Year 2018, Volume , Issue , Pages 26 - 30 2018-12-31

DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi

Müslüme Sevba ÇOLAK [1] , Belgin ÇAKMAK [2]

29 91

Gıda gereksiniminin büyük bir bölümü sulu tarım alanlarından karşılanmaktadır. Bu yüzden; sulama şebekelerinde suyun etkin bir şekilde kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla; sulama şebekelerinde su kullanımı değerlendirilmekte, sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri yapılmaktadır. Başarılı ve etkin bir sulu tarımın gerçekleştirilebilmesi; sulama tesislerinin bir plan dahilinde işletilmesi, uygulamanın takip edilmesi ve sonuçlarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada; DSİ 15. Bölge sulama şebekelerinden Suruç Ovası, Akçakale, Şanlıurfa-Harran, Yaylak ve Yukarı Harran sulamalarının 2016 yılı verilerine göre; tarımda su kullanımı, su kullanım etkinliği göstergeleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma alanındaki sulamaların 2016 yılına ilişkin proje alanı brüt üretim değerleri (PABÜD); 1802-2228 /ha, fiilen sulanan alan brüt üretim değerleri (FSABÜD); 1836-3706 /ha, saptırılan suya karşılık brüt üretim değerleri (SSKBÜD); 0,10-0,29 /m3, sulama suyu ihtiyacına karşılık brüt üretim değerleri (SSİBÜD); 0,16-0,33 /m3, su temini oranları (STO); 0,46-1,79 ve sulama oranı (SO) değerleri ise; %58-116 olarak belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar; sulama projelerinin etkinliğinin ve geliştirilme imkanlarının belirlenmesine, yeni sistemlerin projelendirilmesinde yardımcı olacak veri teminine, ekonomik kararların alınmasına temel oluşturacak değişik yöntem, sistem ve işletme modellerinin karşılaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca; sulama şebekelerinde su kullanımının değerlendirilmesi çalışmalarında rehber niteliği taşımaktadır. 

Sulama, performans, karşılaştırmalı göstergeler
 • Anonim 2018. http://bolge15.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklar%C4%B1 (Erişim tarihi:16.07.2018).
 • Aküzüm, T. Çakmak, B. Gökalp, Z. 2003.Dünyada su ve yaklasan su krizi, 2.Ulusal Sulama Kongresi 16-19Ekim 2003, Kusadası-Aydın.
 • AküzümT.,Çakmak B., Gökalp Z. 2010. Evaluation Of waterresourcesmanagement in Turkey. 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, 1- 15, 20-22 October, Karaman, Turkey.
 • Çakmak B (2002). Kızılırmak Havzası Sulama Birliklerinde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5 (2).
 • Çakmak B (2001). Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(3), 111-117.
 • Çakmak, B., Z.Gökalp, N.Demir. Sınıraşan Nehir Havzalarda Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty.Cilt:11.sayı:2.
 • Çakmak, B. ve Gökalp, Z. 2013. Tarımda su kullanımı ve su tasarruf teknikleri. 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Tokat:733-741.
 • Çakmak, B. Ve Tekiner, M. 2010. Çanakkale Kepez Kooperatifinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. 1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 27-29 Mayıs 2010. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü. Cilt:1, s.279^290, K.Maraş.
 • Kırnak, H. Ve Karaca, L. 2017. Sarıoğlan Sulama Birliği Sahasında Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD) Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research ISSN: 2146-8168. Cilt/Volume : 6 Sayı/Number: Özel Sayı (BSM-2017) Yıl/Year: 2017 Sayı/Pages: 35-41.
 • Molden, D. J., Sakthivaldivel, R., Perry, C.J., DeFraiture, C., Kloezen, W.H., 1998. Indicatorsforcomparingperformance of irrigatedagriculturalsystems. International Water Management Institute (IWMI) Research Report No.20 Colombo, Sri Lanka.
 • Tekiner, M. Ve Çakmak, B. 2012. Aynı Kaynaktan Su Alan Üç Sulama Birliğinde Su Yönetim Performansının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir.
 • Yıldız E (2010). Aşağı Seyhan Ovası Örneğinde Sağ Sahil Sulama Birliklerinin Sistem Performanslarının Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. s 59.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0003-4752-6491
Author: Müslüme Sevba ÇOLAK (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3557-8411
Author: Belgin ÇAKMAK
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sduzfd446180, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {26 - 30}, doi = {}, title = {DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÇOLAK, Müslüme Sevba and ÇAKMAK, Belgin} }
APA ÇOLAK, M , ÇAKMAK, B . (2018). DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 26-30. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/446180
MLA ÇOLAK, M , ÇAKMAK, B . "DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 26-30 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/446180>
Chicago ÇOLAK, M , ÇAKMAK, B . "DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 26-30
RIS TY - JOUR T1 - DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi AU - Müslüme Sevba ÇOLAK , Belgin ÇAKMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 30 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi %A Müslüme Sevba ÇOLAK , Belgin ÇAKMAK %T DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD ÇOLAK, Müslüme Sevba , ÇAKMAK, Belgin . "DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 26-30.