Year 2016, Volume 21, Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-05

HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Yavuz ATLI [1] , Nurcan YÜCEL [2]

586 1045

İletişimin temel amacının geçmişten günümüze kadar değişmediği görülmüştür. Bununla birlikte değişen, sadece iletişim araçları ve biçimleri olmuştur. İletişim araçlarının yüzyıllar boyunca evriminin, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve teknolojik ilerlemeler ile paralel bir şekilde gittiği belirlenmiştir. İletişim araçlarının sunduğu imkânlar ile insanların özgürleşmesi ve internetin icadı sonucunda; toplumda zaman ve mekan özgürlüğü kavramları ortaya çıkmıştır. İnsanlar belirli bir zamanda, belirli bir mekana bağlı kalmadan dünya ile iletişime geçme fırsatına sahip olmuştur.

Enformasyonun akışının, dünyayı çevreleyen dijital ağlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ile sanal iletişim ağı dünyası oluşturulmuştur. Dijitalleşen içerikler sayesinde kelimeler rakamsal kavramlar ile ifade edilmeye başlanmış ve tek bir araç üzerinden bilgi alışverişi gerçekleşmeye başlamıştır. Bu gelişmeler, geleneksel iletişim araçları olan gazeteler, kitaplar, dergiler vb.nin güç kaybetmesine neden olmuş ve yerini dijital görsel araçlar almaya başlamıştır. Örneğin; gazetelerin yerini internet üzerinden haber metinlerinin yanında görsel ve işitsel haberler yer almıştır.

Günümüzde artık insanların birçoğu interneti ve ona bağlı cihazları beyinlerinin bir uzantısı gibi yoğun bir şekilde kullanmaktadır. 2013 itibari ile mobil cihaz kullanımının Dünya genelinde 7 milyar sınırını aşması ve 2018 yılında herkesin en az bir mobil iletişim aracına sahip olacağı tahmin edilmektedir.          

Bu gelişmeler; basılı medya araçlarının (gazete, kitap, dergi, afiş vs) varlığını sürdürebilmek için hızlı tepki veren kodları Quick Response Code ortaya çıkarmış, bu teknolojileri kendi sayfalarında kullanarak etkileşimli iletişim araçlarına dönüşmüşlerdir. Kısaca QR kodlar olarak adlandırılan bu kodların ortaya çıkması, dijital ve analog teknolojilerin beraberce kullanılabileceği ortamları iletişim bilimcilerin hizmetine sunmaktadır. Her iki teknolojilerin birlikte kullanıldığı hibrit iletişim araçlarının gelişimi iletişim teknolojilerini baştan aşağı yenilemiştir.  QR kod günümüzde, ticari takip sistemlerinden eğlenceye; ürün pazarlamasından mağaza içi ürün etiketlerine geleneksel gazetelerden televizyon yayıncılığına geleneksel kitap yayıncılığından web sitelerinde kullanımına kadar çok geniş bir alanda kullanılabilmektedir.          

Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak olan çalışma iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde; Geleneksel iletişim teknolojilerine, geleneksel iletişim teknolojilerinin kullanımı,   ikinci bölümde ise; QRlar olarak adlandırılan yeni iletişim teknolojileri özellikleri ve modelleri konularına değinilerek konu bütünün de yeni iletişim teknolojileri ile geleneksel iletişim teknolojilerinin karşılaştırmalı getirilerini ortaya koymaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel İletişim, Yeni İletişim Teknolojileri, QR Kod, Hibrit İletişim Teknolojileri,  Etkileşim.

Jel Kodu: L63.

ABSTRACT

The main purpose of communication remained unchanged in the past to the present. Has just changing media and formats. The development of information and communication technologies and technological advances means of communication for centuries has been in parallel with the evolution over the years. Contact means of the liberation of mankind invented the internet has emerged with the facilities offered freedom concepts of time and space in society. People have had the opportunity to communicate with the world at a certain time without being tied to a particular place.

The flow of information surrounding the world through digital networks by performing virtual network world was created. Through digitalized content words began to be expressed with numerical concepts and began to realize the exchange of information through a single instrument. These developments traditional media, newspaper, books, magazines began to take the place of lost power, etc. digital audio tools. For example, the location of newspaper next to text messaging and visual news over the Internet has taken place. Nowadays, many people are used intensively, such as the Internet and an extension of the brain attached devices. As the use of mobile devices in 2013 and in 2018 it will have exceeded the 7 billion mark worldwide, everyone is estimated that at least one mobile communications device.

These developments printed media instruments (newspapers, books, magazines, posters, etc.) responsive codes in order to sustain its existence revealed the Quick Response Code, these technologies have been transformed into interactive media using their own page. In short, the emergence of these codes called QR codes, offers digital and analog technologies in the service of media communication can be used together scientists. Both the development of hybrid communication tool that combines the technology has been thoroughly renewed communication technologies. QR code today, with entertainment from commercial tracking system; products from traditional newspapers to television broadcasting to store the product label to use in the marketing of traditional book publishing web site can be used in a very wide area.

This information will be made in line study consists of two parts. In the first part; traditional communication technology, the use of conventional technology, the second section; QR codes called the new communications technology features and models of the subject with reference to the whole issue will be studied to reveal the comparative returns of traditional communication technologies, new communication technologies.

Keywords: Traditional Communications, New Communication Technologies, QR Code, Hybrid Communication Technology, Interaction.

Journal Section Articles
Authors

Author: Yavuz ATLI

Author: Nurcan YÜCEL

Bibtex @ { sduiibfd261189, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ}, key = {cite}, author = {ATLI, Yavuz and YÜCEL, Nurcan} }
APA ATLI, Y , YÜCEL, N . (2016). HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261189
MLA ATLI, Y , YÜCEL, N . "HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261189>
Chicago ATLI, Y , YÜCEL, N . "HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AU - Yavuz ATLI , Nurcan YÜCEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 21 IS - 3 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ %A Yavuz ATLI , Nurcan YÜCEL %T HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD ATLI, Yavuz , YÜCEL, Nurcan . "HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 3 (September 2016): 0-0.