Year 2018, Volume , Issue , Pages 429 - 434 2018-12-31

Influence of Leonardite Incorporation on Nitrification and Nitrate Ammonification
Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi

Hesna Rüveyda AYDIN [1] , Fatih KURAL [2] , Abdullah ARIN [3] , Cennet YAYLACI [4] , Ali COŞKAN [5]

15 114

Nitrogen turnover is one of the dynamic process in soil which NO-3, NO-2 and NH4+ may be converted to each other by nitrification or nitrate ammonification in a relatively short time. In certain cases farmers want to break the nitrification process to prevent nitrogen losses mainly by denitrification. Alternatively, in some cases farmers want to stimulate nitrate occurrence from ammonium based fertilizers due to the official limitations of nitrate usage. This incubation experiment was conducted to determine whether leonardite could be used for this purpose. To evaluate nitrification or nitrate ammonification rate as a function of leonardite application, either KNO3 or (NH4)2SO4 applied to the soil at 300 mg N kg-1 with different leonardite doses as 0, 10, 20 and 40 metric ton ha-1. Preliminary results revealed that effectiveness of leonardite on nitrogen cycle is rather minor; therefore, it should not be considered for interrupting agent for nitrogen cycle.

Azot döngüsü, topraklardaki dina0mik süreçlerden birisi olup nitrifikasyon veya nitrat amonifikasyonu süreçleriyle NO-3, NO-2 ve NH4+ nispeten kısa süre zarfında birbirine dönüşebilir. Bazı durumlarda çiftçiler, nitrifikasyon sürecini durdurarak denitrifikasyon yoluyla meydana gelen azot kayıplarını önlemek istemektedirler. Alternatif olarak, nitrat kullanımında resmi sınırlamalar nedeniyle bazı özel durumlarda çiftçiler amonyum bazlı gübrelerden nitrat oluşumunu teşvik etmek istemektedirler. Bu inkübasyon denemesi, leonarditin bu amaçla kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için yürütülmüştür. Leonardit uygulamasının bir fonksiyonu olarak nitrifikasyon veya nitrat amonifikasyonu hızını belirlemek için topraklara 300 mg N kg-1 dozunda KNO3 veya (NH4)2SO4, leonarditin 0, 1, 2 ve 4 ton da-1 dozu ile birlikte uygulanmıştır. Ön bulgular, leonarditin azot döngüsü üzerindeki etkinliğinin oldukça küçük olduğunu, bu nedenle, azot döngüsünü kırma aracı olarak düşünülmemesi gerektiğini ortaya koymuştur.

  • Demir, M., Noyan, Ö.F., Oğuz, İ., 2012. Leonardit Kullanımı İle Birlikte Azaltılmış Azotlu Gübre Uygulamalarının Bitki Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri Saü Fen Edebiyat Dergisi, 2012-1, pp. 445-455.
  • DEZWAS (Deutsche Einheitsverfahren Zur Wasser- Abwasser-und Schlammuntersuchungen), 1983. Fachgruppe Wasserchemie in der Gesellscheft Deutscher Chemiker (ed.) Chemie. Weinheim/ Bergstrasse (BRA).
  • Engin, V.T., Cöcen, İ., 2012. Leonardit ve Humik Maddeler. MT Bilimsel, Sayı 2, pp. 13-20.
  • Ergönül, U., 2011. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerine Uygulanan Hümik Asit ve Leonardit’in Verim, Verim Öğeleri Üzerine Etkileri Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Fabig, W., J.C.G. Ottow and F. Muller, 1978. Mineralisation von 14C-markiertem benzoat mit Nitrat als wasserstoff-Akzeptor unter vollständig anaeroben Bedingungen sowie bei verminderten Sauerstoffpartialdruck. Landwitsch. Forsch, 35: 441-453.
  • Kacar, B., 1977. Bitki Besleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 367, Ankara
  • Küçükyumuk, Z., Demirekin, H., Almaz, M., Erdal, İ., 2014. Leonardit ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelisimi ve Besin Elementi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (2):42-48.
  • Özel, E. Z., 2011. İki Farklı Tekstüre Sahip Toprakta Leonardit Organik Materyalinin Mısır Bitkisinin Azot Alınımına Etkisi Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi
  • Tsikas, D., 2007. Analysis of nitrite and nitrate in biological fluids by assays based on the Griess reaction: Appraisal of the Griess reaction in the L-arginine/nitric oxide area of research. Journal of Chromatography B, 851: 51–70.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Hesna Rüveyda AYDIN
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih KURAL
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Abdullah ARIN
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Cennet YAYLACI
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5473-3515
Author: Ali COŞKAN (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sduzfd459397, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {429 - 434}, doi = {}, title = {Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {AYDIN, Hesna Rüveyda and KURAL, Fatih and ARIN, Abdullah and YAYLACI, Cennet and COŞKAN, Ali} }
APA AYDIN, H , KURAL, F , ARIN, A , YAYLACI, C , COŞKAN, A . (2018). Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 429-434. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/459397
MLA AYDIN, H , KURAL, F , ARIN, A , YAYLACI, C , COŞKAN, A . "Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 429-434 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/459397>
Chicago AYDIN, H , KURAL, F , ARIN, A , YAYLACI, C , COŞKAN, A . "Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 429-434
RIS TY - JOUR T1 - Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi AU - Hesna Rüveyda AYDIN , Fatih KURAL , Abdullah ARIN , Cennet YAYLACI , Ali COŞKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 429 EP - 434 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi %A Hesna Rüveyda AYDIN , Fatih KURAL , Abdullah ARIN , Cennet YAYLACI , Ali COŞKAN %T Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD AYDIN, Hesna Rüveyda , KURAL, Fatih , ARIN, Abdullah , YAYLACI, Cennet , COŞKAN, Ali . "Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 429-434.