Year 2016, Volume 11, Issue 2, Pages 11 - 20 2016-09-01

Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi
Determination of Performances of Some Dent Corn Genotypes in Cukurova Conditions

Ersin DEMİR [1] , Ömer KONUŞKAN [2]

162 578

Bu araştırma, 2014 yılı ana ürün yetiştirme sezonunda Çukurova Bölgesini temsil eden ve farklı agroekolojik özelliklere sahip 3 ayrıalt bölgede (Reyhanlı-Hatay, Karataş ve Ceyhan-Adana) yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde4 tekerürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada ana ürün mısır çeşitleri kullanılmış olup ele alınan çeşitlerin, tane verimi ve bazı tarımsal özellikleri incelenmiştir. Araştırmada Pasha, Frida, 31P41, P1574,T83, DKC 6589,DKC 6590, DKC 6717, DKC 6815, Kalumet, Kopias, Kermes mısır çeşitleri kullanılmıştır. İncelenen özellikler yönünden mısır çeşitleri ve yetiştirme bölgeleri arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. En yüksek tane verimi Reyhanlı’da P 1574 (1244.6 kg/da), Karataş’ta Kermes (1593.6 kg/da), Ceyhan’da ise DKC 6589 (1479.3 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir. Çeşit ortalamaları dikkate alındığında, Çukurova bölgesi için en stabil çeşitlerin DKC 6589 ve Kermes çeşitlerinin olduğu söylenebilir.
This research was conducted at three sub-region with different ecological condition in main crop growing season at the Çukurova Region in 2014. Experimental design was Completely Randomised Block Design (RBCD) with four replications. The main crop maize varieties used in the study and grain yield and some agronomic characteristics were examined. Cornvarieties were (Pasha, Frida (Progenseedcompany), 31P41, P1574,T83 (Pionerseedcompany), DKC 6589,DKC 6590, DKC 6717, DKC 6815(Monsan to seed company), Kalumet, Kopias, Kermes (Kws Türk company)) in this study. Significant differences were determined among trait sand cultivars in different ecological conditions. The highest grain yields were obtained from P 1574 (124,46 kg/ha) in Hatay, Kermes (159,36 kg/ha) in Karataş, and DKC 6589 (147,93 kg/ha) in Ceyhan. According to means of cultivars, the most stabil cultivars were DKC 6589 and Kermes in Çukurova region.
Subjects
Other ID JA36KB72RT
Journal Section Research
Authors

Author: Ersin DEMİR

Author: Ömer KONUŞKAN

Bibtex @ { sduzfd317411, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {11 - 20}, doi = {}, title = {Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR, Ersin and KONUŞKAN, Ömer} }
APA DEMİR, E , KONUŞKAN, Ö . (2016). Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (2), 11-20. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317411
MLA DEMİR, E , KONUŞKAN, Ö . "Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 11-20 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317411>
Chicago DEMİR, E , KONUŞKAN, Ö . "Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi AU - Ersin DEMİR , Ömer KONUŞKAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - 11 IS - 2 SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi %A Ersin DEMİR , Ömer KONUŞKAN %T Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi %D 2016 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD DEMİR, Ersin , KONUŞKAN, Ömer . "Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 2 (September 2016): 11-20.