Year 2016, Volume 11, Issue 2, Pages 61 - 69 2016-09-01

Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi
The Effect of Forward Speed of Rotary tiller on Soil Carbon Dioxide Emission

Yunus Emre BOZKURT [1] , Davut AKPOLAT [2]

145 395

Bu çalışmada, toprak frezesi farklı ilerleme hızlarında toprak işlemede kullanılarak toprağı parçalama ve topraktan karbondioksit emisyonu miktarları işleme sonrası 25 gün süresince belirli aralıklarla belirlenmiştir. Bu amaçla toprak frezesi; 0.5 (h1), 1.0 (h2) ve 1.5 (h3) m s -1 olmak üzere üç farklı ilerleme hızlarında kullanılarak toprak işlenmiştir. Toprak CO2 emisyonu, mobil toprak CO2 emisyonu cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Toprak karbondioksit emisyonu ile birlikte, toprak sıcaklığı, buharlaşma ve toprak nemi de belirlenmiştir. İlerleme hızlarına bağlı olarak toprağın parçalanma düzeyini belirlemek için toprak granül irilik dağılımı da saptanmıştır. Ayrıca konulara bağlı olarak derinliğe göre toprak porozitesi ve hacim ağırlıkları da saptanmıştır. Sonuçlara göre; toprak frezesi ilerleme hızlarının toprak CO2 emisyonu üzerine etkili olduğu bulunmuş ve h1 konusundaki CO2 emisyonu h2 ve h3 konularından daha yüksek bulunmuştur. h1, h2 ve h3 konuları için sırasıyla ortalama olarak CO2 emisyonları 0.21, 0.15 ve 0.15 g m-2 h-1 olarak belirlenmiştir (p< 0.05). Konulara bağlı olarak toprak sıcaklıkları arasındaki farklılık önemli bulunmamıştır. Topraktan buharlaşma; h1, h2 ve h3 konuları için sırasıyla 3.8, 3.8 ve 4.6 g m-2 h-1 olarak gerçekleşmiştir. h3 konusundaki buharlaşma diğer iki konudan daha yüksek bulunmuştur (p< 0.05). Toprak nemleri ortalamaları h1, h2 ve h3 konuları için sırasıyla %18.7, %19.2 ve %19.1 olarak belirlenmiştir. Ortalamalara göre h1 konusundaki toprak nemi diğer iki konudan daha düşük bulunmuştur (p< 0.05). Elek analizine göre ilerleme hızı artışı ile toprağın parça boyutu artmıştır. Ortalama ağırlıklı toprak çapları h1, h2 ve h3 için sırasıyla 0.159, 0.216 ve 0.303 mm bulunmuştur. Konulara göre ortalama granül irilikleri arasındaki farklılık önemlidir (p< 0.05). Sonuç olarak ilerleme hızı artışı ile toprağın parça boyutu artmış, toprak CO2 emisyonu ise bunun aksine azalmıştır.
In this study, soil CO2 emission was determined after the tillage using by rotary tiller. Data was periodically recorded after the tillage operation for 25 days. For this purpose, three forward speeds of rotary tiller as 0.5 (h1), 1.0 (h2) and 1.5 (h3) m s -1 were used in the trial. The soil CO2 emission was recorded by using portable soil CO2 emission device. Soil carbon dioxide emissions, soil temperature, evaporation and soil moisture are determined simultaneously. Depending on the rotary tiller forward speeds, distribution of soil aggregate size was determined. Additionally, soil bulk density and porosity were determined according to three soil depths. Based on the results; rotary tiller forward speed has been found to be effective on the soil CO2 emissions. Soil CO2 emission of the h1 treatment was higher than h2 and h3 treatments (p< 0.05). Average soil CO2 emission for h1, h2 and h3 treatments were 0.21, 0.15 and 0.15 g m-2 h -1 , respectively. Difference among the soil temperature are not significant. Soil evaporation for h1, h2, and h3 treatments were 3.8, 3.8 and 4.6 g m-2h -1 , respectively. Evaporation of h3 treatment was higher than h1 and h3 treatments (p< 0.05). Soil moisture for h1, h2 and h3 treatments were 18.7%, 19.2%, and 19.1%, respectively. According to average soil moisture, h1 treatment was lower than h2 and h3 treatment (p< 0.05). According to sieve analysis, increasing of forward speeds of rotary tiller has increased the soil particle size. Mean weight diameter for h1, h2, and h3 was found as 0.159, 0.216, and 0.303 mm. Difference between the mean weight diameter was important (p< 0.05). Consequently, with the increase of forward speed of rotary tiller has increased the soil particle size. Increase in the soil particle size led to decrease the soil carbon dioxide emission.
Subjects
Other ID JA53AC47YB
Journal Section Research
Authors

Author: Yunus Emre BOZKURT

Author: Davut AKPOLAT

Bibtex @ { sduzfd317415, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {61 - 69}, doi = {}, title = {Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {BOZKURT, Yunus Emre and AKPOLAT, Davut} }
APA BOZKURT, Y , AKPOLAT, D . (2016). Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (2), 61-69. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317415
MLA BOZKURT, Y , AKPOLAT, D . "Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 61-69 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317415>
Chicago BOZKURT, Y , AKPOLAT, D . "Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 61-69
RIS TY - JOUR T1 - Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi AU - Yunus Emre BOZKURT , Davut AKPOLAT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 69 VL - 11 IS - 2 SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi %A Yunus Emre BOZKURT , Davut AKPOLAT %T Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi %D 2016 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD BOZKURT, Yunus Emre , AKPOLAT, Davut . "Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 2 (September 2016): 61-69.