımızın modern insanını tanımlayıcı nitelikler kazandırmıştır.

Yerel ve global tarih bilincinin insan trajedileri üzerine kurulu olduğunu düşündüğümüzde fotoğraf sanatında iz bırakan belgesel fotoğrafçıların sistematik bir biçimde ürettiği portreleri incelemek gerekir. Örneğin, Kuzey Amerika’nın son yerli kabilelerini fotoğraflayan Edward S. Curtis’in (1868-1952) “kimliğin parçalanmasına” (yok edilmesine) yönelik ifadesi etnografik ve antropolojik disiplin açısından değerlendirilir. August Sander’in (1876-1964) 1920’lerde Alman insanının portre fotoğraflarından oluşan “tipolojik” çalışması kimliğin oluşmasına kapı aralayan bir bakışı temsil eder. “Yabancılaşma”nın temsilcilerinden Robert Frank (1924-) “Amerikalılar” serisinde estetik arayışlarına bir kültürü dâhil ederken, H.Cartier Bresson (1908-2004) “Avrupalılar” çalışmasında “kültürel değişimi” ifade etmiştir. Bu makale günümüz dünyasında varoluş biçimi haline gelen kimliğin globalize edilmesinin fotoğraf sanatı ve Portre Fotoğrafı alanındaki karşılıklarını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kimlik. Fotoğraf Sanatı. Portre Fotoğrafı. Fotoğraf Tarihi.

 

Abstract

 

Nowadays, it is argued that artistic production, along with its local and universal codes, depends on the global distribution of power. In fact, this individualistic and pragmatic era requires a critical approach in discussing identity and representation.  The relations between language, harmony and representation, which affect all kinds of communication media, whether subjective or social, define modern man.

Given that local and global history consciousness is based on human tragedies, it becomes necessary to examine the portraits systematically produced by documentary photographers who marked the art of photography. For example, the works of Edward S. Curtis (1868-1952), who photographed the last local tribes in North America and created an expression showing the “deconstruction of identity” (destruction), are analyzed from an ethnographic ad anthropological point of view. August Sander’s (1876- 1964) “typological” work composed of portrait photographs of German people in the 1920s represents an approach paving the way for identity construction.  Robert Frank (1924), who is one of the representatives of “alienation”, involves a culture in his search for aesthetics with his collection of photographs called “The Americans” while H. Cartier Bresson (1908-2004) displays “cultural transformation” in his work “The Europeans”. This article highlights the equivalent aspects in Photography Art and Portrait Photography, of the globalization of identity which is still ongoing and has even turned into a survival strategy in today’s world.

Keywords: İdentity. Photography Art. Portrait Photography. History of Photography* Bu çalışma, 9-10 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Contemphoto’ 15 II. International Visual Culture and Contemporary Photography Conference, Urban Identities’ adlı konferansta sözlü bildiri olarak İngilizce sunulmuştur.

Kimlik, Fotoğraf Sanatı, Portre Fotoğrafı, Fotoğraf Tarihi
  • KAYNAKÇA Arozena, T. (2009) “Global Affects, İdentity Effects The Ghost İn The Machine, Thomas Ruff” Published in noviembre under Creative Commons license. Baudrillard, J. (1998).Kusursuz Cinayet, Çev: Necmettin Sevil. İstanbul: Ayrıntı. Boztepe, M. P. (2014). 1945 Sonrası Japon Fotoğrafını Oluşturan Etkenler, Master Thesis, İzmir DEU. Cadava, E. (2008). Işık Sözcükleri, Tarihin Fotografisi Üzerine Tezler. İstanbul:Metis. Coleman A.D. (1998). Light readings: A Photography Critic's Writings, 1968-1978. University Of New Mexico Press. Albuquerque . Exhibition Catalog (2011). The Truth is Not in the Mirror, Photography and Constructed İdentity. Haggerty Museum Of Art. Marquette University. Freund,G.(2006). Fotoğraf ve Toplum. Çev: Şule Demirkol. İstanbul: Sel Yayıncılık. Hall, S. (2003). Introduction: who needs identity? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), Questions of Cultural İdentity London: Sage Publications. Morley, D.Robins, K. (2000). Kimlik Mekanları Çev: Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı. Ozdemir, A.B. (1996). “Fotografik Dilyetisinin Evrimi Bağlamında Müdahale Sorunsalı” (PHD Thesis) DEU SBE. İzmir. Tumay, S. (2007). “Kimliğin Hiper Gerçek Boyutu ve Fotoğraf”. Yedi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi.İzmir.
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ahmet Beyhan Özdemir
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Pınar Boztepe Mutlu
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { sduarte339189, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {652 - 665}, doi = {10.21602/sduarte.339189}, title = {İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu}, key = {cite}, author = {Beyhan Özdemir, Ahmet and Boztepe Mutlu, Pınar} }
APA Beyhan Özdemir, A , Boztepe Mutlu, P . (2017). İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu. Art-e Sanat Dergisi, 10 (20), 652-665. DOI: 10.21602/sduarte.339189
MLA Beyhan Özdemir, A , Boztepe Mutlu, P . "İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017): 652-665 <http://dergipark.org.tr/sduarte/issue/33202/339189>
Chicago Beyhan Özdemir, A , Boztepe Mutlu, P . "İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017): 652-665
RIS TY - JOUR T1 - İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu AU - Ahmet Beyhan Özdemir , Pınar Boztepe Mutlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21602/sduarte.339189 DO - 10.21602/sduarte.339189 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 652 EP - 665 VL - 10 IS - 20 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.339189 UR - https://doi.org/10.21602/sduarte.339189 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu %A Ahmet Beyhan Özdemir , Pınar Boztepe Mutlu %T İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu %D 2017 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 10 %N 20 %R doi: 10.21602/sduarte.339189 %U 10.21602/sduarte.339189
ISNAD Beyhan Özdemir, Ahmet , Boztepe Mutlu, Pınar . "İcadından Günümüze Portre Fotoğrafında “Yerel ve Global” Kimlik Kurgusu". Art-e Sanat Dergisi 10 / 20 (December 2018): 652-665. https://doi.org/10.21602/sduarte.339189