e-ISSN: 1308-2698
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ISSN 1308-2698


Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi : 1 Eylül
Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi : 1 Mart.


• Art-e Sanat Dergisi, Ağustos 2020 tarihinden itibaren Erken Görünüm ile makale yayınına başlamıştır.
• Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları güncellenmiştir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan makale önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Ayrıca Editör ve Yayın Kurulu, başvuru sayısının yoğunluğuna göre kota uygulayarak, çalışmaları reddedebilir. Makale işleme kotası dolduğunda güncel sayıya yeni makale kabul edilmez.

Yazım kurallarına ve makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
2021 - Cilt: 14 Sayı: 28

Araştırma Makalesi

2. Kitsch ve Estetik

Araştırma Makalesi

3. Kastetme Sanatı
Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.