Art-e Sanat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-2698 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


ISSN 1308-2698 // Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 1 Ekim, Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart'dır. 

Yazım kurallarına ve makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
Art-e Sanat Dergisi

e-ISSN 1308-2698 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


ISSN 1308-2698 // Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 1 Ekim, Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart'dır. 

Yazım kurallarına ve makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
Cilt 12 - Sayı 24 - 31 Ara 2019
 1. Kültürel Dönüşümler ve Teknolojik Gelişmeler İlişkisinde Jeneratif Sanat
  Sayfalar 289 - 314
  Engin GÜNEY , Serpil Uysal
 2. Türkiye’de Dramatik Yazarlık Eğitimi Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 315 - 338
  Özlem Belkıs , Hatice Şaşmaz , Yunus Emre Gümüş , Ezgi Deniz Alpan
 3. İtalyan Bestecilerinin Modern Dönem Kontrbas Eserleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 339 - 358
  Rasim Erol Demirbatır , Sibel Acar
 4. Geleneğe Bağlı Bir Devrimci: John Cage
  Sayfalar 359 - 371
  Mustafa Kemal Özkul
 5. Dijital Sanat Oyununa Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım: Gece Yolculuğu'nda Lirizm, Şiir-Oyun ve Yaratıcı Etkileşimlilik
  Sayfalar 372 - 404
  Özge Sayılgan
 6. Yerel Yönetimlerin Kent Belleğine Katkısı: Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi
  Sayfalar 405 - 424
  Ayşegül KOYUNCU OKCA
 7. Osmanlı Dönemi Mimari Eserlerindeki Celi Sülüs Yazılarda Tetâbuk
  Sayfalar 425 - 441
  Berrin Yapar ünal
 8. Modernleşme Sürecinde Mobilya Tasarımında Melezlik
  Sayfalar 442 - 461
  Şebnem ERTAŞ , Havva Beril BAL
 9. İronik ve Egzotik Ofili Etkisi (Sanatta Bir Karşı Saldırı)
  Sayfalar 462 - 482
  GÜNEŞ DEMİR
 10. Sanat ve Tasarımda Bir İfade Aracı Olarak Oyuncak
  Sayfalar 483 - 506
  Ozan Soyupak , İlayda Soyupak
 11. Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange
  Sayfalar 507 - 523
  Fatma KOÇ , Kenan Saatçıoğlu
 12. Yeni Medyada İletişim Aracı veya Ortamı Olarak Ledboardların Kullanımı
  Sayfalar 524 - 541
  Anıl Sarıkavak
 13. Teknik Nesneden Estetik Nesneye: Şakir Gökçebağ
  Sayfalar 542 - 631
  Derya Baran
 14. Ekspresyonizm Akımının Sahne Kostümünde Yarattığı Etkilerin Tiyatro Oyunları Üzerinden İncelenmesi
  Sayfalar 632 - 649
  Fatma Öztürk Dönmez
 15. Tarihi Dokuda Kentsel Müdahale Biçimi Olarak Kamusal Sanat: Amasya Örneği
  Sayfalar 650 - 676
  Pınar Çalışır Adem , Bige Şimşek İlhan , Deniz Özge Aytaç , Emel Birer
 16. Çağdaş Sanatta Bireyin Giysiyle Temsil Edilmesi
  Sayfalar 677 - 693
  Başak Özkendirci
 17. Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir
  Sayfalar 694 - 718
  Elif Kurtuldu , Özlenen Erdem İşmal
 18. Katar'da Kültür, Miras ve Müze Çalışmaları
  Sayfalar 719 - 747
  Ceren Karadeniz
Dizinler