Year 2018, Volume , Issue , Pages 19 - 25 2018-12-31

Analysis of Roads in Land Consolidation Projects: A Case Study of Türkeli Village in Şanlıurfa/Turkey
Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği

Hamza KUZU [1] , Fırat ARSLAN [2] , Hasan DEĞİRMENCİ [3]

46 168

Land consolidation projects helps to allocate scattered plots to enterprises with rectangle shapes have roads.  To evaluate fuel consumption related with road of farmers, Şanlıurfa Province Türkeli Village land consolidation project is chosen as a material. After and before land consolidation cadastral map of the project (425.19 ha) were used. Number of enterprises number is 17, before average area of plots was 33 but after 47 due to number of shares. In the study, road length and air distance were used as parameters related with fuel consumption. Fuel consumption was reduced 16.01% of consumption before land consolidation. Reduced fuel consumption ensure cutting down on carbon dioxide emission and time needed to operate plots by farmers. As a result, land consolidation project has effect on fuel consumption is figured out according to calculations. 

Arazi toplulaştırma projeleri ile parçalı ve dağınık araziler birleştirilmekte, şekilleri bozuk olan parseller düzeltilmekte, yol hizmeti sağlanmaktadır. Bu çalışmada proje alanı 425.19 ha olan Şanlıurfa Türkeli Köyü arazi toplulaştırma (AT) projesi materyal olarak alınmıştır. Proje alanında 17 adet işletmeye ait AT öncesi 33 adet parselin ortalama parsel büyüklüğü 12.61 ha iken AT sonrasında hisselerin dağıtılması nedeniyle oluşan 47 parselin ortalama parsel büyüklüğü 8.49 ha’a düşmüştür. Araştırmada işletme merkezinden parsellere olan kuş uçuşu ve tarla yolu uzunluğu parametreleri kullanılarak arazi toplulaştırma öncesi ve sonrası değişim ve yakıt tüketimi incelenmiştir. Arazi toplulaştırma sonrasında yol uzunlukları ortalama %16.01 kuş uçuşu yol uzunlukları ortalama %2.55 kısalmıştır. Yol uzunluklarının değişmesine bağlı olarak yakıt tüketiminin ortalama %16.01 oranında düştüğü gözlemlenmiştir. Yakıt tüketiminin düşmesi karbondioksit salınımını azaltmakta ve çiftçilerin arazi işletim sürelerini kısaltmaktadır. Sonuçta yol uzunlukları üzerine yapılan bu araştırmada, arazi toplulaştırma projesinin yakıt tüketimini azalttığı gözlemlenmiştir. 

 • Anonim, 2005. Resmi Gazete, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050719-2.htm
 • Anonim, 2014. http://tarim.kalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2014/12/Tarim_Arazilerinin_Surdurulebilir_Kullanimi_Calisma_Grubu_Raporu.pdf
 • Anonim, 2018a. http://www.netkayit.com/adres_arabul.php?adres=SANLIURFA-VIRANSEHIR-KOYLER-TURKELI-KOYU
 • Anonim, 2018b. https://www.sanliurfa.bel.tr/kategori/2/0/sanliurfa
 • Ayten, T., Çay, T. (2017). 'Effects of the Purpose Expropriation of Land Consolidation to Landholding'. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 121, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 11(1), 79- 82.
 • Beyazgül, M., 2012." Türkiye’de Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Bölünmesi", Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teknik Raporu, Ankara.
 • Değirmenci, H., Arslan, F., Tonçer, R., Yoğun, E., 2017.“Arazi Toplulaştırma Öncesi Parsel Şekilleri ve Arazi Parçalanmasının Değerlendirilmesi Niğde Misli Ovası Tırhan Köyü Örneği” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3):182–189.
 • Demirtaş, E.I., Sarı, M., 2003. Arazi Toplulaştırması, BATEM Derim Dergisi, 20 (1): 48-58.
 • Ekinci, K., 2010. Arazi Toplulaştırması Konusunda Çiftçi Davranışlarının Belirlenmesi (Bafra Ovası Örneği), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • GTHB, 2015a. Tarım Arazilerinin Toplulaştırması. Kütahya İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kütahya, 2015.
 • GTHB, 2015b. Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarımsal Altyapı Ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Ankara,2015.
 • GTHB, 2018. Türkeli Köyü Tescile Esas Parselasyon Planı Raporu. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.
 • Köseoğlu, M. ve Gündoğdu, K.S., 2004. Arazi Toplulaştırma Planlama Çalışmalarında Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanma Olanakları. UÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 45-56.
 • Kumbasaroğlu, H., Dağdemır, V., 2007. “Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi” Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (1): 49-58.
 • Küsek, G., Türker, M., Gülsever Şaban, F.T.Z., Şahin, G. (2015). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasında Gelişmeler Ve Arazi Bankacılığının Uygulanma İmkânları, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 9-11 Haziran 2015, Bursa.
 • Oğuz, C., Bayramoğlu, Z. 2004. Konya İli Çumra İlçesinde Arazi Toplulaştırması Sonrası Farklı Parsel Genişliklerinin Birim Maliyetler Üzerine Etkisi; Küçükköy Örneği. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34): 70-75.
 • Platonova, D., Setkovska, L. and Jankava, A., 2011. Assessment Principles of Land Fragmentation. Baltic Surveying’11, 117-124. Polat, H.E. ve Manavbaşı, İ.D., 2012. Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Alanda Yakıt Tüketimi ve Karbondioksit Salınımına Etkisinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 18, 157-165.
 • Takka, S., 1993. Arazi Toplulaştırması, Kültürteknik Derneği Yayınları, Ankara.
 • Taşdemir, N., 2000. Konya İli İçeri Çumra Yöresinde Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İle Birlikte Uygulanan Arazi Toplulaştırmasının Ekonomik Analizi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Konya Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Konya
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Hamza KUZU (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fırat ARSLAN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Author: Hasan DEĞİRMENCİ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @conference paper { sduzfd451535, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {19 - 25}, doi = {}, title = {Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği}, key = {cite}, author = {KUZU, Hamza and ARSLAN, Fırat and DEĞİRMENCİ, Hasan} }
APA KUZU, H , ARSLAN, F , DEĞİRMENCİ, H . (2018). Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 19-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/451535
MLA KUZU, H , ARSLAN, F , DEĞİRMENCİ, H . "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 19-25 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/451535>
Chicago KUZU, H , ARSLAN, F , DEĞİRMENCİ, H . "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 19-25
RIS TY - JOUR T1 - Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği AU - Hamza KUZU , Fırat ARSLAN , Hasan DEĞİRMENCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 25 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği %A Hamza KUZU , Fırat ARSLAN , Hasan DEĞİRMENCİ %T Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD KUZU, Hamza , ARSLAN, Fırat , DEĞİRMENCİ, Hasan . "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 19-25.