Year 2018, Volume , Issue , Pages 265 - 273 2018-12-31

Determination of Water Quality of Irrigation Water Sources in Tarakli District of Sakarya
Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi

Saliha DORAK [1] , Barış Bülent AŞIK [2]

17 55

Apples, grapes and pears, especially hazelnuts are mainly produced in Taraklı District of Sakarya.  In this study, three different water sources which were used extensively for using irrigation purpose  samples (Göynük, Gürleyik ve Kayabaşı) were sampled to by local producers in two sampling time taking into account the irrigation season. Some of the analysis such as pH, EC, CO3, HCO3, CI, SO4, P, NO3, NH4, Na, K, Ca, Mg, B and heavy metals (Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn and Fe) were done in the samples. SAR (sodium adsorption ratio) and analysis result of waters are compared with the limit values. As a result of the irrigation water  analyzes, the water resources were claassified as C2S1 irrigation water. This quality water can produce salinity damage to low permeable soils for sensitive plants. Heavy metal pollution was not found in that irrigation water sources.

Sakarya ili Taraklı ilçesinde başta fındık olmak üzere elma, üzüm ve armut üretimi yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Çalışmada; bölge üreticilerinin sulamada yoğun bir şekilde kullandıkları 3 farklı su kaynağından (Göynük, Gürleyik ve Kayabaşı dereleri) 2 farklı zamanda sulama dönemi göz önünde bulundurularak su örnekleri alınmıştır.  Alınan su örneklerinde pH, EC, CO3, HCO3, CI, SO4, P, NO3, NH4, Na, K, Ca, Mg, B ve ağır metal (Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn ve Fe) analizleri yapılmıştır. Suların SAR (sodyum adsorbsiyon oranı) analiz sonuçları sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sulamada kullanılan su kaynaklarının sulama suyu sınıfı C2S1olarak belirlenmiştir.  Bu kalite sular tuzluluğa karşı duyarlı bitkiler için düşük geçirgenliğe sahip topraklarda tuzluluk zararı meydana getirebilirler. Çalışmanın sonucunda su kaynaklarında herhangi bir ağır metal kirliliğine rastlanmamıştır.

Sakarya, Taraklı ilçesi, Sulama suyu, Su kalitesi
 • Aksungur, N. ve Firidin, Ş. 2008. Su Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirlik. SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 8:2
 • Ayers, R.S. and Westcot, D.W. 1985. Water Quality for Agriculture, FAO Irrigation and Drainage Paper No. 29, Rome
 • Ayyıldız, M. 1983. Sulama Suyu Analizleri ve Tuzluluk Problemleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 879, Ders Kitabı: 224, Ankara.
 • Çobanoğlu G. 1997. The Quality of Water. Environmental Health Resource Series. Ankara
 • EPA,1992. Guidelines for Water Reuse, EPA/625 /R-92/004.
 • Olsen, S.R., Cole, C.U., Watanabe, F.S., Dean, H.C. 1954. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties, Ed.C.A. Black. American Soc. Ag. Inc. Pub. Agronomy Series, No.9, Madison, Wisconsin, USA. pp: 1035-1048.
 • Richards, L.A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils . U.S. Dept. Agr. Handbook No: 60 .
 • Robarge, W.P., Edwards, A. and Johnson, B., 1983. Water and waste water analysis for nitrate via nitration of salicylic acid. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 14, 1207- 1215.
 • Sağlam, M.T. 2001. Toprak ve Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No:189, Ders Kitabı No:5, 153 s.
 • Scofield, C.S. 1935. The Salinity of irrigation water. Smitsonian Institute Annual Report. USA.
 • Şener, Ş ve Özdemir, H. 2017. Karakuyu (Afyon) Gölü Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(2): 425-439.
 • Tanyolaç, J. 2004. Limnoloji (Tatlısu Bilimi). Hatiboğlu Yayıncılık, 239 s, Ankara.
 • Taşdemir M ve Göksu Z. L., 2001. Asi Nehri’nin (Hatay, Türkiye) Bazı Su Kalite Özellikleri, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18 (1-2): 55-64.
 • Tepe Y, Ateş A, Mutlu E ve Töre Y, 2006. Karagöl’ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23 (1/1): 155-161.
 • Tepe, Y. and Boyd, C.E., 2003. A Reassessment of nitrogen fertilization for sunfish ponds, Journal of World Aquaculture Society, 2003, 34(4):505-511.
 • Ünlü, A, Çoban, F ve Tunç M. S, 2008. Hazar Gölü Su Kalitesinin Fiziksel Ve İnorganik kimyasal Parametreler Açısından İncelenmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 2008, 23 (1): 119-127.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Saliha DORAK (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Barış Bülent AŞIK
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sduzfd450688, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {265 - 273}, doi = {}, title = {Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {DORAK, Saliha and AŞIK, Barış Bülent} }
APA DORAK, S , AŞIK, B . (2018). Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 265-273. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/450688
MLA DORAK, S , AŞIK, B . "Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 265-273 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/450688>
Chicago DORAK, S , AŞIK, B . "Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 265-273
RIS TY - JOUR T1 - Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi AU - Saliha DORAK , Barış Bülent AŞIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 273 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi %A Saliha DORAK , Barış Bülent AŞIK %T Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD DORAK, Saliha , AŞIK, Barış Bülent . "Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 265-273.