Year 2018, Volume , Issue , Pages 295 - 302 2018-12-31

Effect of Different Animal Manures on Growth and Mineral Nutrition of Tomato
Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi

İbrahim ERDAL [1] , Zeliha KÜÇÜKYUMUK [2] , Koray ŞİMŞEK [3] , Mustafa BASIR [4] , Gürcan Duygu BAYSAL [5]

24 393

In this study it was aimed to determine the effects of ten different animal manures (sheep, ostrich, quail, pigeon, camel, hen, goat, partridge, cow, horse) on growth and nutrient concentration of tomato plant. For this purpose, 0, 1, 2 and 4 tones/da manures were applied in two kg soil containing pots. Study was conducted under greenhouse condition until fruit set period. Plant dry weights increased with the doses of 1 tone per decare but decreased when dosage exceeds this level. Compared to control, leaf nutrient concentrations increased generally with all manure applications.

Bu çalışmada, 10 hayvan gübresinin (koyun, devekuşu, bıldırcın, güvercin, deve, tavuk, keçi, keklik, inek, at)  domates gelişimine ve bazı besin elementi içeriklerine etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla iki kg toprak alan saksılara, dekara 0, 1, 2 ve 4 ton olacak şekilde olgunlaştırılmış hayvan gübresi uygulanmıştır. Sera koşullarında 3 paralelli olarak yürütülen deneme, bitkilerin meyve oluşum dönemlerine kadar sürdürülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, 1 ton/da dozunda yapılan hayvan gübresi uygulamalarının bitkinin kuru madde miktarını artırdığı, bunun üzerindeki dozlarda ise kuru ağırlığın düşmeye başladığı görülmüştür. Bitkinin kuru ağırlığı üzerine en etkili gübreler tavuk ve keçi gübreleri olurken, deve ve devekuşu gübreleri en düşük etkiyi sahip gübreler olmuştur. Bitki besin elementi konsantrasyonları bütün gübre uygulamalarıyla kontrole göre genelde artmıştır

 • Ameri, A., Tehranifar, A. 2012. Effect of Humic Acid on Nutrient Uptake and Physiological Characteristic Fragaria. Ananassa Var: Camarosa. Journal of Biological and Environmental Sciences 6 (16): 77-79
 • Atiyeh, R. M., Lee, S., Edwards C. A., Arancon, N. Q. Metzger. J. D. 2002. The Influence of Humic Acids Derived from Earthworm-Processed Organic Wastes on Plant Growth. Bioresource Technology 84: 7-14.
 • Çıtak, S., Sönmez, S., Koçak, F., Yaşin, S. 2011. Vermikompost ve Ahır Gübresi Uygulamalarının Ispanak (Spinacia Oleracea Var. L.) Bitkisinin Gelişimi ve Toprak Verimliliği Üzerine Etkileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28 (1): 56-69.
 • Edmeades, D. C. 2003. The Long-Term Effects of Manures and Fertilisers on soil Productivity and Quality: a Review. Nut. Cycl. Agroecosys. 66: 165–180.
 • Follet, R.H., Murphy, L.S., Donahue, R.L., 1981. Fertilizers and Soil Amendments: Pretince-Hall, New Jersey.
 • Havlin, J. L., Beaton, J. D., Tisdale, S. L., Nelson, W. L. 2005. Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 • İnal, A., Sözüdoğru, S., Erden, D. 1996. Tavuk Gübresinin İçeriği ve Gübre Değeri. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(3): 45-50.
 • Kacar, B., İnal, A. 2010. Bitki Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No: 1241.
 • Kacar, B., Katkat, A. V. 2007. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kocabaş I., Sönmez, İ., Kalkan, H., Kaplan, H. 2007. Farklı Organik Gübrelerin Adaçayı (Salvia Fructicosa Mill.)’nın Uçucu Yağ Oranı ve Bitki Besin Maddeleri İçeriğine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1): 105-110
 • Konca Y., Uzun O. 2012. Effect of Animal Waste on Soil and Environment/ Hayvansal Gübrelerin Toprak ve Çevre Üzerine Olan Etkileri, 4th Congress of Soil Scientists of 23 -25 Mayıs, Azerbaijan, Bakü, Azerbaycan.
 • Kovancı, İ., Hakererler, H., Oktay M., 1989. Tavuk Gübresi İle Çöp Gübresinin Tarımda Organik Gübre Olarak Kullanılmasına Dair Bir Araştırma. E.Ü. Araştırma fonu, Proje no: 113, İzmir.
 • Kütük, A. C., Topçuoğlu, B. 1997. Etkinlikleri Yönünden Değişik Organik Gübreler ve Amonyum Nitratın Ispanak Kalite Öğeleri Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1): 70-80.
 • Leventoglu, H., Erdal, İ. 2014. Effect of High Humic Substance Levels on Growth and Nutrient Concentration of Corn under Calcareous Conditions. Journal of plant nutrition, 37 (12): 2074-2084.
 • Mills, H. A., Jones, J. B., Wolf, B. 1996. Plant Analysis Handbook II: A Practical Sampling, Preparation, Analysis, and Interpretation Guide.
 • Morard, P., Eyheraguibel, B., Morard, M., Silvestre, J. 2011. Direct effects of Humic-Like Substance on Growth, Water and Mineral Nutrition of Various Species. Journal of Plant Nutrition 34 (1): 46–59.
 • Nikbakht, A., Kafi, M., Babalar, M., Xia, Y. P. , Luo, A., Etemadi, N. 2008. Effect of Humic Acid on Plant Growth, Nutrient Uptake, and Postharvest Life of Gerbera. Journal of Plant Nutrition 31(12): 2155–2167
 • Rauthan, B. S., Schnitzer, M. 1981. Effects of a Soil Fulvic Acid on the Growth and Nutrient Content of Cucumber (Cucumis sativus) Plants. Plant and Soil 63 (3): 491–495.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: İbrahim ERDAL (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zeliha KÜÇÜKYUMUK

Author: Koray ŞİMŞEK

Author: Mustafa BASIR

Author: Gürcan Duygu BAYSAL

Bibtex @conference paper { sduzfd451314, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {295 - 302}, doi = {}, title = {Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi}, key = {cite}, author = {ERDAL, İbrahim and KÜÇÜKYUMUK, Zeliha and ŞİMŞEK, Koray and BASIR, Mustafa and BAYSAL, Gürcan Duygu} }
APA ERDAL, İ , KÜÇÜKYUMUK, Z , ŞİMŞEK, K , BASIR, M , BAYSAL, G . (2018). Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 295-302. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/451314
MLA ERDAL, İ , KÜÇÜKYUMUK, Z , ŞİMŞEK, K , BASIR, M , BAYSAL, G . "Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 295-302 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/451314>
Chicago ERDAL, İ , KÜÇÜKYUMUK, Z , ŞİMŞEK, K , BASIR, M , BAYSAL, G . "Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 295-302
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi AU - İbrahim ERDAL , Zeliha KÜÇÜKYUMUK , Koray ŞİMŞEK , Mustafa BASIR , Gürcan Duygu BAYSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 302 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi %A İbrahim ERDAL , Zeliha KÜÇÜKYUMUK , Koray ŞİMŞEK , Mustafa BASIR , Gürcan Duygu BAYSAL %T Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD ERDAL, İbrahim , KÜÇÜKYUMUK, Zeliha , ŞİMŞEK, Koray , BASIR, Mustafa , BAYSAL, Gürcan Duygu . "Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 295-302.