Year 2016, Volume 21, Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-05

ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ

Çağatan TAŞKIN [1] , Onur ÖZTÜRK [2] , Ezgi SÜRMELİ [3] , Seda TUNÇAY [4]

615 695

İnternetin hızla gelişmesi, klasik pazarlama anlayışına ek olarak internet üzerinden alışverişin de son yıllarda günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesine sebep olmuştur. Tüketicilerin giderek daha bilinçli hale gelmeleri, daha kaliteli hizmetler talep etmelerine neden olmaktadır. Bunun sonucunda internette faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitelerini geliştirmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, online giyim sitelerinde hizmet kalitesini etkileyen öncüller arasındaki ilişkileri “yapısal eşitlik modelleme” ile tespit ederek, online giyim işletmeleri tarafından rekabetçi stratejiler geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Sonuçlar; özellikle “Müşteri Tatmini” ve “Müşteri Bağlılığı” öncülleri başta olmak üzere, “Hizmet Kolaylığı”, “Algılanan Kontrol”, “Müşteri Hizmeti” ve “Hizmetin Yerine Getirilmesi” öncüllerinin online hizmet kalitesinde önemli rol oynadıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Online Hizmet Kalitesi, Pazarlama Stratejileri, Yapısal Eşitlik Modelleme

Jel Kodları: M10, M30, M31, M39.

ABSTRACT

Following the significant development of the internet, online marketing has become an important part of daily life. With consumers became more conscious, they began to demand more quality services. As a result, companies which operate online are being forced to improve their service quality. The purpose of this study is to determine the relationships between the antecedents of online service quality for online clothing industry by “structural equation modeling” and help firms to develop competitive marketing strategies. The results indicate that, particularly “Customer Satisfaction” and “Customer Loyalty” and the other antecedents, “Service Convenience”, “Perceived Control”, “Customer Service”, “Fulfillment”, play important role on online service quality.

Keywords: Online Service Quality, Marketing Strategies, Structural Equation Modeling

Journal Section Articles
Authors

Author: Çağatan TAŞKIN

Author: Onur ÖZTÜRK

Author: Ezgi SÜRMELİ

Author: Seda TUNÇAY

Bibtex @ { sduiibfd261190, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Çağatan and ÖZTÜRK, Onur and SÜRMELİ, Ezgi and TUNÇAY, Seda} }
APA TAŞKIN, Ç , ÖZTÜRK, O , SÜRMELİ, E , TUNÇAY, S . (2016). ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261190
MLA TAŞKIN, Ç , ÖZTÜRK, O , SÜRMELİ, E , TUNÇAY, S . "ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261190>
Chicago TAŞKIN, Ç , ÖZTÜRK, O , SÜRMELİ, E , TUNÇAY, S . "ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ AU - Çağatan TAŞKIN , Onur ÖZTÜRK , Ezgi SÜRMELİ , Seda TUNÇAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 21 IS - 3 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ %A Çağatan TAŞKIN , Onur ÖZTÜRK , Ezgi SÜRMELİ , Seda TUNÇAY %T ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD TAŞKIN, Çağatan , ÖZTÜRK, Onur , SÜRMELİ, Ezgi , TUNÇAY, Seda . "ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 3 (September 2016): 0-0.